Frame Top
User

เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) : แนะนำ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
13 เมษายน 2013

โภชนาการ เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญมากทางการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพร่างกายทั้งในยามปกติและเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ทีมเว็บ haamor.com จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นักวิชาการโภชนาการชำนาญพิเศษ 2 ท่านมาช่วยเขียน Blog ในหัวเรื่อง “เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล)” ซึ่งคือ “อจ. พรพิศ เรืองขจร และ อจ. ภัครจิรา เบญญาปัญญา” ซึ่งท่านทั้งสอง จะให้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ของท่านในด้านโภชนาการที่จะเป็นประโยชน์ น่ารู้ และสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

ทีมเว็บ haamor.com จึงหวังว่า Blog หัวข้อใหม่ของเราคงได้รับการติดตามจากท่านผู้อ่านเช่นเดียวกับ Blog ทุกๆเรื่องของเราคะ

พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์
บรรณาธิการฝ่ายแพทย์

Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wisanu
Frame Bottom