Frame Top
User

เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: เป็นเบาหวาน....แต่อยากกินขนมทำอย่างไรดี

โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร
6 กันยายน 2014
เข้าครัวกับโภชนากร

หัวใจสำคัญของการควบคุมเบาหวาน คือ การกินอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกายไม่มากหรือน้อยเกินไป การกินมากเกินไปจะทำให้น้ำตาลขึ้นสูงหรือ ขึ้นเร็วเกินไป ในขณะเดียวกันถ้ากินน้อยเกินไปอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปจนเป็น อันตรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนเป็นเบาหวานที่มีการฉีดอินซูลิน หลักการกินอาหารสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานก็ไม่แตกต่างจากหลักการกินเพื่อให้ มีสุขภาพที่ดีของคนทั่วไป คือการกินอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่ให้ถูกสัดส่วน ปริมาณพอเหมาะ และมีความหลากหลาย

ผู้เป็นโรคเบาหวานอาจมีความอยากรับประทานขนม สามารถรับประทานได้แต่ไม่ควรบ่อย ผู้เขียนมักอนุโลมให้ในผู้ป่วยที่สูงวัยด้วยว่า ถ้าหากให้งดรับประทานขนมเลยปรับค่อนข้างจะยาก ให้คลายความอยากลงบ้าง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ขนมที่รับประทานนั้นควรเลือกขนมที่หวานน้อย ควรเลือกขนมประเภทน้ำ เช่น เฉาก๋วย วุ้นน้ำเชื่อม ข้าวต้มน้ำวุ้น โดยใส่น้ำแข็งและเวลารับประทานให้ตักเอาแต่เนื้อมารับประทาน ไม่ต้องรับประทานน้ำเชื่อม
 2. แนะนำให้ผู้ป่วย ใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยน เพื่อจำกัดพลังงานไม่ให้เกินความต้องการ ดังนี้
  • ไอศกรีม 1-2 ก้อน ให้งดผลไม้ 1 มื้อ และลดข้าว ½ ทัพพี
  • ตะโก้ 4 กระทงเล็ก ให้งดผลไม้ 1 มื้อ และลดข้าว 1 ทัพพี
  • เค้กไม่มีหน้า 1 ชิ้น ให้งดผลไม้ 2 มื้อ หรือ ลดข้าว 1 ทัพพี
  • กล้วยบวดชี 5 ชิ้นไม่กินกะทิ ให้ลดข้าว 1ทัพพี และ ผลไม้ 1 มื้อ
  • ชาเย็น 1 แก้ว ให้ลดข้าว 1 ทัพพี หรือ ผลไม้ 2 มื้อ
  • กล้วยทอด 3 ชิ้น ให้ลดข้าว 1 ทัพพี และ ผลไม้ 1 มื้อ
  • ข้าวเหนียวหน้า 1 ห่อเล็ก ให้ลดข้าว 1 ทัพพี และ ผลไม้ 2 มื้อ
  • ขนมครก 2 คู่ ให้ลดข้าว 1 ทัพพี และ ผลไม้ 1 มื้อ

การวางแผนลดข้าวและงดผลไม้ ทั้งนี้เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แต่ไม่ควรงดข้าวและรับประทานแต่ขนม เพราะจะทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ สำหรับเครื่องดื่ม ควรเลือกน้ำเปล่าหรือโซดาแทนน้ำหวาน น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หากจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ควรดื่มหลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว และดื่มแต่เพียงเล็กน้อย เช่น เบียร์หรือไวน์ ไม่เกิน 1 แก้ว ถ้าเป็นวิสกี้เจือจาง (45 มิลลิลิตร) ไม่เกิน 2 แก้ว รู้จักกิน ควบคุมเบาหวานได้แน่นอน.


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน Nn89 tee2532 tababy2536 apeanutts AutoRanger
Frame Bottom