Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้แปรปรวน 

ทั่วไป

ยาอโลเซตรอน (Alosetron) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม 5-HT3 antagonist (อ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง เซโรโทนิน แอนตาโกนิสต์: Serotonin antagonist ในเว็บ haamor.com) ทางวงการแพทย์นำ มาบำบัดอาการท้องเสีย อันมีสาเหตุจากภาวะ/โรคลำไส้แปรปรวน (IBS: Irritable bowel syndrome ) ยานี้ใช้ได้ผลดีในเพศหญิง แต่กลับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในเพศชาย ชื่อการค้าที่เป็นที่รู้จักของยานี้ คือ Lotronex

ใน ปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) อโลเซตรอนเคยถูกถอดถอนออกจากตลาดยาด้วยผลข้างเคียงที่เกิดกับระบบทางเดินอาหารเช่น มีอาการท้องผูกติดตามมาหลังใช้ยา แต่ต่อมาอีก 2 ปีที่ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) อโลเซตรอนได้กลับเข้ามาในตลาดยาอีกครั้งด้วยการแนะนำวิธีใช้ที่ได้ประสิทธิภาพเพื่อลดโอกาสเกิดผลข้างเคียง

จากข้อมูลด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) พบว่า อโลเซตรอนถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ 50 - 60% ซึ่งเมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 82% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้ และร่างกายต้องใช้เวลา 1.5 - 1.7 ชั่วโมง ในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

การจะเลือกใช้ยาอโลเซตรอนก็ต่อเมื่อการใช้ยาอื่นๆรักษาอาการลำไส้แปรปรวนแล้วไม่ได้ผล ดังนั้นการจ่ายยานี้กับผู้ป่วยต้องทำด้วยความระมัดระวังและต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้รักษาแต่เพียงผู้เดียว

ยาอโลเซตรอนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อโลเซตรอน

ยาอโลเซตรอนมีสรรพคุณดังนี้

ยาอโลเซตรอนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอโลเซตรอนคือ ตัวยาจะเข้าปิดกั้นการทำงานของสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า Serotonin ในผนังลำไส้เล็ก ทำให้ลดการเคลื่อนตัวของลำไส้จึงแสดงฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ยาอโลเซตรอนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอโลเซตรอนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 0.5 และ 1 มิลลิ กรัม/เม็ด

ยาอโลเซตรอนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอโลเซตรอนมีขนาดรับประทานดังนี้

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานครั้งละ 0.5 มิลลิกรัมวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง หลังจากรับประทานยาไปแล้ว 4 สัปดาห์ถ้าอาการลำไส้แปรปรวนยังไม่ดีขึ้น อาจเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 1 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเป็นเวลาอีก 4 สัปดาห์หลังจากนั้นควรหยุดการใช้ยา หากอาการลำไส้แปรปรวนยังไม่ดีขึ้นควรกลับไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ปรับแนวทางการรักษา ทั้งนี้ควรรับประทานยาอโลเซตรอนก่อนอาหาร
  • เด็ก: ไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้ในเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กต้องเป็นคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอโลเซตรอน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอโลเซตรอนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการ รับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาอโลเซตรอนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอโลเซตรอนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการท้องผูก เกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงที่ลำไส้ใหญ่ ถ่ายมีเลือดปน (อุจจาระเป็นเลือด) เป็นตะคริวที่ท้อง ปวดท้องหรือรู้สึกไม่สบายในช่องท้อง อุจจาระมีสีคล้ำ มีไข้ อาหารไม่ย่อย คลื่น ไส้ อาเจียน

สำหรับการรับประทานยานี้ที่เกินขนาด อาจพบว่าการทรงตัวหรือการบังคับส่วนต่างๆของร่างกายแย่ลง เป็นลมชัก หายใจลำบาก หากมีอาการดังกล่าวให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์/ไปโรงพยา บาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้ยาอโลเซตรอนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอโลเซตรอนดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอโลเซตรอนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาอโลเซตรอนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอโลเซตรอนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาอโลเซตรอนอย่างไร?

ควรเก็บยาอโลเซตรอนภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บ ยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาอโลเซตรอนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาดีคอลเจนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Lotronex (โลโทรเน็ค) GSK

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Alosetron[2014,Nov8]
2 https://www.lotronex.com/ [2014,Nov8]
3 http://www.drugs.com/lotronex.html [2014,Nov8]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/alosetron.html [2014,Nov8]
5 http://www.drugs.com/cdi/alosetron.html [2014,Nov8]
6 https://www.lotronex.com/hcp/_docs/Lotronex_PI.pdf [2014,Nov8]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom