Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ซึมเศร้า 

บทนำ

ยาเนฟาโซโดน (Nefazodone) เป็นยารักษาทางจิตเวชที่ใช้บำบัดรักษาอาการโรคซึมเศร้า โดยตัวยาเป็นอนุพันธุ์ของยาต้านเศร้า/ยารักษาอาการซึมเศร้ากลุ่มฟีนิลพิเพอราซีน (Derived phenylpiperazine antidepressant) ทั้งนี้กลไกการออกฤทธิ์ของยานี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดทั้งหมด แต่พบว่ายานี้สามารถกระตุ้นการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองอย่าง Norepinephrine และ Serotonin จึงช่วยทำให้อาการซึมเศร้าดีขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตามมีบางประเทศได้เพิกถอนการใช้ยาเนฟาโซโดนนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ด้วยพบว่ายานี้สามารถก่อให้เกิดภาวะเป็นพิษกับตับโดยแสดงอาการปัสสาวะมีสีคล้ำ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อย่างรุนแรง ปวดท้อง ตัวเหลืองตาเหลือง ทำให้ประเทศในแถบซีกโลกตะวันตกยกเลิกการใช้ยาชนิดนี้

ทั้งนี้ผู้ที่สามารถใช้ยาเนฟาโซโดนได้จะต้องมีสุขภาพร่างกายเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้เช่น

ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาเนฟาโซโดนก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้ และผู้ที่ได้รับยาเนฟาโซโดนอาจมีอาการวิงเวียน ตาพร่า เกิดขึ้นได้ แพทย์จึงมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวด ยานพาหนะต่างๆรวมถึงการทำงานกับเครื่องจักรด้วยจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

นอกจากนั้นขณะผู้ป่วยรับประทานยาเนฟาโซโดน ญาติจะต้องคอยสังเกตภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ด้วยยาบำบัดโรคซึมเศร้าหลายตัวรวมถึงยาเนฟาโซโดนสามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดอยากทำร้ายตนเอง

การใช้ยาเนฟาโซโดนไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการดีขึ้นในทันทีทันใด อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเห็นประสิทธิผล จึงต้องทำความเข้าใจกับญาติและผู้ป่วยว่าต้องใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ห้ามปรับขนาดรับประทานหรือหยุดการใช้ยานี้ด้วยตนเอง ห้ามรับประทานยานี้ร่วมกับสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบด้วยจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงจากยานี้เพิ่มสูงขึ้น

ยาเนฟาโซโดนอาจก่อปัญหาต่อการมองเห็นของสายตา แพทย์จึงต้องคอยตรวจสอบสายตาผู้ป่วยเป็นระยะๆ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของตับ-ไตและระบบเลือดของผู้ป่วยร่วมด้วย

กรณีที่มีการใช้ยาเนฟาโซโดนอย่างต่อเนื่องตรงตามคำสั่งแพทย์ แต่อาการซึมเศร้ายังไม่ดีขึ้นในระยะเวลาที่แพทย์กำหนด ควรต้องนำผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา

เนฟาโซโดนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เนฟาโซโดน

ยาเนฟาโซโดนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดและรักษาอาการโรคซึมเศร้า

เนฟาโซโดนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเนฟาโซโดนมีกลไกการออกฤทธิ์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่สมองโดยจะยับยั้งการดูดกลับเข้าสู่สมองของสารสื่อประสาทที่มีผลต่อการเกิดอาการซึมเศร้าที่มีชื่อว่า Serotonin และ Norepine phrine ทำให้เกิดการปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองเสียใหม่ จึงส่งผลให้อาการซึมเศร้าดีขึ้นเป็นลำดับ

เนฟาโซโดนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเนฟาโซโดนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 200 และ 250 มิลลิกรัม/เม็ด

เนฟาโซโดนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเนฟาโซโดนมีขนาดรับประทานเช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 200 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งการรับประทานเป็น 2 ครั้งเช้า - เย็น แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานในแต่ละวันได้ทั้งนี้ขึ้นกับการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วยและดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา ซึ่งขนาดรับประทานที่ใช้คงระดับการรักษาอยู่ที่ 300 - 600 มิลลิกรัม/วัน
  • ผู้สูงอายุ: เริ่มต้นรับประทาน 100 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งการรับประทานเป็น 2 ครั้งเช้า - เย็น แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานในแต่ละวันได้ ทั้งนี้ขนาดคงระดับการรักษาขึ้นกับการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย โรคประจำตัว และดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกถึงการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเด็ก การใช้ยานี้กับเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*อนึ่งระหว่างการใช้ยานี้หากพบว่ามีอาการของตับทำงานผิดปกติ (เช่น คลื่นไส้อาเจียน ต้ว-ตาเหลือง เบื่ออาหารมาก) ต้องหยุดการใช้ยานี้และรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว ไม่ต้องรอจนถึงวันนัด

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาเนฟาโซโดน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยาเนฟาโซโดนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาเนฟาโซโดนตรงเวลา การหยุดใช้ยานี้เองสามารถส่งผลทำให้การรักษาไม่ได้ผล

เนฟาโซโดนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเนฟาโซโดนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เนฟาโซโดนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเนฟาโซโดนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเนฟาโซโดนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด)รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เนฟาโซโดนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเนฟาโซโดนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาเนฟาโซโดนอย่างไร?

ควรเก็บยายาเนฟาโซโดนในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เนฟาโซโดนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเนฟาโซโดนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
SERZONE (เซอโซน)Bristol-Myers

อนึ่งยาชื่อการค้าอื่นของยาเนฟาโซโดนในต่างประเทศเช่น Dutonin, Nefadar

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Nefazodone [2016,July16]
  2. https://www.drugs.com/cdi/nefazodone.html [2016,July16]
  3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/nefazodone/?type=brief&mtype=generic [2016,July16]
  4. https://www.drugs.com/drug-interactions/nefazodone-index.html?filter=3&generic_only= [2016,July16]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul Sunny_PR Tabelog Tapanut Pick69
Frame Bottom