Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

เบนซาทีน เพนิซิลลิน (Benzathine penicillin) หรือ เบนซาทีน เบนซิลเพนิซิลลิน (Benzathine benzylpenicillin) จัดเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะ) โดยมีการนำมาใช้รักษาในโรคไข้รูมาติก (Rheumatic fever) รวมถึงโรคซิฟิลิส

องค์การอนามัยโลกจัดให้ยาเบนซาทีน เพนิซิลลินเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานของชุมชน คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานี้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ รูปแบบของยาเบนซาทีน เพนิซิลลินจะเป็นยาฉีด และต้องจัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ มักพบเห็นการใช้ยานี้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น

เบนซาทีน เพนิซิลลินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เบนซาทีน

ยาเบนซาทีน เพนิซิลลินมีสรรพคุณดังนี้

เบนซาทีน เพนิซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเบนซาทีน เพนิซิลลินคือ ตัวยาจะไปยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้แบคทีเรียหยุดการแบ่งตัวที่รวมถึงการเจริญเติบโต ด้วยกลไกเหล่านี้จึงทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษา

เบนซาทีน เพนิซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเบนซาทีน เพนิซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็นยาฉีดขนาด 1.2 ล้านยูนิต (หน่วยที่ใช้ทางยานี้)

เบนซาทีน เพนิซิลลินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเบนซาทีน เพนิซิลลินมีขนาดการบริหารยาได้หลากหลายขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี โดยขึ้นกับชนิดของโรค ความรุนแรงของโรค และดุลพินิจของแพทย์ ตัวอย่างหนึ่งของขนาดการใช้ยานี้เช่น

ก. รักษาซิฟิลิสระยะแรก (Early syphilis):

  • ผู้ใหญ่: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว ขนาด 2.4 ล้านยูนิต

ข. รักษาซิฟิลิสระยะแฝง (Early latent):

  • ผู้ใหญ่: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว ขนาด 2.4 ล้านยูนิต หากเป็นซิฟิลิสขึ้นสมอง(Neurosyphilis) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2.4 ล้านยูนิตต่อสัปดาห์ติดต่อกัน 3 สัปดาห์

ค. รักษาซิฟิลิสในเด็ก:

ง. ในโรคไข้รูมาติก (Rheumatic fever):

อนึ่ง ในโรคไข้รูมาติกนี้หลังการฉีดยาครั้งแรกแล้ว อาจจำเป็นต้องมีการฉีดยาเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีไป

จ. รักษาการอักเสบที่มีสาเหตุจากติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคอล (Group A Streptococcal Infections/โรคสเตรปโธรท):

ฉ. สำหรับ Treponemal infection:

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเบนซาทีน เพนิซิลลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

เบนซาทีน เพนิซิลลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเบนซาทีน เพนิซิลลินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีผื่นคัน มีไข้หนาวสั่น มีอาการบวมเกิดขึ้นเช่น ที่คอ หายใจติดขัด/หายใจลำบาก ปวดข้อ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นผิดปกติ ไตอักเสบ เส้นประสาทอักเสบ เนื้อเยื่อบริเวณที่ฉีดยาเกิดบาดเจ็บ/อักเสบ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นตะคริวที่ท้อง เป็นแผลในปาก - ลิ้น

มีข้อควรระวังการใช้เบนซาทีน เพนิซิลลินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเบนซาทีน เพนิซิลลินดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบัน ทุกชนิด (รวมยาเบนซาทีน เพนิซิลลินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เบนซาทีน เพนิซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเบนซาทีน เพนิซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาเบนซาทีน เพนิซิลลินอย่างไร

ควรเก็บยาเบนซาทีน เพนิซิลลินภายใต้อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นแสงแดด ความชื้น เก็บในภาชนะปิดมิดชิด และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เบนซาทีน เพนิซิลลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเบนซาทีน เพนิซิลลินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Retarpen 1.2 M Unit (รีทาร์เพ็น 1.2 เอ็ม ยูนิต) Sandoz

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Benzathine_benzylpenicillin [2014,Dec13]
2. http://www.nps.org.au/medicines/infections-and-infestations/antibiotics/for-individuals/types-of-antibiotics/penicillin-antibiotics/benzathine-penicillin/bicillin-l-a-suspension-for-injection [2014,Dec13]
3. http://www.mims.com/USA/drug/info/benzathine%20benzylpenicillin/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Dec13]
4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Retarpen%201.2%20M%20Unit/ [2014,Dec13]
5. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/84#item-8580 [2014,Dec13]
6. http://www.drugs.com/drug-interactions/benzathine-penicillin-procaine-penicillin-index.html?filter=2&generic_only=#W [2014,Dec13]
7. http://reference.medscape.com/drug/bicillin-la-permapen-penicillin-g-benzathine-999573 [2014,Dec13]
8. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/penicillin+G+benzathine [2014,Dec13]
9. http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/b/BicillinLAinj.pdf [2014,Dec13]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Tabelog Tapanut Pick69
Frame Bottom