Frame Top
User

เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน จะเลือกเครื่องดื่มอย่างไรให้ปลอดภัย

โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร
25 พฤษภาคม 2013

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้พิจารณาฉลากโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ฉลากจะแสดงชนิดและปริมาณสารอาหารที่สำคัญที่ควรทราบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านการตรวจสอบดูแลจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งต้อง ระบุชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต วันหมดอายุ เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารนั้นยังมีคุณภาพดี พร้อมทั้งสังเกตภาชนะบรรจุต้องสะอาด ไม่มีรอยฉีกขาดรั่วซึม หรือบวม

วิธีการเก็บรักษาและการเลือกเครื่องดื่ม

  • นมพาสเจอร์ไรซ์ จะมีอายุการเก็บประมาณ 7 วัน และควรเก็บในตู้เย็น ที่อุณหภูมิต่ำประมาณ 4 องศาเซลเซียส นมพาสเจอร์ไรซ์ หากไม่เก็บในตู้เย็นอาจจะเสียภายใน 1 วันเท่านั้น
  • นมสเตอริไรด์ ไม่เก็บในที่มีแดดส่องถึงหรือใกล้แหล่งความร้อนอื่นๆและบริเวณที่เก็บต้องสะอาด ป้องกันสัตว์กัดแทะสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 9 เดือนที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องแช่เย็นโดยทั่วไปนมชนิดนี้มักบรรจุในกระป๋องโลหะที่ปิดสนิท จึงสามารถเก็บได้นาน 1-2 ปีเวลาซื้อควรสังเกตดูวันที่ผลิต และวันหมดอายุของนมที่ก้นกระป๋องด้วยและหลังจากที่เปิดใช้แล้ว ควรเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อนมจะได้ไม่เสื่อมคุณภาพเร็ว
  • โยเกิร์ต ควรเลือกซื้อให้วันผลิตใกล้เคียงกับวันที่ซื้อมากที่สุดหรือให้วันหมดอายุเหลือเวลานานหลายวัน และควรเลือกรับประทานรสธรรมชาติ น้ำตาลและไขมันต่ำเพราะจะได้รับคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า
  • น้ำผลไม้กล่องควรต้องได้รับอนุญาตจากสำนักกรรมการอาหารและยา และมีเครื่องหมาย (อย.)บรรจุภัณฑ์ปิดผนึกเรียบร้อย ปิดสนิท สะอาดมีฉลากบอกส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้าง และบอกชนิดของน้ำผลไม้ เช่น น้ำผลไม้แท้ 100% หรือมีส่วนผสมอื่นๆ อย่างชัดเจนอาทิ รสชาติและกลิ่นตามธรรมชาติของน้ำผลไม้นั้น วันผลิตหรือวันหมดอายุบ่งบอกชัดเจน และยังไม่หมดอายุเมื่อซื้อมา เมื่อจะรับประทาน ให้ตรวจตราเนื้ออาหาร ดูว่ามีลักษณะผิดแปลกไปหรือไม่เช่น จับเป็นตะกอนเป็นยางเหนียว สีเปลี่ยนไปหรือมีกลิ่นเหม็นหรือไม่
  • ไอศกรีม การเลือกซื้อไอศกรีมที่วางจำหน่ายนั้น ควรซื้อไอศกรีมที่มีฉลากแสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วนชัดเจนภาชนะบรรจุไอศกรีมสะอาด ปิดสนิท ไม่ฉีกขาด ไอศกรีมไม่รั่วซึมออกมา

กรณีที่เป็นการซื้อจากผู้ให้บริการโดยตรง เช่น ไอศกรีมประเภทตักขายก็ต้องดูสุขลักษณะของผู้ขายประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บมือ การแต่งกายแล้วก็ภาชนะที่ใส่ไอศกรีม ส่วนตัวไอศกรีมก็ต้องไม่มีสี กลิ่น รส ผิดปกติ และไม่เหลวหรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว อย่าลืมสังเกตข้อแนะนำข้างต้นทุกครั้งก่อนซื้อไอศกรีมรับประทานเพื่อความอร่อยอย่างมั่นใจ

แหล่งข้อมูล:

  1. กองโภชนาการอนามัย .การเลือกนมอย่างฉลาดให้ได้คุณค่า .กระทรวงสาธารณสุข[ อินเตอร์เน็ต].[เข้าถึงเมื่อ11 กุมภาพันธ์ 2556].เข้าได้จาก http://www.i-am-tall.com/?p=1871.
  2. ปัถย์ สำเภาเงิน.นมพาสเจอร์ไรด์[อินเตอร์เน็ต].[เข้าถึงเมื่อ11 กุมภาพันธ์ 2556].เข้าได้จาก http://www.vs.mahidol.ac.th/jerse/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7
  3. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา .พื้นฐานโภชนาการสู่ฉลากหวานมันเค็ม : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ; 2555.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน Punnatath117 BANGVIOZ KiYoSHi Kwa00 tr05370 Chollasit
Frame Bottom