Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เครียด 

บทนำ

ยาอโมบาร์บิทอล (Amobarbital) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มอนุพันธุ์ของยาบาร์บิทูเรต (Barbitu rate) มีฤทธิ์สงบประสาท/คลายเครียด ช่วยให้นอนหลับ บรรเทาอาการวิตกกังวล และรักษาอา การชัก ลักษณะทางกายภาพจะเป็นผงผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่นและมีรสขมเล็กน้อย ถูกสังเคราะห์ได้ครั้งแรกในเยอรมันเมื่อปี ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2466)

ตามกฎหมายไทยระบุให้ยาอโมบาร์บิทอลเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 3 การใช้ยานี้เป็นเวลาติดต่อกันนานๆจะทำให้เกิดอาการติดยา รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะมีทั้งชนิดยารับประทาน ยาฉีด รวมถึงยาเหน็บทวาร

การออกฤทธิ์ของตัวยานี้จะเกิดที่ตัวรับ (Receptor) ในสมองที่เรียกว่า GABA receptors (Gamma-aminobutyric acid receptor) หลังจากการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยานี้จะมีการกระจายตัวไปตาเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆเช่น สมอง ตับ ไต ทั้งกระจายตัวในพลาสมา และเข้ารวมตัวกับโปรตีนตาเนื้อเยื่อของร่างกาย ระยะเวลาในการออกฤทธิ์อยู่ที่ประมาณ 6 - 8 ชั่วโมง ตับจะทำหน้าที่เปลี่ยนโครงสร้างเคมีของยานี้อย่างต่อเนื่อง ร่างกาย ต้องใช้เวลาประมาณ 8 - 42 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ปริมาณ 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

มีข้อมูลบางประการที่ผู้บริโภคควรทราบเพื่อที่จะใช้ยานี้ได้อย่างปลอดภัยเช่น

ยาอโมบาร์บิทอลเป็นยาประเภทวัตถุออกฤทธิ์ จึงพบเห็นการใช้ยานี้ได้ตาสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต การใช้ยาจะต้องเป็นไปตามคำสั่งจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

อโมบาร์บิทอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อโมบาร์บิทอล

ยาอโมบาร์บิทอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

อโมบาร์บิทอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอโมบาร์บิทอลมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะออกฤทธิ์กับตัวรับในสมองที่มีชื่อว่า GABA receptor (Gamma-aminobutyric acid receptor) ส่งผลให้เกิดฤทธิ์สงบประสาท คลายความวิตกกังวล และช่วยให้นอนหลับ แต่เนื่องจากยานี้จะทำให้ผู้ป่วยติดยาได้ ทางคลินิกจึงไม่แนะนำให้ใช้ยานี้เป็นเวลานานๆ

อโมบาร์บิทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอโมบาร์บิทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

อโมบาร์บิทอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอโมบาร์บิทอลมีขนาดรับประทานเช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 100 - 200 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน โดยสามารถรับประทานยาก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาอโมบาร์บิทอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอโมบาร์บิทอลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อโมบาร์บิทอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอโมบาร์บิทอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พีงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ปวดศีรษะ รู้สึกสับสน วิงเวียน ง่วงนอน หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่ำ กดการหายใจ(หายใจช้า เบา ตื้น) คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก รู้สึกระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร มีผื่นบวมคล้ายลมพิษ และผื่นคัน

มีข้อควรระวังการใช้อโมบาร์บิทอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอโมบาร์บิทอลเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอโมบาร์บิทอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อโมบาร์บิทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอโมบาร์บิทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาอโมบาร์บิทอลอย่างไร?

ควรเก็บยาอโมบาร์บิทอลในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อโมบาร์บิทอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอโมบาร์บิทอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Ama (เอมา) Atlantic Lab
Amytal (อะไมทอล) Eli Lilly

บรรณานุกรม

  1. http://narcotic.fda.moph.go.th/editor/data/files/narcotic/docs/precedence_psycho2_45.pdf [2015,Sept19]
  2. http://www.drugs.com/ppa/amobarbital-sodium.html [2015,Sept19]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Amobarbital [2015,Sept19]
  4. http://www.mims.com/INDONESIA/Home/GatewaySubscription/?generic=amobarbital [2015,Sept19]
  5. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Amytal/ [2015,Sept19]
  6. https://www.mims.com/India/drug/info/amobarbital/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Sept19]
  7. http://www.drugs.com/drug-interactions/amobarbital-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Sept19]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wisanu
Frame Bottom