Frame Top
User

เตือนผลกระทบดื่มน้ำแร่ทุกวัน (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
2 มิถุนายน 2013

ศูนย์นักท่องเที่ยวใจกลางเมืองในยุโรปบางแห่ง ได้เจริญเติบโตในสถานที่แวดล้อมด้วยแหล่งน้ำแร่ ตั้งแต่อดีตกาล อาทิ ประเทศฮังการี บัลกาเรีย สาธารณเชค ฝรั่งเศส อาเมเนีย รัสเชีย เบลเยี่ยม เบลเยี่ยม โปแลนด์ สาธารณรัฐจอร์เจีย อังกฤษ และยูเครน

รูมาเนีย ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ผลประโยชน์มาก เพราะเป็นเจ้าของน้ำแร่และน้ำพุร้อนประมาณ 1 ใน 3 ของยุโรป จึงมีการพัฒนสถานพักผ่อนเหล่านี้มาแต่โบราณ พัฒนาการต่างๆ ของการท่องเที่ยว ยังผลให้เกิดเมืองสปา (Spa towns) และโรงแรมรักษาโรคด้วยน้ำหรือ “อุทกบำบัด” (Hydropathic hotels) ซึ่งมีเรียกกันย่อๆ ว่า "Hydros"

คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : FDA) ได้จัดกลุ่มประเภทน้ำแร่ โดยให้นิยามว่า น้ำแร่ต้องมีแร่ธาตุไม่น้อยกว่า 250 ส่วนต่อล้านส่วน และต้องมาจากพื้นดิน หรือแหล่งน้ำใต้ดิน ไม่มีการเติมแร่ธาตุเพิ่มเติมในน้ำแร่เหล่านี้

ในสหภาพยุโรป จะเรียกน้ำดื่มบรรจุขวดว่าน้ำแร่ เมื่อน้ำดื่มถูกบรรจุจากแหล่งน้ำแร่ และไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลย อาจยอมให้มีการขจัดแร่ธาตุ เหล็ก แมกกานีส ซัลเฟอร์ และ สารหนู โดยผ่านกระบวนการดูดจับสาร การกรอง และผ่านโอโซน เพื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบและคุณสมบัติของน้ำแร่

ในน้ำแร่ จะไม่มีการเพิ่มเติมสารอะไรนอกจาก คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งอาจถูกเติม ขจัดออก หรือใส่เพิ่มเติมใหม่โดยวิธีทางกายภาพ ไม่มีการผ่านการฆ่าเชื้อ และไม่เติมสารยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (Bacteriostatic agents) นอกจาก นี้เคยมีบางการศึกษาแนะว่า ผู้ที่ควรดื่มน้ำแร่ คือ

อีกทั้งยังพบว่า น้ำแร่บริสุทธิ์นั้น ไม่พบรายงานการติดเชื้อท้องเสียจากการดื่มน้ำแร่ แต่การดื่มน้ำแร่ก็มีข้อควรระวังเช่นกัน อาทิเช่น

โลหะหนักในน้ำแร่อาจสะสมในคนได้ เช่น สารหนู ตะกั่ว ปรอท แมงกานีส ซีลีเนียม แต่น้ำดื่มที่ดีที่สุด ไม่ใช่น้ำดื่มที่ปราศจากแร่ใดๆเลย ซึ่งอย่างนั้นเรียก น้ำกลั่นไว้ใช้เติมแบตเตอร์รี่รถยนต์ แหล่งน้ำดื่มที่ดีที่สุดคือ น้ำประปา น้ำกรอง หรือ น้ำธรรมชาติ ที่ไหลเวียนอยู่เสมอไม่ใช่น้ำนิ่ง และถ้าจะดื่มน้ำแร่ ขอให้เลือกดูที่ข้างฉลากบอกปริมาณแร่ธาตุสำคัญ จะได้ไม่ต้องรับแร่ธาตุมากเกินไปจนกระตุ้นให้เกิดโรค

แหล่งข้อมูล:

  1. เตือน ผลกระทบดื่มน้ำแร่ทุกวัน เหมือนกินยาต่อเนื่อง ร่างกายเสียสมดุ - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1367636407&grpid=&catid=09&subcatid=0902 [2013, May 30].
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_water [2013, May 30].
  3. http://www.moe.go.th/moe/th/blog/view-blog.php?memberid=1626&blogid=951 [2013, May 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom