Frame Top
User

เด็กที่ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ตอนจบ)

โดย โสธิดา ผุฏฐธรรม
12 มกราคม 2014

จากบทความตอนที่แล้ว ได้ปิดท้ายด้วย ลักษณะของเด็กที่มีภาวะความพิการทางสมอง ซึ่งบทความตอนนี้จะกล่าวต่อว่าลักษณะของเด็กที่มีภาวะความพิการทางสมองจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

ผู้อ่านหลายท่านอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าสาเหตุของภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหวนั่นเกิดจากอะไร และลูกๆของเราจะเสี่ยงหรือไม่ ผู้เขียนได้สรุปสาเหตุของเกิดจากภาวะบกพร่องด้านร่างกาย ดังนี้

ดังนั้นภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหวอาจจะเกิดกับลูกๆของเราหรือคนที่เรารู้จัก หรือเด็กที่เราพบเจอในสังคม ดังนั้นผู้อ่านทุกท่านควรเข้าใจถึงการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ดังนี้

 • สอนให้เด็กยอมรับในตัวเอง และเห็นคุณค่าของตัวเอง
 • เรียนรู้เกี่ยวกับความไร้ความสามารถของเด็กและเรียนรู้ถึงวิธีการช่วยเหลือ
 • แสดงความเห็นใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความจริงใจ
 • เตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกเฉพาะบุคคลกับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหว เช่น

การจัดหาทางลาด การจัดหาที่นั่ง และอุปกรณ์เทคโนโลยี

 • ห้องส้วมควรสามารถใช้ และ เข้าออกได้ง่าย
 • หากเด็กต้องนั่งหรือคุกเข่า ควรที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถปรับระดับให้เหมาะกับเด็ก
 • ให้โอกาสและความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
 • แต่สำหรับพ่อแม่บางท่าน อาจจะมีลูกที่มีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ซึ่งพ่อแม่จะมีวิธีการปฏิบัติต่อลูกๆ ดังนี้

  • พ่อแม่ต้องยอมรับว่าลูกมีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหว โดยเริ่มจากเข้าใจธรรมชาติของโรคและขีดความสามารถของลูกของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหน และค้นหาความสามารถของลูก เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพและความมั่นใจให้แก่ลูกของท่าน
  • คนในครอบครัวควรแบ่งเวลาดูแลลูกที่มีภาวะดังกล่าว
  • พ่อแม่ควรให้ลูกมีความรับผิดชอบและทำสิ่งต่างๆด้วยความสามารถของเขาที่มีทั้งหมด
  • พ่อแม่ควรปฏิบัติดูแลลูกให้ใกล้เคียงเหมือนเด็กทั่วไป ไม่เพิกเฉยหรือรังเกียจ และควรปลูกฝังให้ทำกิจกรรมอย่างอื่น เพื่อพัฒนาตนเอง เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา
  • พ่อแม่ควรสร้างเครือข่ายระหว่างพ่อแม่ท่านอื่นๆที่มีลูกทีมีภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือแบ่งปันความรู้วิธีการที่ดูแลลูก

  หลังจากที่ผู้อ่านได้อ่านบทความนี้แล้ว ผู้เขียนอยากจะฝากประโยคกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาหรือมีลูกภาวะบกพร่องทางการเคลื่อนไหว คือ “WE NEVER WIN BUT WE ALWAYS WIN” ซึ่งเป็นประโยคของนักกีฬาพิการชาวอเมริกัน (Rick Hoyt) ที่มีภาวะความพิการทางสมอง ถึงแม้เขาจะเดินไม่ได้ ขยับไม่ได้ แต่ใจของเขายังสู้ และมีพ่อค่อยช่วยเหลือเสมอ อย่าลืมนะคะ “WE NEVER WIN BUT WE ALWAYS WIN” ขอแค่อย่ายอมแพ้

  แหล่งข้อมูล:

  1. ชมรม'Kelab'จัดงานกระชับสัมพันธ์ AEC - http://www.komchadluek.net/detail/20131107/172257.html [2013, December 10]
  2. How to support Children with Physical Disability - http://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/special/resources/serc/pd_e.pdf [ 2013,December 10]
  3. Physical Disabilities: Understanding Physical Disabilities - http://www.lds.org/topics/disability/list/physical-disability [ 2013,December 10]
  4. Physical Disabilities -http://www.cyh.com/healthtopics/healthtopicdetails.aspx?p=114&np=306&id=1874 [ 2013,December 10]
  5. “WE NEVER WIN BUT WE ALWAYS WIN”- http://danissua.blogspot.com/2009/12/we-never-win-but-we-always-win-rick.html [ 2013,December 10]

  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Zijio
  Frame Bottom