Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบประสาทอัตโนมัติ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาเบทานิดีน (Bethanidine) จัดเป็นยาใหม่ที่เป็นอนุพันธุ์ของยากัวเนธิดีน (Guanethi dine derivative) ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic) ของร่างกาย ถูกนำมารักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้แบบยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาอื่นเช่น ยาขับปัสสาวะก็ได้

หากจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาเบทานิดีนกับยากัวเนธิดีน พบว่ายาเบทานิดีน จะออกฤทธิ์ได้รวดเร็วกว่าและก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นอาการท้องเสียน้อยกว่า

ยาเบทานิดีนถูกผลิตออกมาจำหน่ายในรูปแบบของยารับประทาน ด้วยเหตุผลที่ยานี้สามารถถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ดี แต่จะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนได้น้อยกว่า 10% ก็ตาม ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 8 - 15 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะ

ผลข้างเคียงทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้ของยานี้คือ อาการท้องเสียและเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ เป็นต้น

ยาเบทานิดีนเป็นหนึ่งในรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้มาก มายหากใช้ไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องใช้ยาตามคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น

เบทานิดีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เบทานิดีน

เบทานิดีนมีสรรพคุณดังนี้เช่น

เบทานิดีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเบทานิดีนจะแสดงฤทธิ์/มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อต้านสารสื่อประสาทประเภทแอดริเนอจิก (Antiadrenergic agent) โดยจะทำหน้าที่กดการหลั่งสารที่มีชื่อว่า Renin (สารที่เกี่ยวกับการหดตัวของหลอดเลือดแดง) และเข้ารบกวนการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกจนส่ง ผลให้เกิดฤทธิ์ลดความดันโลหิตตามสรรพคุณ

เบทานิดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเบทานิดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 10 และ 25 มิลลิ กรัม/เม็ด

เบทานิดีนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเบทานิดีนมีขนาดการบริหารยา/การรับประทานในการควบคุมความดันโลหิตสูงดังนี้ เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานเริ่มต้น 0.23 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมทุก 8 ชั่วโมง และขนาดรับประทานเพื่อคงระดับการรักษา 0.17 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมทุก 8 ชั่วโมง
 • เด็ก: ขนาดรับประทานสำหรับเด็กยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกสนับสนุนการใช้ยานี้ ขนาดการใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*อนึ่ง ควรรับประทานยานี้หลังอาหาร

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเบทานิดีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเบทานิดีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เบทานิดีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเบทานิดีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีภาวะท้องเสีย เกล็ดเลือดต่ำ อาจเกิดความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง เจ็บหน้าอกด้วยหัวใจขาดเลือดจนถึงขั้นหัวใจล้มเหลว หรือขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณสมอง

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดจะพบอาการหัวใจเต้นช้า วิงเวียนศีรษะ ร่วมกับความดันโล หิตต่ำ หรืออาจเป็นลมร่วมด้วย หากมีอาการดังกล่าวต้องหยุดใช้ยา แล้วพาผู้ป่วยไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้เบทานิดีนอย่างไร?

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเบทานิดีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เบทานิดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเบทานิดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาเบทานิดีนอย่างไร?

ควรเก็บยาเบทานิดีนในช่วงอุณหภูมิที่ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

เบทานิดีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเบทานิดีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Regulin (เรกูลิน) Gea
Esbatal (เอสบาทอล) Glaxo Smith Kline
Tenathan (เทนาแทน) Robins AH
Bendogen (เบนโดเจน) Lagap Pharmaceuticals SA

บรรณานุกรม

 1. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00217 [2015,May23]
 2. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=656512[2015,May23]
 3. http://druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=94&drugName=&type=3 [2015,May23]
 4. http://mechanism-of-action.blogspot.com/2012/09/bethanidine.html [2015,May23]
 5. http://www.catalog.md/drugs/tenathan.html [2015,May23]
 6. https://books.google.co.th/books?id=_J2ti4EkYpkC&pg=PA614&lpg=PA614&dq=Bendogen+manufacturer&source=bl&ots=N5huIdAMvq&sig=2q3E3_8i0rr8W262nCFlU_TF60E&hl=en&sa=X&ei=nxRGVczvK4zguQTH54HYAg&ved=0CDQQ6AEwBA#v=onepage&q=Bendogen%20manufacturer&f=false [2015,May23]
 7. https://www.wikigenes.org/e/chem/e/2368.html [2015,May23]
 8. https://books.google.co.th/books?id=AmQlBAAAQBAJ&pg=PA116&lpg=PA116&dq=bethanidine+with+amitriptyline&source=bl&ots=KfDz1piQrE&sig=tHwRrcb0jCgMG08H1vON-JXDbqo&hl=en&sa=X&ei=A0RGVY3ZDsWouwTv7YHgDg&ved=0CEoQ6AEwBw#v=onepage&q=bethanidine%20with%20amitriptyline&f=false [2015,May23]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom