Frame Top
User

ลมชัก:เข้าพรรษาอย่างสุขใจกับลมชัก

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
7 กุมภาพันธ์ 2017
เข้าพรรษาอย่างสุขใจกับลมชัก

คนไทยจะเข้าวัด ทำบุญกันอย่างมากช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และมีการเดินทางท่องเที่ยวร่วมด้วย เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวหลายวัน ผู้มีอาการชักก็ต้องการเข้าวัด ทำบุญ ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ควรเตรียมตัวอย่างไร จึงมีความปลอดภัยและมีความสุขกาย สุขใจ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าวัด

  • ควรควบคุมอาการชักได้ดี ทานยากันชักสม่ำเสมอทุกวัน ถ้าต้องเดินทางหรือไปนอนที่วัดเป็นเวลาหลายๆ วัน ต้องเตรียมยากันชักและยาอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไปให้เพียงพอ ถ้าดีต้องมีการเตรียมยาสำรองไปด้วยเสมอ แยกเก็บไว้ 2 ที่ เพื่อป้องกันการสูญหายของกระเป๋า จะได้มียาสำรอง ที่สำคัญอย่าอดนอน อย่านอนดึก อย่าเที่ยวจนเหนื่อย
  • การนอนพัก หรือที่ทำกิจกรรมไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำ หรือที่ที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย กรณีที่เกิดอาการชักและส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ที่สำคัญไม่ควรไปคนเดียว ควรมีเพื่อนไปด้วยเสมอ

การนอนที่วัดอย่างสุขกาย สุขใจ

  • ควรนอนร่วมกับเพื่อนหรือคนที่รู้จักเราดีว่ามีอาการชักรูปแบบไหน จะให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไร ผู้มีอาการชักควรมีบัตรประจำตัวที่ระบุรูปแบบการชัก ยาที่ทาน และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง แพทย์ที่รักษา สถานพยาบาลที่รักษา ถ้าดีต้องศึกษาก่อนเสมอว่าสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดกรณีที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา คือ สถานที่ใด วิธีการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ อย่าขาดยาเป็นอันขาด ทานยาให้ตรงเวลาเสมอถึงแม้จะมีกิจกรรมต่อเนื่อง ก็ต้องจัดเวลาทานยาให้ครบและตรงเวลา ต้องเตรียมยาให้พอ และควรมีการสำรองยาด้วยเสมอ
  • การนอนไม่ควรนอนคนเดียว ไม่ควรใช้แสงสว่างจากตะเกียงน้ำมัน ไม่ควรเตรียมอาหารด้วยเตาไฟ เตาแก๊ส เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ถ้ามีอาการชัก
  • ไม่ควรอาบน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตกน้ำ หรือจมน้ำได้
Blog
User ลมชัก:ลมชักกับวันพระ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Bbtop mrbean sanook25222
Frame Bottom