Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคมะเร็ง 

บทนำ

ยาอีพิรูบิซิน(Epirubicin) เป็นยาเคมีบำบัดประเภทแอนทราไซคลีน(Anthracycline) ซึ่งสกัดได้จากจุลินชีพที่อาศัยในดินสกุล Streptomyces ทางคลินิกใช้เป็นยารักษามะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม ในต่างประเทศอาจจะนิยมใช้ยาอีพิรูบิซินมากกว่ายาด็อกโซรูบิซิน(Doxorubicin) ด้วยมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่า

เภสัชภัณฑ์ของยาอีพิรูบิซิน เป็นแบบยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือ เจือจางเป็นสารละลายแล้วถ่ายใส่กระเพาะปัสสาวะโดยผ่านทางสายสวนปัสสาวะเพื่อรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็ได้

ตัวอีพิรูบิซินในกระแสเลือดสามารถกระจายเข้าสู่อวัยวะต่างๆของร่างกาย และจะถูกทำลายโครงสร้างทางเคมีที่ตับ ร่างกายต้องใช้เวลานานประมาณ 30-40 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระ

ยาอีพิรูบิซินมีการออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์สารพันธุกรรม(DNA)ของเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งชะลอการเจริญเติบโตและหยุดการแพร่กระจายในที่สุด

ผู้ได้รับยาอีพิรูบิซินอาจพบอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ เช่น

อนึ่ง คณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้อีพิรูบิซินเป็นยาควบคุมพิเศษและยาอันตรายที่ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ และจะพบเห็นการใช้ยานี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

อีพิรูบิซินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อีพิรูบิซิน

ยาอีพิรูบิซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

อีพิรูบิซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ชองยาอีพิรูบิซินคือ ตัวยามีคุณสมบัติเป็นพิษต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและเซลล์มะเร็ง โดยตัวยาจะเข้าสอดแทรกหรือแทรกแซงการจับคู่ของหน่วยย่อยบนสารพันธุกรรม DNA และ RNA ในเซลล์มะเร็งที่เรียกว่า Nucleobases ส่งผลให้เซลล์มะเร็งหมดสภาพในการจำลองสารพันธุกรรมรุ่นใหม่ เป็นเหตุให้เซลล์หยุดการเจริญเติบโต ไม่สามารถแพร่กระจายและฝ่อตัวตายลง

อีพิรูบิซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอีพิรูบิซินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

  • ยาฉีดที่ประกอบด้วยตัวยาEpirubicin ขนาด 50 มิลลิกรัม/25 มิลลิลิตร และ 200 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร

อีพิรูบิซินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอีพิรูบิซินมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา ดังนี้

*****หมายเหตุ:

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอีพิรูบิซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

กรณีไม่สามารถมารับการฉีดยาอีพิรูบิซิน ให้ผู้ป่วยรีบติดต่อแพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อทำการนัดหมายมารับการฉีดยาครั้งใหม่โดยเร็ว

อีพิรูบิซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอีพิรูบิซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อีพิรูบิซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอีพิรูบิซิน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอีพิรูบิซินด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อีพิรูบิซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอีพิรูบิซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอีพิรูบิซินอย่างไร?

ควรเก็บยาอีพิรูบิซิน ภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อีพิรูบิซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอีพิรูบิซิน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Epilem (อีพิเลม)Lemery
E.P. MYCIN (อี.พี.มัยซิน)Boryung
Pharmorubicin CS (ฟาร์มอรูบิซิน ซีเอส)Pfizer
Epirubicin Ebewe (อีพิรูบิซิน อีบิว)Ebewe

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยา อีพิรูบิซิน เช่น Ellence, Pharmorubicin

บรรณานุกรม

  1. http://chemocare.com/chemotherapy/drug-info/epirubicin.aspx [2018,April21]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Epirubicin[2018,April21]
  3. http://www.hpra.ie/img/uploaded/swedocuments/2146063.PA1457_005_001.98801bba-0978-4b0f-9a18-45e97908fc34.000001Product%20Leaflet%20Approved.150713.pdf [2018,April21]
  4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/epirubicin/?type=brief&mtype=generic [2018,April21]
  5. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/050778s021lbl.pdf [2018,April21]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom