Frame Top

เครื่องยิงฆ่าเซลล์มะเร็ง (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
14 กรกฎาคม 2013

สำหรับผู้ป่วยที่มีระบบสมองผิดปกติ เช่น โรคสั่นแบบไม่มีสาเหตุ (Essential Tremo = ET) อาการปวดที่เกี่ยวเนื่องกับระบบประสาท (Neuropathic Pain) และโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ซึ่งไม่สนองตอบต่อการรักษาด้วยยา อาจใช้ขั้นตอนการรักษาด้วยเทคนิคที่เรียกว่า

Deep Brain Stimulation (DBS) การผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation) รังสีศัลยกรรม (Radio surgery) ซึ่งล้วนแต่เป็นการรักษาแบบเชิงรุก (Invasive) และเกี่ยวข้องกับรังสีชนิดก่อไอออน (Ionizing radiation) ซึ่งรังสีเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงได้

[Deep Brain Stimulation (DBS) เป็นการฝังแท่งอิเล็คโทรดเข้าไปในเนื้อสมองเพื่อใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นสมองในบริเวณที่เฉพาะเจาะจงและระงับอาการของโรคที่เป็นอยู่ ผลข้างเคียงที่พบระหว่างการรักษาคือ การเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือแม้แต่บุคลิกภาพของผู้ป่วย]

[การผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation = RFA) เป็นหนึ่งในวิธีการผ่าตัดโดยใช้ความร้อน (Thermal ablation) เพื่อกำจัดหรือทำลายการทำงานของเนื้อเยื่อเป้าหมาย ในปัจจุบัน RFA กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มยุโรป โดยเป็นทางเลือกหนึ่งในการกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็ง และในการแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (Cardiac arrhythmia)]

[รังสีศัลยกรรม (Radio surgery) คือ การฉายรังสีพลังงานสูงไปยังบริเวณที่ต้องการด้วยความแม่นยำโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพจำลองสามมิติ กำหนดตำแหน่ง และ คำนวณปริมาณรังสี เหมาะกับพยาธิสภาพขนาดไม่เกิน 5-6 ซม. ที่สามารถตอบสนองต่อการฉายรังสีได้ และไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น เช่น การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด หรือ การฉายรังสีด้วยวิธีปกติ]

นอกจากนี้ก็มีการผ่าตัดระบบประสาทด้วยเครื่อง Transcranial Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound Surgery (tcMRgFUS surgery) ซึ่งก็เป็นเทคนิคใหม่ที่ช่วยในการรักษาในผู้ป่วยเหล่านี้ได้ เพราะเป็นการรักษาแบบไม่รุกราน และทำให้เกิดผลข้างเคียงได้น้อย

ไม่เพียงแต่เครื่อง HIFU จะใช้ความร้อนในการรักษามะเร็งเท่านั้น เครื่องนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวนำสารรักษามะเร็งในร่างกายด้วย ยกตัวอย่างเช่น ใช้เป็นตัวกระตุ้นอุณหภูมิไลของโปโซม (Liposomes) เพื่อให้ยาแตกตัวในระดับเข้มข้น ณ จุดที่มีเนื้องอกเท่านั้น

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการรักษาด้วยเครื่อง HIFU และพลังงานเข้มข้นในรูปแบบอื่นๆ เช่น รังสีรักษา หรือรังสีศัลยกรรม ก็คือ พลังงานอัลตราซาวด์ที่อยู่ระหว่างเนื้อเยื่อจะไม่มีการสะสมในเนื้อเยื่อนั้น กล่าวคือ เราสามารถรักษาซ้ำๆ ได้โดยใช้เครื่อง HIFU หากการรักษาครั้งแรกไม่ได้ผล และเนื่องจากเป็นรักษาที่ไม่ก่อไอออน (Non-ionizing radiation) จึงสามารถใช้รักษาการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งต่อมลูกหมากหลังจากการใช้รังสีรักษา (Radiation therapy) ไม่ได้ผล

ปัจจุบันได้มีความนิยมในการใช้เครื่อง HIFUกันในการรักษาเฉพาะอย่างในเอเชียและยุโรป อย่างไรก็ดี ยังถือว่าการใช้เครื่อง HIFU อยู่ในขั้นเริ่มต้น การวิจัยที่มากขึ้นจะช่วยทำให้การใช้เครื่อง HIFU สามารถใช้ได้หลากหลายมากขึ้น

แหล่งข้อมูล

  1. High-intensity focused ultrasound. http://en.wikipedia.org/wiki/High-intensity_focused_ultrasound [2013, July 9].
  2. High intensity focused ultrasound in clinical tumor ablation. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3095464/ [2013, July 9].
Blog
เครื่องยิงฆ่าเซลล์มะเร็ง (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Airmila5234
Frame Bottom