Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นอนไม่หลับ 

บทนำ

ยาเซโคบาร์บิทอล(Secobarbital หรือ Secobarbital sodium) เป็นอนุพันธ์ยาในกลุ่มบาร์บิทูเรต(Barbiturate) ในอังกฤษจะรู้จักกันในชื่อ “ควินาลบาร์บิโทน (Quinalbarbitone)” ข้อบ่งใช้ของยานี้เพื่อใช้เป็น ยานอนหลับ ยาช่วยคลายความวิตกกังวล บำบัดอาการชัก หรือใช้เป็นยาสงบประสาท/ยาคลายเครียดกับผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด ตัวยานี้จะออกฤทธิ์ลดกิจกรรมต่างๆในระบบประสาทที่รวมถึงสมองโดยเลียนแบบสารกาบา(GABA) รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาเซโคบาร์บิทอลเป็นยารับประทาน และสามารถถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ประมาณ 90% หลังรับประทานยานี้ประมาณ 10–15 นาที ตัวยาก็จะเริ่มออกฤทธิ์ ขนาดรับประทาน 100 มิลลิกรัม สามารถทำให้ร่างกายหลับได้ยาวนานทั้งคืน ยาเซโคบาร์บิทอลจะมีระยะเวลาอยู่ในร่างกายของเด็กนานน้อยกว่าของผู้ใหญ่ ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยทำลายยาชนิดนี้/ยานี้ก่อนที่จะขับทิ้งไปกับปัสสาวะ

ยาเซโคบาร์บิทอลมีข้อห้ามใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ รวมถึงผู้ที่มีภาวะหายใจขัด/หายใจลำบากหรือทางเดินหายใจตีบตัน เคยมีผู้ลักลอบใช้ยาเซโคบาร์บิทอลเป็นยากระตุ้นความบันเทิง (Recreational drug) และก่อให้เกิดกรณีเสียชีวิตโดยผู้เสพใช้ยานี้เกินขนาด หรือไม่ก็มีอาการทางประสาททำร้ายร่างกายตนเอง เพื่อความมั่นใจว่ายาเซโคบาร์บิทอลมีความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรเรียนรู้และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เช่น

ตามกฎหมายของไทย ยาเซโคบาร์บิทอลจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่ 2 เราจึงไม่พบเห็นการซื้อขายยานี้ตามร้านขายยาเหมือนยาอันตรายชนิดอื่นๆ และหากผู้ป่วยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ สามารถปรึกษาแพทย์ที่ทำการตรวจรักษาหรือสอบถามจากเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป

เซโคบาร์บิทอลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

เซโคบาร์บิทอล

ยาเซโคบาร์บิทอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

เซโคบาร์บิทอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาเซโคบาร์บิทอลมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะเข้ารวมตัวกับตัวรับ(Receptor)ในสมองที่มีชื่อว่า GABA receptor ส่งผลยับยั้งการส่งสัญญาณประสาทในสมอง เกิดภาวะสงบประสาท และทำให้นอนหลับได้ยาวนาน 6–8 ชั่วโมง

เซโคบาร์บิทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาเซโคบาร์บิทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ที่บรรจุ Secobarbital sodium ขนาด 100 มิลลิกรัม/แคปซูล

เซโคบาร์บิทอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาเซโคบาร์บิทอลมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับบำบัดอาการนอนไม่หลับ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 100 มิลลิกรัม ก่อนนอน
 • เด็ก: การใช้ยานี้และขนาดยานี้ในเด็กอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

ข.สำหรับสงบประสาทก่อนเข้ารับการผ่าตัด:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 200–300 มิลลิกรัม ก่อนเข้ารับการผ่าตัด 1–2 ชั่วโมง
 • เด็ก: รับประทานยา 2–6 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ขนาดรับประทานสูงสุดในเด็กไม่เกินครั้งละ 100 มิลลิกรัม

อนึ่ง:

 • ไม่ควรใช้ยานี้นานเกิน 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการเสพติดยาเซโคบาร์บิท

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาเซโคบาร์บิทอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาเซโคบาร์บิทอล สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

เซโคบาร์บิทอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาเซโคบาร์บิทอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

*และประการสำคัญ การได้รับหรือใช้ยานี้เกินขนาด สามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้จากการกสมองของยานี้

มีข้อควรระวังการใช้เซโคบาร์บิทอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาเซโคบาร์บิทอล เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาเซโคบาร์บิทอลด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

เซโคบาร์บิทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาเซโคบาร์บิทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาเซโคบาร์บิทอลอย่างไร?

ควรเก็บยาเซโคบาร์บิทอลภายใต้อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เซโคบาร์บิทอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาเซโคบาร์บิทอล มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Seconal (ซีโคนอล)Ohm Pharmaceuticals

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Secobarbital [2018,March24]
 2. https://www.drugs.com/ppa/secobarbital.html [2018,March24]
 3. https://www.drugs.com/dosage/secobarbital.html [2018,March24]
 4. https://davisplus.fadavis.com/3976/meddeck/pdf/secobarbital.pdf [2018,March24]
 5. SECONAL SODIUMSECOBARBITAL SODIUM ... - DailyMed [2018,March24]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน apeanutts
Frame Bottom