Frame Top
User

เครื่องมือทำแท้ง แจ้งเกิดที่ร้านยา (ตอนที่ 3)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
31 มีนาคม 2013

การขยาย (Dilation) และช้อนขูด (Curette) เรียกย่อๆ ว่า D&C ภาวะปกติของคนไข้หลังทำ D&C

  • คนไข้อาจมีเลือดออกเป็นหยดๆ ใน 2 สัปดาห์แรก ช่วงสัปดาห์แรกหลีกเลี่ยงผ้าอนามัยแบบสอดและใช้แบบแผ่นเท่านั้น
  • มดลูกยังมีภาวะเกร็งตัว อาจมีระยะเวลาหลายชั่วโมงถึงหลายวัน ในที่สุดมดลูกหดตัวเป็นปกติ
  • คนไข้มีภาวะเครียดเป็นเวลา 2 - 3 วัน

หลังการผ่าตัด

สำหรับอาการของภาวะแทรกซ้อนของ D&C นั้น ให้พบแพทย์ทันที ถ้ามีอาการเหล่านี้

แหล่งข้อมูล

  1. Dilation and Evacuation - http://en.wikipedia.org/wiki/Dilation_and_evacuation [2013, March 30]
  2. Dilation and Evaluation for Abortion - http://women.webmd.com/dilation-and-evacuation-de-for-abortion [2013, March 30]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Danukan mochadiva Mk193 Puengjaru
Frame Bottom