Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำไส้  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ท้องผูก 

บทนำ

ยาอีนีมา (Enema) เป็นยาในกลุ่มยาแก้ท้องผูกหรือยาระบาย โดยเป็นยาสวนทวารชนิดสารละลายน้ำเกลือ จัดเป็นยาระบายที่มนุษย์รู้จักมานาน

ยาอีนีมามีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อีนีมา

ยาอีนีมามีสรรพคุณเป็นยาระบายแก้ท้องผูก ออกฤทธิ์เร็ว

ยาอีนีมาออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอีนีมาออกฤทธิ์โดยการเพิ่มปริมาณของน้ำในลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือทวารหนัก ทำให้ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายขยายตัวออก เกิดแรงดันภายในลำไส้ส่วนนั้น เกิดอาการมวนท้องจากลำไส้บีบตัวและขับอุจจาระออกมาในที่สุด

ยาอีนีมามีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอีนีมามีรูปแบบจัดจำหน่ายในรูปแบบของลูกสวนทวารชนิดความเข้มข้นของน้ำเกลือ 15% ขนาดบรรจุ 10, 20 และ 100 มิลลิลิตร (มล.)

ยาอีนีมามีขนาดการใช้อย่างไร?

ควรให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายยาอีนีมา หรืออย่างน้อยควรปรึกษาเภสัชกรก่อนซื้อยาใช้เอง เพราะการใช้ยามีข้อควรระวังหลายอย่างดังจะกล่าวในหัวข้อ ข้อควรระวังในการใช้ยาอีนีมา สำหรับผู้ใหญ่ขนาดที่ใช้สวนทวารแก้ท้องผูกไม่ควรเกิน 40 มิลลิลิตร/ครั้ง ส่วนในเด็กควรต้องเป็นคำแนะนำจากแพทย์เสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาอีนีมา ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

ยาอีนีมามีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ยาอีนีมามีผลไม่พึงประสงค์ ( ผลข้างเคียง ) คือ ก่ออาการมวนท้องหลังสวนยา

ยาอีนีมามีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

ยังไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยาอีนีมากับยาอื่นๆ

มีข้อควรระวังไหมเมื่อใช้ยาอีนีมา?

ข้อควรระวังเมื่อใช้ยาอีนีมาคือ

  • ระวังการใช้ยากับผู้ที่อยู่ในภาวะสูญเสียเกลือแร่อยู่แล้ว เพราะจะเพิ่มการเสียเกลือแร่ออกมากับอุจจาระ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีเลือดออกบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือผู้ที่เป็นริดสีดวงทวาร เพราะเพิ่มโอกาสเลือดออกมากขึ้น
  • ห้ามใช้สวนทวารกับผู้ที่พึ่งได้รับการผ่าตัดลำไส้ เพราะอาจก่ออาการท้องเสียเป็นสา เหตุให้แผลผ่าตัดไม่ติด
  • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
  • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยาอีนีมาด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ควรเก็บรักษายาอีนีมาอย่างไร?

สามารถเก็บยาอีนีมาที่อุณหภูมิห้องได้ ไม่ควรเก็บยาในที่อากาศร้อนหรือมีแสงแดดส่อง และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาอีนีมามีชื่ออื่นๆไหม? ผลิตโดยบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอีนีมามีชื่ออื่นตามชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
PATAR ENEMA SOLN (พาตาร์อีนีมา)Patar Lab
ROYAL – C ENEMA SOLN (โรยัลอีนีมา)A N H Products
U – ENERMA SOLN (ยูอีนีมา)Unison
UNISON ENEMA SOLN (ยูนิซันอีนีมา)Unison

บรรณานุกรม

1. นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์. (2551). แนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคท้องผูก ท้องเสีย และ IBS (ดีวีดี). กรุงเทพฯ: โรงแรมสยามซิตี้
2. Laxativehttp://www.mims.com/Thailand/drug/ [2014,Dec27]
3. Laxative http://en.wikipedia.org/wiki/Laxative [2014,Dec27]
4. www. Drugs.Com [2014,Dec27]

Updated 2014, Dec 27


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom