Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

รังไข่  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ภาวะขาดเอสโตรเจน 

ทั่วไป

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจน (Conjugated estrogens) หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อยาฮอร์โมนพรีมาริน (Premarin) เป็นฮอร์โมนที่นำมาให้ทดแทนในสตรีที่มีภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาผลิตฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจน คือ ปัสสาวะของม้าเพศเมียที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ โดยการสกัดออกมาซึ่งจะได้ส่วนประกอบของฮอร์โมนเอสโตรเจน 3 กลุ่ม คือ Estrone, Equilin, และ Equilenin โดยเฉพาะ Estrone เป็นตัวที่สกัดได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุด เมื่อนำมาผลิตเป็นยาจะอยู่ในรูป Estrone sulfate ซึ่งสามารถดูดซึมได้ดีจากระบบทางเดินอาหาร

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจน มีทั้ง ยาเม็ด ยาฉีด และยาครีม คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้บรรจุฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนลงในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้ง 3 รูปแบบ (ยาเม็ด ยาฉีด ยาครีม)

ด้วยยาฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนเป็นยากลุ่มฮอร์โมน จึงมีความไวในการเกิดปฏิกิริยากับ ร่างกายคนมาก การใช้ที่ปลอดภัยจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจน

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีสรรพคุณดังนี้

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนคือ ตัวยาจะเข้าไปที่อวัยวะที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนนี้ เช่น อวัยวะเพศ เต้านม สมองส่วนไฮโปทาลามัส ต่อมใต้สมองโดยจะเข้าไปจับกับตัวรับฮอร์โมน (Hormone receptor) และช่วยให้มีการสังเคราะห์สารพันธุกรรม เช่น DNA และ RNA นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนบางตัวในร่างกายอีกด้วย ด้วยความเกี่ยวเนื่องจากกลไกที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

  • รูปแบบยาเม็ด ขนาด 0.3 และ 0.625 มิลลิกรัม/เม็ด
  • รูปแบบยาฉีด ขนาด 25 มิลลิกรัม
  • รูปแบบยาครีม ขนาด 625 ไมโครกรัม/กรัม

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีขนาดรับประทานหรือการใช้อย่างไร?

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีขนาดรับประทานหรือการใช้ ดังนี้

ก. รักษาอาการหลังหมดประจำเดือน: รับประทานวันละ 0.625 - 1.25 มิลลิกรัม/วัน

ข. รักษาภาวะ/โรคกระดูกพรุน: รับประทานวันละ 0.625 มิลลิกรัม/วัน

ค. รักษาภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำในสตรีเพศ: รับประทานวันละ 0.3 - 1.25 มิลลิกรัม/วัน

ง. บรรเทาอาการแห้ง แสบคันบริเวณช่องคลอด: รับประทานวันละ 0.3 - 1.25 มิลลิกรัม/วัน

อนึ่ง สามารถรับประทานฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ขนาดรับ ประทานควรเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ ห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดรับประทานเอง

จ. ยาครีมทาบรรเทาอาการแห้ง แสบคันบริเวณช่องคลอด: ทาภายในช่องคลอด 0.5 - 2 กรัม/วัน โดยทา 3 สัปดาห์และหยุด 1 สัปดาห์

ฉ. ยานี้ในรูปแบบยาฉีด ใช้เพื่อการรักษาภาวะเลือดออกจากมดลูกผิดปกติ ซึ่งการสั่งใช้ยาจะต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้ เช่น เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ตับอ่อนอักเสบ มีเลือดซึมบริเวณอวัยวะเพศ เจ็บหน้าอกเต้านม-คัดตึง และมีการขยายของหน้าอก (เต้านม) มีภาวะนิ่วในถุงน้ำดี ผื่นคัน ปวดศีรษะ ไมเกรน วิงเวียน อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า ผมร่วง มีลมพิษ และผื่นบวม มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

มีข้อควรระวังการใช้ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษาฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนอย่างไร?

ควรเก็บรักษาฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนดังนี้

  • ยาเม็ดและยาครีมเก็บภายใต้อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius)
  • ยาฉีดเก็บภายใต้อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส

อนึ่ง การเก็บยาฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจน ควรเก็บให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยา ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Estromon (เอสโทรมอน) Standard Chem & Pharm
Premarin (พรีมาริน) Pfizer
Premarin IV (พรีมาริน ไอวี) Wyeth
Premarin Vaginal Cream (พรีมาริน วาจไนอล ครีม) Pfizer

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Premarin [2014,Aug9]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Premarin/ [2014,Aug9]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Premarin%20Vaginal%20Cream/?type=brief [2014,Aug9]
4 http://www.drugbank.ca/drugs/DB00286 [2014,Aug9]
5 http://www.drugs.com/drug-interactions/conjugated-estrogens-index.html?filter=2 [2014,Aug9]
6 http://www.medicinenet.com/estrogens_conjugated/article.htm [2014,Aug9]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul Sunny_PR PRdelivery Tapanut Pick69
Frame Bottom