Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาเตตราไซคลีน (Tetracycline) เป็นยาปฏิชีวนะที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น เพื่อใช้รักษาโรคในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีการใช้ยาตัวนี้ยาวนานเกือบ 70 ปี ในอดีตถูกนำไปใช้รักษาอหิวาตกโรค วงการแพทย์ยังนำยานี้มาใช้รักษาสิว หลอดลมอักเสบ กามโรค เช่น ซิฟิลิส

ยาเตตราไซคลีน ยังใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้ยากลุ่มเพนนิซิลลิน ทั้งนี้ รูปแบบของยาที่มีวางขายตามร้านขายยาและในสถานพยาบาล เช่น ยาขี้ผึ้ง ยาเม็ด ยาแคปซูล ยานี้จะถูกดูดซึมได้ดีเมื่อรับประทานในขณะที่ท้องว่าง จึงควรรับประทานก่อนอาหาร

อนึ่ง ได้มีการทดสอบการใช้ยานี้กับสัตว์ทดลองที่ตั้งครรภ์ พบว่า ก่อให้เกิดความพิการของตัวอ่อน จึงห้ามใช้ยานี้กับหญิงมีครรภ์ อย่างไรก็ตามการใช้ยานี้ ควรต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์หรือได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรเท่านั้น

ยาเตตราไซคลีน มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาเตตราไซคลีน รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอัก เสบ และโรค/ภาวะติดเชื้ออื่นๆ เช่น สิว กามโรค อหิวาตกโรค

ยาเตตราไซคลีน มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาเตตราไซคลีน ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนและสารตั้งต้นทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย และทำให้เชื้อแบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต

ยาเตตราไซคลีน มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายที่พบบ่อยๆในประเทศไทยของยาเตตราไซคลีน ได้แก่ ยาขี้ผึ้งทาผิวหนัง ยารับประทานที่เป็นยาเม็ด ยาแคปซูล ขนาด 100, 250, และ 500 มิลลิกรัม

ยาเตตราไซคลีน มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดของยาเตตราไซคลีนที่รับประทาน ในผู้ใหญ่สำหรับการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียมีขนาดรับประทาน 250-500 มิลลิกรัมต่อครั้งทุก 6 ชั่วโมง

สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป มีขนาดรับประทานอยู่ที่ 25-50 มิลลิกรัมต่อน้ำ หนักตัว 1 กิโลกรัมต่อครั้งทุก 6 ชั่วโมง

ในผู้ป่วยโรคไต ต้องมีการปรับขนาดรับประทานโดยเป็นคำแนะนำจากแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น

การใช้ยานี้เป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อรา หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียแบบซ้ำ ซ้อน (Bacteria superinfection) นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผิวหนังมีสีคล้ำได้ด้วย

เมื่อมีการสั่งยาเตตราไซคลีน ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาเตตราไซคลีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาเตตราไซคลีน ควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาต่างๆ รวมทั้งยาเตตราไซคลีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ และถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาเตตราไซคลีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง) ของยาเตตราไซคลีน คือ

มีข้อควรระวังการใช้ยาเตตราไซคลีนอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาเตตราไซคลีน คือ

ยาเตตราไซคลีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเตตราไซคลีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น คือ

ควรเก็บรักษายาเตตราไซคลีนอย่างไร?

ให้เก็บยาเตตร้าซัยคลีน ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส

ยาเตตราไซคลีน มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นๆและบริษัทผู้ผลิตยาเตตราไซคลีนในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า ผู้ผลิต
Aureomycin (ออรีโอมัยซิน) U.S. Summi
Chlortetracycline Chew Brothers (คลอเตตร้าซัยคลิน จิวบราเทอร์) Chew Brothers
Lenocin (ลีโนซิน) General Drugs House
Tetracycline General drugs house (เตตร้าซัยคลิน เจเนอรัลดรักเฮ้า) General Drugs House
Tetracycline Osoth (เตตร้าซัยคลิน โอสถ) Osoth Interlab
Tetrana (เตตร้าน่า) Atlantic Lab
Tetrano (เตตร้าโน) Milano

บรรณานุกรม

  1. http://www.drugs.com/sfx/tetracycline-side-effects.html [2013,March3].
  2. http://www.drugs.com/drug_interactions.php [2013,March 3].
  3. Drug Information Handbook 20th edition with Charles Flacy RPh. Ms, Pharm D FCSHP , Lora L.Armstrong RPh, PharmD BCPS , Morton P.Goldman, RPh, PharmD BCPS,FCCP , Leonard L. RPh. BSPharm


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน lakeislove
Frame Bottom