Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบทางเดินหายใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาขับเสมหะ 

บทนำ

ยาเทอร์พินไฮเดรต (Terpin hydrate) เป็นยาขับเสมหะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดลมอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง สามารถสกัดยานี้ได้จากน้ำมันหอมระเหยของพืชชนิดต่างๆเช่น น้ำมันสน น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันจากต้นออริกาโน (Oregano) และน้ำมันจากต้นไทม์ (Thyme) รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทานโดยตัวยาจะทำให้ช่องทางเดินระบบหายใจส่วนล่างขับสารคัดหลั่งออกมาทำให้เสมหะที่ข้นเหนียวหลุดออกมาจากหลอดลมได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรตำรับยานี้โดยนำยาเทอร์พินไฮเดรตมาผสมกับยาแก้ไอชนิดอื่น เช่น Codeine, Dextromethorphan, Glyceryl guaiacolate (Guaifenesin) หรือผสมร่วมกับยาแก้แพ้อาทิ Chlorpheniramine เป็นต้น ในประเทศไทยมักไม่พบสูตรตำรับยาเดี่ยวของยาเทอร์พินไฮเดรต แต่จะเป็นรูปแบบยาผสมเสียเป็นส่วนมาก จึงทำให้เกิดความแตกต่างของขนาดรับประทานด้วยมียาแก้ไอชนิดอื่นๆร่วมอยู่ในสูตรตำรับยาด้วย

อย่างไรก็ตายาเทอร์พินไฮเดรตจัดเป็นยาอันตราย การใช้ยาอย่างเหมาะสมปลอดภัยจึงยังต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

เทอร์พินไฮเดรตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เทอร์พินไฮเดรต

ยาเทอร์พินไฮเดรตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ

เทอร์พินไฮเดรตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเทอร์พินไฮเดรตคือ ตัวยาจะเพิ่มสารคัดหลั่งภายในหลอดลมทำให้เสมหะที่เหนียวข้นหลุดออกมาได้ง่าย ส่งผลให้บรรเทาอาการไอในที่สุด

เทอร์พินไฮเดรตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเทอร์พินไฮเดรตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

ก. ยาเม็ดที่ประกอบด้วยตัวยาต่างๆใน 1 เม็ด: เช่น

ข. ยาแคปซูลที่ประกอบด้วยตัวยาต่างๆใน 1 แคปซูล: เช่น

เทอร์พินไฮเดรตมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาเทอร์พินไฮเดรตขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรตำรับของยานี้ โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาขนาดรับประทานตามความเหมาะสมของผู้ป่วยเป็นกรณีไป

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเทอร์พินไฮเดรต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเทอร์พินไฮเดรตสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เทอร์พินไฮเดรตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเทอร์พินไฮเดรตสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการวิงเวียน ง่วงนอน ผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน และปวดบริเวณลิ้นปี่/ปวดท้องบริเวณกระเพาะอาหาร

มีข้อควรระวังการใช้เทอร์พินไฮเดรตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้เทอร์พินไฮเดรตเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเทอร์พินไฮเดรตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เทอร์พินไฮเดรตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยังไม่มีรายงานพบปฏิกิริยาระหว่างยาของยาเทอร์พินไฮเดรตกับยารับประทานชนิดใดๆ

ควรเก็บรักษาเทอร์พินไฮเดรตอย่างไร?

ควรเก็บยาเทอร์พินไฮเดรตในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เทอร์พินไฮเดรตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเทอร์พินไฮเดรตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
CliniCof (คลินิคอฟ) Bangkok Lab & Cosmetic
Codee-C (โคดี-ซี) Medicpharma
Cophartussin (โคฟาร์ทัสซิน) Community Pharm PCL
CPM-2 (ซีพีเอ็ม-2) Medicine Products
D-Coate (ดี-โคท) B L Hua
Dextussin (เดกซ์ทัสซิน) T.O. Chemicals
Dexpin (เดกซ์พิน) Greater Pharma
Decofsin (ดีคอฟซิน) V S Pharma
Dextro (เดกซ์โทร) Osoth Interlab
Fartussin (ฟาร์ทัสซิน) Farmaline
Glycoff (กลายคอฟ) Pharmahof
Kenya-I (เคนยา-ไอ) Kenyaku / Schumit
Terco-C (เทอร์โก-ซี) B L Hua
Terco-D (เทอร์โก-ดี) B L Hua
Tusspac (ทัสแพค) Inpac Pharma
Terracol-A (เทอร์ราคอล-เอ) ANH Products

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=terpin%20hydrate [2015,Sept5]
  2. http://www.medicinenet.com/terpin_hydratecodeine/page2.html [2015,Sept5]
  3. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Terpin+hydrate [2015,Sept5]
  4. http://www.druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=1258&drugName=Terpin%20Hydrate&type=1 [2015,Sept5]
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Terpin_hydrate#Indications [2015,Sept5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Phxsrp
Frame Bottom