Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาเดสออกซิเมทาโซน (Desoximetasone) เป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Cortico steroid) ที่นำมาใช้เป็นยาใช้ภายนอกเพื่อใช้เฉพาะที่ สามารถรักษาอาการโรคทางผิวหนังที่มีลักษณะเป็นผื่นคัน ระคายเคือง บวมแดง เป็นต้น รูปแบบยาแผนปัจจุบันที่พบเห็นของยานี้จะเป็นยาครีมที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันไป บางสูตรตำรับได้ผสมตัวยาปฏิชีวนะเช่น Framycetin และ Gramicidin

ถึงแม้จะเป็นยาทาภายนอกก็จริง แต่ยาเดสออกซิเมทาโซนสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือดได้ โดยเฉพาะการดูดซึมผ่านผิวหนังของเด็กจะรวดเร็วกว่าการดูดซึมผ่านผิว หนังของผู้ใหญ่ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายได้ ดังนั้นในทางคลินิกจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทายาเป็นบริเวณกว้าง รวมถึงการใช้ยาเป็นเวลานานจนเกินไป

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาเดสออกซิเมทาโซนลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ และระบุการใช้เป็นยาครีมทาภายนอก ปกติยาทาชนิดนี้จะมีความแรงสูงถึงสูงมาก โดยเฉพาะกับเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ดังนั้นการใช้ยานี้ควรต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

เดสออกซิเมทาโซนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

เดสออกซิเมทาโซน

ยาเดสออกซิเมทาโซนมีสรรพคุณใช้รักษาและบรรเทาการอักเสบผื่นคันของผิวหนังเช่น ในโรคผื่นผิวหนังอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน

เดสออกซิเมทาโซนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาเดสออกซิเมทาโซนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ลดการอักเสบของผิว หนังบริเวณที่มีการทายา รวมถึงออกฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย ด้วยการออกฤทธิ์ดังกล่าวส่งผลให้ยานี้มีประสิทธิภาพลดอาการแพ้ผื่นคันต่างๆของผิวหนังได้

เดสออกซิเมทาโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเดสออกซิเมทาโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

  • ยาครีม ขนาดความเข้มข้น 2.5 และ 0.5 มิลลิกรัม/เนื้อครีม 1 กรัม
  • ยาครีมทาผิวหนัง ที่มีส่วนประกอบร่วมกับยาอื่นเช่น Desoximetasone 0.25% + Framycetin sulfate 0.75% + Gramicidin 0.025%
  • ยาเจล ขนาดความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/เนื้อเจล 1 กรัม
  • ยาขี้ผึ้ง ขนาดความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัม/ขี้ผึ้ง 1 กรัม

เดสออกซิเมทาโซนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาเดสออกซิเมทาโซนมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: ทายาบางๆในบริเวณที่มีการอักเสบวันละ 2 ครั้ง
  • เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็กต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาเดสออกซิเมทาโซน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายาเดสออกซิเมทาโซนสามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

เดสออกซิเมทาโซนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเดสออกซิเมทาโซนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีสิวเกิดขึ้นทั่วตัวรวมถึงใบหน้า และในตำแหน่งที่ทายาอาจทำให้เกิดอาการแสบร้อน คัน ระคายเคือง ผิวแห้ง เกิดอาการปริแตกของผิวหนัง ทำให้สีผิวซีดจาง เกิดการติดเชื้อของบริเวณที่ทายา ผิวบาง ผดผื่นคัน หากมีการดูดซึมยาเข้ากระแสเลือดอาจก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลให้ปัสสาวะมีน้ำตาลปนออกมา รวมถึงเกิดกลุ่มอาการคุชชิง (Cushing syndrome)

มีข้อควรระวังการใช้เดสออกซิเมทาโซนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเดสออกซิเมทาโซนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาเดสออกซิเมทาโซนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

เดสออกซิเมทาโซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากยาเดสออกซิเมทาโซนเป็นยาทาเฉพาะที่และเป็นยาใช้ภายนอก จึงไม่ค่อยพบปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษาเดสออกซิเมทาโซนอย่างไร?

ควรเก็บยาเดสออกซิเมทาโซนภายใต้อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

เดสออกซิเมทาโซนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเดสออกซิเมทาโซนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Dermacorte (เดอร์มาคอร์ท) Chinta
Esperson (เอสเพอร์ซัน) sanofi-aventis
Teracorte (เทอราคอร์ท) MacroPhar
Topicorte (ทอปิคอร์ท) sanofi-aventis
Topifram (ทอปิฟราม) sanofi-aventis
Topoxy (ทอพ็อกซี่) Sriprasit Pharma

บรรณานุกรม


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Desoximetasone[2015,May2]
2. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/188#item-9029[2015,May2]
3. http://www.mims.com/usa/drug/info/Desoximetasone%20Cream/?type=full[2015,May2]
4. http://www.drugs.com/drug-interactions/desoximetasone-topical-index.html?filter=1&generic_only[2015,May2]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom