Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคภูมิแพ้ 

บทนำ

ยาเทอร์เฟนาดีน (Terfenadine) เป็นยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) ซึ่งนำมาใช้รักษาอาการแพ้ต่างๆของร่างกายเช่น ไข้ละอองฟาง จาม คัดจมูก ผื่นคัน ลมพิษ เป็นต้น ในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) มีผู้ป่วยมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกที่ใช้ยานี้โดยมีชื่อที่จัดจำหน่ายในอเมริกาว่า “Seldane” ในอังกฤษจะใช้ชื่อ “Triludan” และในออสเตรเลียใช้ชื่อ “Teldane”

หลังรับ ประทาน ตัวยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วจากระบบทางเดินอาหาร โดยจะมีความเข้มข้นถึงระดับสูงสุดในกระแสเลือดภายใน 2 ชั่วโมง ยาเทอร์เฟนาดีนจะเข้าจับกับพลาสมาโปร ตีนประมาณ 97% โดยยาจะไม่ผ่านเข้าในหลอดเลือดของสมอง จึงไม่ก่อให้เกิดฤทธิ์สงบประสาทหรือทำให้ง่วงนอน เมื่อยาในกระแสเลือดถูกลำเลียงไปที่ตับจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีเป็น “Fexofenadine” ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ (Active form) สำคัญ ยังไม่พบว่ายาเทอร์เฟนาดีนผ่านเข้าในน้ำนมของมารดาได้ ทราบแต่เพียงว่าการกำจัดยาเทอร์เฟนาดีนออกจากกระแสเลือดครึ่งหนึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 13 - 23 ชั่วโมงโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ในปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) หลายประเทศได้หยุดการใช้ยาเทอร์เฟนาดีนด้วยเหตุผลทางคลินิกที่ยานี้มีผลข้างเคียงอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเมื่อใช้ยาร่วมกับยา Ketoconazole, Itraconazole รวมถึงยาปฏิชีวนะอย่าง Erythromycin ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นทางการแพทย์จึงได้หันมาใช้ยา Fexofenadine แทนด้วยไม่ก่อให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ยาเทอร์เฟนาดีนมีจุดเด่นคือเป็นยาต้านฮีสตามีนที่ช่วยระงับอา การแพ้และไม่ทำให้ผู้ที่รับประทานง่วงนอนหรือง่วงนอนน้อย แต่ข้อด้อยจะเป็นด้านผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นผลให้ผู้ป่วยบางรายอาจเสียชีวิต (ตาย) ได้ ดังนั้นก่อนการใช้ยาทุกประเภทรวมถึงยาเทอร์เฟนาดีน ประชาชน/ผู้ป่วยควรปรึกษาและใช้ยาตาม คำแนะนำของแพทย์/เภสัชกรโดยเคร่งครัด

เทอร์เฟนาดีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เทอร์เฟนาดีน

ยาเทอร์เฟนาดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้รักษาอาการแพ้จากไข้ละอองฟาง อาการจาม คัดจมูก ผื่นคัน ลมพิษ และอาการคันตาจากโรคภูมิแพ้

เทอร์เฟนาดีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเทอร์เฟนาดีนมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาเข้าจับกับตัวรับสาร Histamine ของร่างกาย ที่เรียกว่า H1-receptor ซึ่งอยู่ในบริเวณกระเพาะอาหาร ลำไส้ มดลูก หลอดเลือดทั่วร่างกาย และที่ผนังกล้ามเนื้อหลอดลม จากนั้นจะทำให้สมดุลเคมีโดยเฉพาะการหลั่งสารที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ต่อร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ลดอาการบวมและอาการแพ้ผื่นคันต่างๆได้อย่างดี

เทอร์เฟนาดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเทอร์เฟนาดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 60 มิลลิกรัม/เม็ด

เทอร์เฟนาดีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเทอร์เฟนาดีนมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป: รับประทานครั้งละ 60 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า -เย็นพร้อมอาหาร
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ขนาดการใช้ยากับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปียังมิได้มีการจัดทำอย่าง เป็นทางการ

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเทอร์เฟนาดีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเทอร์เฟนาดีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับ การรับประทานในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เทอร์เฟนาดีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเทอร์เฟนาดีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น หัวใจเต้นเร็ว/หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเต้นผิดจังหวะ วิงเวียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเกร็ง/ปวดบีบในช่องท้อง คลื่นไส้ อาเจียนยาอาหาร/หิวบ่อย ปาก-คอ-จมูกแห้ง ไอ เจ็บคอ อาจมีผู้ป่วยบางรายหลังจากได้รับยาเทอร์เฟนาดีนจะมีอาการดีซ่านและมีอาการตับอัก เสบตามมา

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดจะพบอาการปวดศีรษะรุนแรง รู้สึกสับสน คลื่นไส้มาก หัวใจเต้นผิดจังหวะจนถึงหยุดเต้น ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะชักเกิดขึ้นด้วย หากพบอาการเหล่านี้ต้องรีบนำผู้ ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้เทอร์เฟนาดีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเทอร์เฟนาดีนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเทอร์เฟนาดีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เทอร์เฟนาดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเทอร์เฟนาดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น การใช้ยาเทอร์เฟนาดีนร่วมกับยาหลายรายการอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่น Amiodarone, Erythromycin, Ketoconazole, Itraconazole, Haloperidol, Sodium biphosphate (ยาระบาย), Methadone เพื่อมิให้เกิดอาการดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน

ควรเก็บรักษาเทอร์เฟนาดีนอย่างไร?

ควรเก็บยาเทอร์เฟนาดีนภายในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เทอร์เฟนาดีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเทอร์เฟนาดีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Triludan (ไทรลูดาน) Premier Pharmaceutical
Triludan Forte (ไทรลูดาน ฟอท)) Premier Pharmaceutical
Seldane (เซลเดน) Aventis Pharmaceuticals
Terfenor (เทอเฟนอ) IVAX
Teldane (เทลเดน) Sanofi-Aventis

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Terfenadine [2015,July11]
 2. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=terfenadine[2015,July11]
 3. http://www.users.globalnet.co.uk/~aair/terfenadine.htm[2015,July11]
 4. http://www.users.globalnet.co.uk/~aair/terfenadine.htm#TOC[2015,July11]
 5. http://edudrugs.com/S/Seldane.html[2015,July11]
 6. http://www.drugs.com/imprints/seldane-2695.html#related-documents [2015,July11]
 7. http://www.medindia.net/drugs/how_to_take_when_to_take_drugs/terfenadine.htm[2015,July11]
 8. http://www.rxlist.com/seldane-drug/overdosage-contraindications.htm [2015,July11]
 9. http://www.drugs.com/drug-interactions/terfenadine-index.html?filter=3&generic_only=[2015,July11]
 10. http://www.drugs.com/drug-interactions/terfenadine-index.html?filter=3&generic_only=#I [2015,July11]
 11. http://home.intekom.com/pharm/hmr/triludnt.html[2015,July11]
 12. http://drugs-about.com/drugs-t/terfenor.html [2015,July11]
 13. http://www.catalog.md/drugs/teldane.html[2015,July11]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom