Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วร่างกาย  

บทนำ

สารอิโนซิทอล(Inositol) อีกชื่อคือ Myo-inositol หรือ Meso-inositol หรือ I-inositol เป็นสารประกอบที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนน้ำตาลกลูโคส คือ C6H12O6 แต่การจัดเรียงโครงสร้างอะตอมของอิโนซิทอลแตกต่างจากน้ำตาลกลูโคส ในวิชาเคมี เราเรียกว่าเป็นไอโซเมอร์กัน(Isomer) อิโนซิทอลสามารถละลายน้ำได้ดีและมีความหวานเพียงครึ่งเดียวของน้ำตาลกลูโคส (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ‘อาหารหลักห้าหมู่:คาร์โบไฮเดรต’)

นักวิทยาศาสตร์ระบุให้อิโนซิทอลเป็น น้ำตาลแอลกอฮอล์(Sugar alcohol)ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเผาผลาญของร่างกายหลายอย่าง กลุ่มนักวิชาการเรียก อิโนซิทอลในอีกชื่อหนึ่งว่า วิตามินบี 8(Vitamin B 8) หรือ วิตามินเทียม (Pseudovitamin) และ

อาจกล่าวได้ว่า เป็นโชคดีที่ร่างกายมนุษย์สังเคราะห์อิโนซิทอลได้เอง ในวันหนึ่งร่างกายจะผลิตอิโนซิทอลเพียงเล็กน้อย และพบมากในบางอวัยวะ เช่น หัวใจ ตับ และกล้ามเนื้อลาย

อาหารที่เรารับประทานเป็นประจำ ก็มีอิโนซิทอลเช่นเดียวกัน อาทิ ผลไม้ต่างๆอย่างเช่น ส้ม เมลอน รวมถึงพืชตระกูลถั่ว นัท ธัญพืชหลายชนิด ข้าวกล้องและผักใบเขียว

อิโนซิทอลมีไอโซเมอร์ทั้งหมด 9 ไอโซเมอร์ ไมโอ-อิโนซิทอล (Myo-inositol) และ ดี-ไคโร-อิโนซิทอล(D-chiro-inositol) เป็นไอโซเมอร์ที่มีบทบาทมากในร่างกาย ด้วยเกี่ยวพันต่อการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งสัมพันธ์กับกระบวนการเผาผลาญและการกักเก็บน้ำตาลของร่างกาย นอกจากนี้ไอโซเมอร์ดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตฮอร์โมนเพศชายอย่างเทสทอสเตอโรน(Testosterone)อีกด้วย

อิโนซิทอล ยังมีหน้าที่คล้ายกับผู้ส่งข่าวสารขั้นทุติยภูมิ(Secondary messenger) โดยตัวมันจะคอยช่วยการทำงานของสารสื่อประสาทในร่างกาย อย่างเช่น Dopamine Norepinephrine, Serotonin, Acetylcholine, และ GABA ส่งผลให้เซลล์ประสาทของสมองทำงานได้ดีขึ้น เกิดผลดีต่อระดับความจำ ทำให้จิตใจผ่อนคลาย ลดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลต่างๆ

อิโนซิทอลยังเป็นตัวการสำคัญในการจัดส่งไขมันในสมองและในหัวใจไปทำลายทำให้เกิดผลดีต่อทั้งสมองและหัวใจ

ประโยชน์ของอิโนซิทอลต่อสุขภาพและร่างกายมีอะไรบ้าง?

อิโนซิทอล

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ขอสรุปคุณประโยชน์ของอิโนซิทอลในร่างกายดังนี้

จากคุณประโยชน์ที่กล่าวมาซึ่งไม่สามารถยกมาได้ทั้งหมด ผู้อ่านบทความควรเข้าใจด้วยว่าอิโนซิทอลไม่ได้เป็นสารออกฤทธิ์โดยตรงเหมือนกับยา แต่มีส่วนเกี่ยวข้อง/ช่วยเสริมกับ กระบวนการชีวภาพ กระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย และส่งผลให้เกิดคุณประโยชน์ตามมา

อิโนซิทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

อิโนซิทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ในประเทศไทย อิโนซิทอล จะถูกใช้เป็นส่วนประกอบในนมผงดัดแปลงสำหรับทารกเท่านั้น

อิโนซิทอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ตัวอย่างการบริโภคอิโนซิทอลมีดังนี้:

อนึ่ง เนื่องจากทั่วไป ร่างกายสร้างและได้รับอิโนซิทอลจากอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้น การจะใช้อิโนซิทอลเป็นอาหารเสริม หรือเป็นยา ควรต้องปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร ก่อนเสมอ หรือใช้ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น

อิโนซิทอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลข้างเคียงจากอิโนซิทอลที่มีรายงาน ได้แก่ มีอาการ คลื่นไส้ ปวดท้อง เหนื่อยง่าย ปวดศีรษะ และวิงเวียน

จำเป็นต้องรับประทานอิโนซิทอลในรูปอาหารเสริมหรือไม่?

อิโนซิทอล เป็นสารประกอบที่ร่างกายสร้างขึ้นได้เอง การบริโภคอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ให้ครบถ้วน ร่วมกับการออกกำลังกาย และพักผ่อนอย่างเหมาะสม จะทำให้ร่างกายได้รับอิโนซิทอลอย่างเพียงพออยู่แล้ว หากผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายเป็นปกติไม่จำเป็นต้องสรรหามารับประทานเพิ่มแต่อย่างใด

อิโนซิทอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

โนซิทอล มีชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Inositol 500 mg. (อิโนซิทอล 500 มิลลิกรัม)GNC
Inositol 500 mg. (อิโนซิทอล 500 มิลลิกรัม)SOLARAY
Inositol (อิโนซิทอล)Swanson
Myo-inositol (ไมโอ-อิโนซิทอล)FAIRHAVEN HEALTH

บรรณานุกรม

 1. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-299/inositol [2018,June16]
 2. https://www.oxfordvitality.co.uk/inositol [2018,June16]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Inositol [2018,June16]
 4. https://nootriment.com/inositol/ [2018,June16]
 5. https://www.rxlist.com/inositol/supplements.html [2018,June16]
 6. https://articles.mercola.com/vitamins-supplements/inositol.aspx [2018,June16]
 7. https://www.drugs.com/cdi/inositol-niacinate.html [2018,June16]
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25010620 [2018,June16]
 9. https://www.youtube.com/watch?v=99OXCWfvaD8 [2018,June16]
 10. https://www.youtube.com/watch?v=8Jk9Qq3TG0Q [2018,June16]
 11. https://www.youtube.com/watch?v=m2nlZXwAuVM [2018,June16]
 12. https://www.google.co.th/search?q=inositol+image&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YbhFf9ovWkqloM%253A%252CYA-aIliUPAWfvM%252C_&usg=__2FvA8djKMpK3p_DWBJgycfEXPAs%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiAgsm75InbAhWFrJQKHVisDaAQ9QEILjAD#imgrc=wolbZDNh-O5TYM:[2018,June16]
 13. https://examine.com/supplements/inositol/ [2018,June16]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Phxsrp
Frame Bottom