Frame Top
User

เครื่องมือทำแท้ง แจ้งเกิดที่ร้านยา (ตอนที่ 4)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
1 เมษายน 2013

พบแพทย์ทันที ถ้ามีอาการเหล่านี้หลังจากทำแท้งได้ไม่นาน

  • ตกเลือดเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์
  • อาการที่ไม่สามารถอธิบายได้ อาจเป็นสาเหตุโดยยาที่ใช้ในการรักษา
  • ไม่มีประจำเดือนภายใน 6 สัปดาห์ หลังผ่าตัด
  • มีแนวโน้มหรืออาการซึมเศร้า

การขยาย (Dilation) และช้อนขูด (Curette) เรียกย่อๆ ว่า D&C เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้แพร่หลายในการทำแท้งในไตรมาตรที่ 2 ของการตั้งครรภ์ ดังนี้

  • แพทย์จะแนะนำหัตถการ D&C นี้ สำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์ในไตรมาตรที่ 2 ซึ่งตัวอ่อนมีปัญหาทางการแพทย์อย่างรุนแรง หรือ ผิดปกติ
  • หญิงที่ตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน (รวมทั้งโดยสายเลือดเดียวกัน) อาจไม่ทราบว่าตั้งครรภ์จนกระทั่งไตรมาตรที่ 2 และเจ็บปวดจากการตั้งครรภ์
  • คนไข้ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงแพทย์ที่เชี่ยวชาญการทำแท้งในพื้นที่ใกล้เคียงได้ หรือเข้าถึงช้า โดยข้อจำกัดของกฎหมาย

D&C เป็นวิธีที่ปลอดภัยและได้ผล โดยเป็นมาตรฐานการรักษาดูแลการทำแท้งในไตรมารที่ 2 ของการตั้งครรภ์ ความเสี่ยง ของ D&C มีดังนี้

เลือดออกปานกลางหรือรุนแรง อาจเกิดจาก

แหล่งข้อมูล

  1. Dilation and Evacuation - http://en.wikipedia.org/wiki/Dilation_and_evacuation [2013, March 31]
  2. Dilation and Evaluation for Abortion - http://women.webmd.com/dilation-and-evacuation-de-for-abortion [2013, March 31]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Airmila5234
Frame Bottom