Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไวรัสตับอักเสบบี 

บทนำ

ยาเทลบิวูดีน(Telbivudine) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง ซึ่งถึงแม้ตัวยาสามารถลดปริมาณไวรัสตับอักเสบ บีที่มีอยู่ในร่างกายได้ก็จริง แต่ก็ไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาด ผู้ป่วยยังคงต้องปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการติดต่อไปยังผู้อื่น เช่น ห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น หรือกรณีมีเพศสัมพันธ์ต้องใส่ถุงยางอนามัยชายป้องกันร่วมด้วยเสมอ

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเทลบิวูดีน เป็นยารับประทาน ตัวยาสามารถอยู่ในกระแสเลือดได้ยาวนานประมาณ 40–49 ชั่วโมงก่อนที่จะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะ กรณีผู้ป่วยโรคตับอักเสบ บี ที่มีการทำงานของไตเป็นปกติ ก็สามารถรับประทานยานี้ได้วันละ 1 ครั้งต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ แต่กรณีที่ไตมีการทำงานไม่สมบูรณ์ แพทย์อาจลดความถี่ของการรับประทานยานี้ลงตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงานของไต

นอกจากนี้ ยังมีคำเตือนทางคลินิก ที่ผู้ป่วยต้องให้ความสำคัญ และเฝ้าระวังติดตามขณะได้รับยาเทลบิวูดีน อาทิ ยาเทลบิวูดีนสามารถสร้างความเสียหายกับตับของผู้ป่วยและอาจทำให้เกิดอาการเลือดเป็นกรด (Lactic acidosis) เพื่อป้องกันภาวะดังกล่าว ขณะใช้ยาเทลบิวูดีนผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดังนี้

ในบ้านเรา ตัวยาเทลบิวูดีนถูกจัดให้เป็นยาอันตราย การใช้ยาต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น และสามารถพบเห็นการใช้ยานี้ตาสถานพยาบาล และมีจำหน่ายในร้านขายยาภายใต้ชื่อการค้าว่า Sebivo

เทลบิวูดีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เทลบิวูดีน

เทลบิวูดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เทลบิวูดีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเทลบิวูดีน มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ชื่อ DNA polymerase ในตัวไวรัสตับอักเสบ บี เป็นผลให้ไวรัสไม่สามารถจำลองหรือสร้างไวรัสรุ่นใหม่ขึ้นมาได้ ซึ่งการใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์จะทำให้ปริมาณไวรัสตับอักเสบ บีในร่างกายลดลง

เทลบิวูดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเทลบิวูดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

เทลบิวูดีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเทลบิวูดีน มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: ขนาดการใช้ยาชนิดนี้ แพทย์จะใช้ค่าครีอะตินิน เคลียรานซ์(Creatinine clearance)ของผู้ป่วยมาเป็นเกณฑ์อ้างอิง ดังนี้

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเทลบิวูดีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเทลบิวูดีน สามารถรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ห้ามเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติเท่านั้น

เทลบิวูดีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเทลบิวูดีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้เทลบิวูดีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเทลบิวูดีน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ และ/หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีในภาวะให้นมบุตร
 • การใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • เข้ารับการตรวจสภาพร่างกาย และการตรวจเลือดดูการทำงานของตับตามคำแนะนำของแพทย์
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง และไม่ควรหยุดการรักษาไปเฉยๆโดยมิได้ปรึกษาแพทย์
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเทลบิวูดีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เทลบิวูดีนมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเทลบิวูดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเทลบิวูดีนอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาเทลบิวูดีน ดังนี้ เช่น

 • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาที่เสื่อมสภาพหรือยาที่หมดอายุแล้ว
 • ห้ามทิ้งยาลงคูคลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ กรณีแพทย์สั่งหยุดการใช้ยานี้ ผู้ป่วยสามารถนำยานี้ที่มีสภาพดียังไม่หมดอายุ บริจาคคืนให้กับสถานพยาบาลเพื่อแพทย์นำไปใช้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยท่านอื่นต่อไป

เทลบิวูดีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเทลบิวูดีน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Sebivo (เซบิโว)Novartis
Tyzeka (ไทเซคา)Novartis

บรรณานุกรม

 1. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607045.html [2018,June2]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/sebivo/?type=brief [2018,June2]
 3. https://www.drugs.com/cdi/telbivudine-tablets.html [2018,June2]
 4. https://www.drugs.com/sfx/telbivudine-side-effects.html [2018,June2]
 5. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/022011s013lbl.pdf [2018,June2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Warakron Anyada
Frame Bottom