Frame Top
User

เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : ตอน การชั่งตวงวัด ในตำราทำอาหารไทยที่ควรรู้จัก

โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร
4 พฤษภาคม 2013

การชั่งตวงวัดในตำราทำอาหารนั้นหลายๆคนมักจะมีข้อสงสัยว่าการชั่วตวง มีวิธีการอย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์การชั่งตวงกันก่อน

 • ถ้วยตวงของแห้ง

  การใช้งาน : จะใช้ตวงของแห้ง เช่น แป้ง น้ำตาลทราย น้ำตาลบี๊ป เครื่องเทศ เนยฯลฯ

  วิธีการ: ตักของแห้งใส่ให้พูนแล้ว ปาดให้เสมอขอบ ถ้าเป็นเนยหรือน้ำตาลบี๊ปควรอัดให้แน่นแล้วปาดส่วนเกินออกให้เสมอขอบเช่นกัน

  ทำจากวัสดุ : อลูมิเนียม, สแตนเลส และพลาสติกสามารถเลือกใช้ตามต้องการ ถ้วยตวงของแห้ง 1ชุด มี 4 ขนาด คือ 1 ถ้วยตวง,1/2 ถ้วยตวง,1/3 ถ้วยตวง,1/4 ถ้วยตวง
 • วิธีการใช้ถ้วยตวงของแห้ง

  หมายเหตุ : กรณีตวงในปริมาณ 1/8 ถ้วยตวงใช้ ถ้วยตวงขนาด ¼ ถ้วยตวงแบ่งครึ่งดังภาพ

 • ถ้วยตวงของเหลว

  การใช้งาน : ใช้ตวงของเหลวต่างๆ น้ำ น้ำมัน เนยละลาย น้ำเชื่อม ฯลฯ

  วิธีการ : ควรวางถ้วยตวงบนพื้นราบแล้วเทของเหลวลงไปให้ ตรงกับปริมาตรที่ต้องการ

  ทำจากวัสดุ : แก้วและพลาสติกใสถ้วยตวงของเหลวจะมีขีดบอกปริมาตรด้านข้างถ้วยตวง มีหน่วยเป็น ถ้วยตวง,ลิตร, มิลลิลิตร,ออนซ์ฯลฯ
 • วิธีการใช้ถ้วยตวงของเหลว
 • ช้อนตวง

  การใช้งาน :ใช้ตวงของแห้งและของเหลว

  วิธีการ :ถ้าเป็นของแห้งให้ใช้ช้อนของแห้งที่ต้องการตวงตักใส่ในช้อนตวง ปาดให้เรียบเสมอขอบถ้าเป็นของเหลวก็ใส่ให้พอดี

  ทำจากวัสดุ : อลูมิเนียม, สแตนเลส และพลาสติกสามารถเลือกใช้ตามต้องการ ช้อนตวง 1ชุด มี 4 ขนาด คือ 1 ช้อนโต๊ะ, 1 ช้อนชา, 1/2 ช้อนชา 1/4 ช้อนชา
วิธีการใช้ช้อนตวง

หมายเหตุ : กรณีตวงในปริมาณ 1 ช้อนชา สามารถใช้ช้อนกาแฟทดแทนได้ดังภาพ

หน่วยตวงที่ใช้ในตำราทำอาหาร
3 ช้อนชา เท่ากับ 1 ช้อนโต๊ะ
4 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 1/4 ถ้วยตวง
16 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 1 ถ้วยตวง
2 ถ้วยตวง เท่ากับ 1 ไปน์
2 ไปน์ เท่ากับ 1 คว้อต
4 คว้อต เท่ากับ 1 แกลลอน
1 ปอนด์ เท่ากับ 16 ออนซ์
1 ปอนด์ เท่ากับ 453.6 กรัม
1 กิโลกรัม เท่ากับ 2.2 ปอนด์
1 ออนซ์ เท่ากับ 28.35 กรัม

เปรียบเทียบหน่วยตวงในตำราอาหารกับเครื่องใช้ในครัวทั่วไป

รูปเปรียบเทียบหน่วยตวงต่างๆ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Theerathat
Frame Bottom