Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ดวงตา  ลูกตา  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

คันตา 

บทนำ

ยาหยอดตาฮีสตาออฟ (Hista oph) เป็นยาที่ช่วยลดอาการระคายเคืองที่ตา (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาของตา) ประกอบด้วยตัวยา 2 ชนิด คือ Antazoline 0.05% และ Tetrahydrozoline 0.04%

Antazoline เป็นสารต้านฮีสตามีน (Histamine) มีคุณสมบัติลดอาการแพ้ อาการคั่งของน้ำมูก รวมถึงอาการระคายเคืองที่ตา

Tetrahydrozoline เป็นสารในกลุ่มแอลฟา-1 อะดรีเนอร์จิก รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (Alpha -1 adrenergic receptor agonist) ออกฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดหดตัวจึงช่วยลดอาการบวม แดง ยาชนิดนี้หากรับประทานเข้าไปอาจก่อให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงได้

ยาทั้ง 2 ตัวถือเป็นสารสำคัญที่คอยออกฤทธิ์ในการรักษา สูตรตำรับนี้ไม่มียาฆ่าเชื้อหรือยาสเตียรอยด์ใดๆเป็นองค์ประกอบ การเลือกใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค ควรได้รับการคัดกรองจากแพทย์/จักษุแพทย์ก่อนทุกครั้ง

ฮีสตาออฟมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร

ฮีสตาออฟ

ยาฮีสตาออฟมีสรรพคุณลดและบรรเทาอาการแพ้ ระคายเคือง อาการบวมแดงในบริเวณตา

ฮีสตาออฟมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ฮีสตาออฟมีกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

จากกลไกของยาทั้ง 2 ตัวจึงทำให้มีฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

ฮีสตาออฟมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาฮีสตาออฟมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาหยอดตา ขนาดบรรจุ 5 และ 10 มิลลิลิตร /ขวด

ฮีสตาออฟมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาฮีสตาออฟมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่: หยอดตาครั้งละ 1 - 2 หยดวันละ 4 - 6 ครั้ง
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในการใช้ยานี้ในเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กต้องเป็นคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น

*****หมายเหตุ:

 • หลังเปิดใช้ยาแล้วควรเก็บยาภายในตู้เย็นและใช้ต่อได้ไม่เกิน 1 เดือน
 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาฮีสตาออฟ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมหยอดตาควรทำอย่างไร?

หากลืมหยอดตาด้วยยาฮีสตาออฟสามารถหยอดยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการหยอดตาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ฮีสตาออฟมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาฮีสตาออฟอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น อาจพบ อาการตาระคายเคือง การมองภาพไม่ชัดเจน หรือไม่พบอาการข้างเคียงใดๆเลยก็ได้

มีข้อควรระวังการใช้ฮีสตาออฟอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาฮีสตาออฟดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของสูตรตำรับนี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่เป็น ต้อหิน ประเภท Narrow-angle glaucoma
 • ขณะหยอดยาหยอดตานี้ห้ามมิให้ปลายหลอดยาสัมผัสกับนิ้วมือ เปลือกตา/หนังตา ลูกตา เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ
 • ห้ามใช้ยานี้กับเด็กทารก และการใช้ยานี้ในเด็กต้องได้รับคำสั่งยืนยันจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น
 • การใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ควรได้รับคำยืนยันจากแพทย์ผู้รักษาโดยพิจารณาเป็นกรณีๆไป
 • หยุดใช้ยานี้เมื่ออาการดีขึ้น ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้เป็นเวลานานเกินไป ระยะเวลาของการใช้ยานี้ควรเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์/จักษุแพทย์
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาฮีสตาออฟด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฮีสตาออฟมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใช้หยอดตาซึ่งจัดเป็นยาใช้ภายนอกจึงยังไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษาฮีสตาออฟอย่างไร?

สามารถเก็บยาฮีสตาออฟในอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ฮีสตาออฟมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาฮีสตาออฟที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Allergis (อัลเลอจิส) Thai Nakorn Patana
Antazallerge (แอนตาซาเลิจ) Siam Bheasach
Histaoph (ฮีสตาออฟ) Seng Thai
Opsil-A (ออฟซิล-เอ) Silom Medical

บรรณานุกรม

1 http://www.ioffer.com/i/2x-hista-oph-eye-drops-red-eye-irritate-5cc-treatment-a-569900389 [2015,March14]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Antazoline [2015,March14]
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrozoline [2015,March14]
4 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682563.html#side-effects [2015,March14]
5 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Histaoph/ [2015,March14]
6 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Allergis/ [2015,March14]
7 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Opsil-A/?type=brief [2015,March14]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Warakron mmkkjung BANGVIOZ Anyada
Frame Bottom