Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปอด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไอเรื้อรัง 

บทนำ

อีแทมบูทอล (Ethambutol) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นสา เหตุของวัณโรค ปกติจะใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรคอีก 3 ตัว คือ Isoniazid Rifampicin และ Pyrazinamide การใช้ยานี้กับผู้ป่วยอาจก่อปัญหาเรื่องการมองเห็นภาพ ตับทำงานผิดปกติ รวมถึงอาการแพ้ และผลข้างเคียงจากยาที่ติดตามมา

หลังรับประทาน ยาอีแทมบูทอลจะถูกดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหาร และจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนในปริมาณ 20 - 30% ตับจะเป็นตัวเปลี่ยนโครงสร้างของยา ร่างกายต้องใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมงในการกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะ

องค์การอนามัยโลกจัดให้อีแทมบูทอลเป็นยาจำเป็นในระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐาน โดยคณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุอีแทมบูทอลลงในบัญชียาหลักแห่งชาติในหมวดยาอันตราย การใช้ยานี้ของผู้ป่วยจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น

ยาอีแทมบูทอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อีแทมบูทอล

ยาอีแทมบูทอลมีสรรพคุณดังนี้คือ ใช้รักษาวัณโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อวัณโรคชนิด Mycobacterium avium complex และชนิด Mycobacterium kansasii

ยาอีแทมบูทอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอีแทมบูทอลคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตของเชื้อวัณโรค โดยขัดขวางการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อวัณโรค ทำให้เกิดการชะลอและหยุดการแพร่พันธุ์ในที่สุด

ยาอีแทมบูทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอีแทมบูทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

ยาอีแทมบูทอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอีแทมบูทอลมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. ผู้ใหญ่:

  • ขนาดรับประทานเริ่มต้น 15 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยให้ พร้อมกับยา Isoniazid Rifampicin และ Pyrazinamide
  • สำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติติดเชื้อวัณโรคมาก่อน ให้เริ่มต้นด้วยรับประทานยา 25 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เป็นเวลา 60 วัน หลังจากนั้นลดขนาดรับประทานเหลือ 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน

ข. เด็ก:


*****หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยาพร้อมอาหาร
  • ระยะเวลาในการรับประทานยาขึ้นกับคำแนะนำของแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอีแทมบูทอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอีแทมบูทอล สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาอีแทมบูทอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอีแทมบูทอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น อาจทำให้การมองเห็นภาพผิดปกติ มีภาวะเลือดออกในจอตา ทำให้ไตทำงานผิดปกติ ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร มีผื่นคัน ปวดศีรษะ วิงเวียน สับสน ประสาทหลอน ตัวเหลืองตาเหลือง เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาอีแทมบูทอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอีแทมบูทอลดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอีแทมบูทอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาอีแทมบูทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอีแทมบูทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

  • การใช้ยาอีแทมบูทอลร่วมกับยาลดกรด เช่น Aluminium hydroxide อาจทำให้การดูดซึมยาอีแทมบูทอลลดลง หากต้องใช้ยาร่วมกัน ควรต้องปรับเปลี่ยนขนาดหรือเวลาของการรับประทานให้เหมาะสมต่อคนไข้เป็นรายบุคคลไป
  • การใช้ยาอีแทมบูทอลร่วมกับยารักษาวัณโรคชนิดอื่น จะเกิดการเสริมฤทธิ์ของการรักษา โดยขนาดรับประทานต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ควรเก็บรักษายาอีแทมบูทอลอย่างไร?

ควรเก็บยาอีแทมบูทอลที่อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาอีแทมบูทอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอีแทมบูทอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
A.T.B. (เอ.ที.บี.) BJ Benjaosoth
Etham (อีแทม) Pond’s Chemical
Ethambutol GPO (อีแทมบูทอล จีพีโอ) GPO
Ethbutol (เอทบูทอล) Pharmasant Lab
Lambutol (แลมบูทอล) Atlantic Lab
Rifafour e-275 (ริฟาโฟร์ อี-275) sanofi-aventis
Tibitab (ทิบิแทป) T.O. Chemicals
Tobutol (โทบูทอล) General Drugs House

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Ethambutol [2014,Sept 20]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/ethambutol/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Sept 20]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=ethambutol [2014,Sept 20]
4 http://www.healthcentral.com/medications/r/medications/ethambutol-oral-8082/dosage [2014,Sept 20]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom