Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาต้านอักเสบ  ยาแก้ปวด 

บทนำ

อิโทริคอกซิบ (Etoricoxib) หรือยาชื่อการค้าที่คนรู้จัก คือ อาร์โคเซีย (Arcoxia) เป็นยากลุ่มเอ็นเซด (NSAIDs) ถูกนำมารักษาอาการปวดที่มีสาเหตุต่างๆ เช่น โรคข้อรูมาตอยด์ ข้ออักเสบ โรคเกาต์ และอาการปวดเฉียบพลัน

จากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อ ยาเข้าสู่ร่างกาย) พบว่า อิโทริคอกซิบดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหารถึง 100% และจะจับตัวกับพลาสมาโปรตีนในกระแสเลือดประมาณ 90% ตับจะเป็นตัวเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้ ร่าง กายต้องใช้เวลาประมาณ 22 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากร่างกาย 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะประมาณ 70% และที่เหลือผ่านไปกับอุจจาระ

สำหรับประเทศไทยจัดจำหน่ายอิโทริคอกซิบในชื่อการค้าว่า Arcoxia แต่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น อินเดีย จะมีบริษัทผู้ผลิตมากมายเพื่อเป็นการรองรับความต้องการของประชากรที่มีมาก กว่าพันล้านคน ผนวกกับประสิทธิภาพการรักษาของยานี้สอดรับกับการตอบสนองของอาการโรคใน ตัวผู้ป่วย คณะกรรมการอาหารและยาของไทยจัดให้อิโทริคอกซิบอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษ การ ใช้ยานี้จึงต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์แต่เพียงผู้เดียว

ยาอิโทริคอกซิบมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อิโทริคอกซิบ

ยาอิโทริคอกซิบมีสรรพคุณ ดังนี้

ยาอิโทริคอกซิบมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

อิโทริคอกซิบมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ชื่อไซโคล - ออกซิจิเนส (COX-2, เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและการเจ็บปวด) เป็นผลให้ร่างกายลดการสร้างสารโพรสตาแกลนดิน (Prostagladin) ที่เป็นสาเหตุของความเจ็บปวด และยานี้ยังมีผลข้าง เคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อย จึงถือเป็นข้อโดดเด่นของอิโทริคอกซิบ และใช้เป็นจุดขาย

ยาอิโทริคอกซิบมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอิโทริคอกซิบมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาเม็ดขนาดความแรง 30, 60, 90, และ 120 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาอิโทริคอกซิบมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอิโทริคอกซิบมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับอาการปวดจากข้อเสื่อม (Osteoarthritis):

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง

ข. สำหรับอาการปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis):

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 90 มิลลิกรัม วันละครั้ง

ค. สำหรับอาการปวดจากโรคเกาต์แบบเฉียบพลัน:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 120 มิลลิกรัม วันละครั้ง และรักษาต่อเนื่องได้ต้องไม่เกิน 8 วัน

*****หมายเหตุ:

  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
  • ห้ามใช้ยานี้ในเด็กและในผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอิโทริคอกซิบ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอิโทริคอกซิบ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาอิโทริคอกซิบมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอิโทริคอกซิบสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ดังนี้ เช่น รู้สึกไม่สบายภายในท้อง ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ (เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ) ปวดศีรษะ วิงเวียน สับสน ซึมเศร้า ง่วงนอน นอนไม่หลับ แพ้แสงแดด มีอาการคล้ายเป็นโรคเลือด (มีห้อเลือดตามเนื้อตัว) ตัวบวม ปากแห้ง ความดันโลหิตสูง การรับรสชาติอาหารเปลี่ยนไป ช่องปากเป็นแผล เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย มีไข้คล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ และเป็นพิษกับไต

มีข้อควรระวังการใช้ยาอิโทริคอกซิบอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอิโทริคอกซิบดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบัน ทุกชนิด (รวมยาอิโทริคอกซิบด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้ง ให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยา ทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยา ทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาอิโทริคอกซิบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอิโทริคอกซิบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาอิโทริคอกซิบอย่างไร?

ควรเก็บยาอิโทริคอกซิบที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาอิโทริคอกซิบมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอิโทริคอกซิบที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Arcoxia (อาร์โคเซีย) MSD
90-AIM (90-เอไอเอ็ม) Dhara
ALCOX (อัลคอกซ์) Altar
ALCOXIB (อัลคอกซิบ) Alkem (Bergen)
ASOGIX (แอโซจิกซ์) Wonder (Asrox)
AUTZIB (อัทซิบ) Genesis (Autus)
BIOCOZ (ไบโอคอส) Biochemix
BIOTROX (ไบโอทร็อกซ์) Biochemix (Mediconcept)
COX (คอกซ์) Race Pharma
COXET (โคเซท) Anthus
Etorica (อิโทริกา) Brown & Burk
Etoshine (อิโทชายน์) Sun Pharma
Nucoxia (นูโคเซีย) Zydus Cadila
Rofedol Plus (โรฟีดอล พลัส) Zifam India
Arcoxib (อาร์คอกซิบ) IBN Sina
Xibra-90 (ซีบรา-90) Aristopharma

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Etoricoxib [2014,Sept13]
2. http://www.mims.com/USA/drug/info/etoricoxib/?type=full&mtype=generic [2014,Sept13]
3. http://www.mims.com/Hongkong/Drug/search/?q=etoricoxib [2014,Sept13]
4. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=arcoxia [2014,Sept13]
5. http://www.mims.com/India/drug/search/?q=etoricoxib [2014,Sept13]
6. http://www.mims.com/Myanmar/Drug/search/?q=etoricoxib [2014,Sept13]
7. http://www.mims.com/Philippines/Drug/search/?q=etoricoxib [2014,Sept13]
8. http://drugs.webmd.boots.com/drugs/drug-186-Etoricoxib.aspx [2014,Sept13]
9. http://www.netdoctor.co.uk/seniors-health/medicines/arcoxia.html [2014,Sept13]
10. http://www.thefilipinodoctor.com/brand_pdf/Arcoxia.pdf [2014,Sept13]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom