Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาเทลมิซาร์แทน(Telmisartan) เป็นยาในกลุ่ม แอนจิโอเทนซิน II รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Angiotensin II receptor antagonist) ทางคลินิกนำมารักษาโรคความดันโลหิตสูง (Essential hypertension) มีวางจำหน่ายตั้งแต่ ปีค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Micardis” รูปแบบผลิตภัณฑ์ยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทาน โดยหลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ยาเทลมิซาร์แทนจะกระจายตัวในกระแสเลือดได้ ประมาณ 42 – 100% จากนั้นจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้มากกว่า 99.5% ปกติร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านไปกับอุจจาระ

ยาเทลมิซาร์แทน ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับผู้ใหญ่เท่านั้น ห้ามใช้กับสตรีตั้งครรภ์ด้วยตัวยาสามารถผ่านรกและเข้าถึงทารก จนอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการทำงานของไตของทารกในครรภ์จนถึงขั้นทำให้ทารกเสียชีวิตได้ และยาเทลมิซาร์แทนยังสามารถขับผ่านออกทางน้ำนมมารดา จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรด้วยเช่นกัน

ข้อจำกัดอื่นของการใช้ยาเทลมิซาร์แทนที่ผู้ที่บริโภค/ผู้ป่วย ควรทราบเพิ่มเติมมีดังนี้ เช่น

ยาเทลมิซาร์แทนสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ที่พบเห็นได้บ่อย เช่น ปวดหลัง ท้องเสีย ปวดไซนัส และแน่น/คัดจมูก

สำหรับตลาดยาของบ้านเรา อาจพบเห็นผลิตภัณฑ์ยาทลมิซาร์แทนที่มีสูตรตำรับเป็นยาเดี่ยว หรือประเภทที่มียาลดความดันโลหิตชนิดอื่นอย่าง Amlodipine ผสมอยู่ด้วย การจะเลือกใช้เป็นลักษณะยาเดี่ยวหรือใช้สูตรตำรับผสมนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา ประกอบกับยาเทลมิซาร์แทนถูกจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย ผู้ป่วย/ผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์แต่เพียงผู้เดียว

เทลมิซาร์แทนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เทลมิซาร์แทน

ยาเทลมิซาร์แทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เทลมิซาร์แทนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเทลมิซาร์แทนมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะออกฤทธิ์กับตัวรับ(Receptor) ที่อยู่ในผนังหลอดเลือดซึ่งถูกเรียกว่า AT1 receptor (Angiotensin 1 receptor) ส่งผลที่ต่อเนื่องทำให้สาร Angiotensin II ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ที่ทำให้ หลอดเลือดหดตัว จึงเกิดการคลายตัวของหลอดเลือดตามมา นอกจากนี้ยังส่งผลลดการหลั่งสาร Aldosterone ซึ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตที่ทำให้ร่างกายมีการคั่งของเกลือโซเดียมและน้ำ(ส่งผลเกี่ยวข้องกับการควบคุมความดันโลหิตของร่างกาย) จากกลไกดังกล่าวมาแล้วทั้งหมด ทำให้ยานี้มีฤทธิ์สนับสนุนการลดความดันโลหิตได้ตามสรรพคุณ

เทลมิซาร์แทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเทลมิซาร์แทนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เทลมิซาร์แทนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเทลมิซาร์แทนมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. รักษาโรคความดันโลหิตสูง:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานยา 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดที่คงระดับการรักษาอยู่ที่ 40 – 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง

ข.ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง

อนึ่ง:

 • สามารถรับประทานยานี้ ก่อนหรือหลัง อาหารก็ได้
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกด้านความปลอดภัยและขนาดยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป
 • หลังการใช้ยานี้ ตัวยาจะเริ่มแสดงฤทธิ์การลดความดันโลหิต ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อการปรับขนาดรับประทานที่เหมาะสม และจะเห็นประสิทธิผลสูงสุดของการใช้ยานี้ แพทย์จึงมักนัดผู้ป่วยประมาณ 4 สัปดาห์ หลังเริ่มรับประทานยานี้
 • การใช้เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แพทย์มักพิจารณาใช้ยานี้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
 • ไม่ต้องปรับขนาดรับประทานในผู้ป่วยโรคไต และผู้ที่ต้องฟอกเลือดล้างไต
 • สำหรับผู้ป่วยโรคตับ แพทย์มักให้เริ่มรับประทานยานี้ในขนาดต่ำๆก่อน แล้วจึงค่อยๆพิจารณาปรับขนาดยาตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นกรณีๆไป
 • ขณะใช้ยานี้แล้วเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมา ต้องหยุดใช้ยานี้ แล้วรีบมาพบสูติแพทย์เพื่อการฝากครรภ์คลอด พร้อมกับปรับแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเทลมิซาร์แทน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเทลมิซาร์แทน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2เท่า

อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาเทลมิซาร์แทน ให้ตรงเวลา

เทลมิซาร์แทนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเทลมิซาร์แทนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เทลมิซาร์แทนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเทลมิซาร์แทน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเทลมิซาร์แทนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมถึงต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เทลมิซาร์แทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเทลมิซาร์แทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเทลมิซาร์แทนอย่างไร?

ควรเก็บยาเทลมิซาร์แทนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เทลมิซาร์แทนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเทลมิซาร์แทนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Micardis (ไมคาร์ดิส)Boehringer Ingelheim
Twynsta (ทวินสตา)Boehringer Ingelheim

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Cortel-A, A2BH, Adcom H, Angitel-H, Amodep-TM, Arbitel-H, Aritel-A, Astel-H, Axeten-H, Cortel-H, Cilacar,Biotel-40H, Arbitel-H

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Telmisartan [2016,Nov19]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/twynsta/?type=brief [2016,Nov19]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/telmisartan/?type=brief&mtype=generic [2016,Nov19]
 4. https://www.drugs.com/pro/telmisartan.html [2016,Nov19]
 5. http://docs.boehringer-ingelheim.com/Prescribing%20Information/PIs/Micardis%20Tabs/MICARDIS20-40-80mg.PDF [2016,Nov19]
 6. http://www.mims.com/malaysia/drug/info/micardis [2016,Nov19]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom