Frame Top
User

เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: “ทำความรู้จักกับ...ค่าดัชนีน้ำตาลกันเถอะ!”

โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร
5 กรกฎาคม 2014

การรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยควบคุมน้ำหนักไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพราะอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำมักถูกย่อยและถูกดูดซึมอย่างช้าๆ ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานกว่า โดยมาตรฐาน ค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า 55

อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง ค่าดัชนีน้ำตาล 55 – 70

อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง ค่าดัชนีน้ำตาลมากกว่า 70


อาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และยังช่วยลดระดับไขมันในเลือด เพื่อสุขภาพที่ดี เราจึงควรเลือกรับประทาน ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ถ้าจะเลือกอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง ก็ควรรับประทานร่วมกับอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เช่น รับประทานข้าวซ้อมมือแทนข้าวที่ขัดสี หรือขนมปังโฮลวีท แทนขนมปังขาว รับประทานผลไม้ทั้งผล เช่น ส้ม แทนที่จะรับประทานน้ำส้มคั้น และคงเป็นคำตอบของหลายๆท่านว่าเพราะเหตุใด การเลือกรับประทานอาหารประเภทข้าวเหนียวสังขยา หรือข้าวเหนียวไก่ทอด ในมื้อเช้าทำให้เรารู้สึกหิวเร็วกว่าปกติ

บรรณานุกรม

  1. ปิติ นิยมศิริวนิช . เรื่องของดัชนีน้ำตาล [อินเทอร์เน็ต ] เข้าถึงได้จาก http://www.thaifittips.com/article042.html.[2014,Feb11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Followyourheart Imcher Doraemon55
Frame Bottom