Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ซึมเศร้า  ปัสสาวะรดที่นอน 

บทนำ

ยาอิมิพรามีน (Imipramine) จัดเป็นยาต้านอาการซึมเศร้าในกลุ่มยา Tricyclic antidepressant (TCA) และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งได้นำยานี้ไปรักษาอาการปัสสาวะรดที่นอน (Nocturnal enuresis) ซึ่งเกิดได้กับเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี

รูปแบบของยาอิมิพรามีน ยาแผนปัจจุบัน จะผลิตเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน สำหรับยาฉีดอาจพบเห็นการใช้ในสถานพยาบาลเท่านั้น

จากการศึกษาการกระจายตัวของยานี้ในร่างกายมนุษย์พบว่า อิมิพรามีนสามารถดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ประมาณ 94 - 96% เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 86% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้ และร่างกายต้องใช้เวลา 9 - 20 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำในการกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะเสียเป็นส่วนมาก และบางส่วนถูกขับออกไปกับอุจจาระ นอกจากนี้ยาอิมิพรามีนยังขับผ่านออกมากับน้ำนมมารดาได้อีกด้วย

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานี้ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ และระบุวัตถุประสงค์ใช้รักษาอาการซึมเศร้า

สำหรับการใช้ยานี้มีข้อจำกัดและข้อห้ามใช้ปลีกย่อยที่ต้องนำมาประกอบในการพิจารณาการสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยเช่น ห้ามใช้กับผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจ หรือหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับยากลุ่ม MAOI ผู้บริโภค/ผู้ป่วยจึงต้องใช้ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดและห้ามปรับขนาดรับประทานยาเอง

อิมิพรามีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อิมิพรามีน

ยาอิมิพรามีนมีสรรพคุณดังนี้

อิมิพรามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอิมิพรามีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับหรือการหลั่งสารสื่อประสาทชนิดต่างๆในสมองของผู้ป่วยเช่น ยับยั้งการดูดกลับของสาร Noradrenaline และ Serotonin ในเซลล์ประสาท มีการดูดกลับของสาร Dopamine แต่นำไปปลดปล่อยให้ตัวรับที่เรียกว่า D1 และ D2 receptor และยังปิดกั้นการทำงานของสารสื่อประสาทจำพวก Acetylcholine ในสมองและที่ประ สาทส่วนปลาย ซึ่งด้วยกลไกที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้ยาอิมิพรามีนมีฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

อิมิพรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอิมิพรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 10, 25 และ 50 มิลลิกรัม/เม็ด

อิมิพรามีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอิมิพรามีนมีขนาดรับประทานแตกต่างกันตามชนิดของโรค ซึ่งต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ป่วยเท่านั้นโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างเฉพาะกรณี ใช้ยานี้เพื่อควบคุมรักษาอาการซึมเศร้าดังนี้เช่น

สำหรับอาการโรคซึมเศร้า:

  • ผู้ใหญ่:
    • ผู้ป่วยที่ต้องบำบัดรักษาในสถานพยาบาล เริ่มต้นรับประทาน 100 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานวันละ 3 - 4 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน
    • ผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้บำบัดอาการในสถานพยาบาล รับประทาน 75 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานวันละ 3 - 4 ครั้ง/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน
  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป: รับประทาน 30 - 40 มิลลิกรัม/วัน หากจำเป็นแพทย์สามารถปรับเพิ่มขนาดรับประทานได้แต่ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/วัน
  • เด็กอายุ 1 - 12 ปี: เริ่มต้นรับประทาน 1.5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน 3 ครั้ง/วัน และทุกๆ 3 - 4 วัน แพทย์สามารถปรับเพิ่มขนาดการใช้ยาอีก 1 มิลลิกรัม/วัน โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
  • เด็กอายุ 13 - 18 ปี: รับประทาน 30 - 40 มิลลิกรัม/วัน หากจำเป็นแพทย์สามารถปรับเพิ่มขนาดรับประทาน แต่ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/วัน

หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอิมิพรามีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอิมิพรามีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อิมิพรามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอิมิพรามีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น เกิดอาการ วิงเวียน ง่วงนอน ปากแห้ง หงุดหงิด ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ฝันร้าย ม่านตาขยาย แพ้แสงแดด (ผิวหนังอักเสบ ผื่น แดง คัน) เหงื่อออกมาก รู้สึกปั่นป่วนในกระเพาะอาหาร อ่อนเพลีย น้ำหนักตัวเพิ่มหรือลดก็ได้ สับสน ท้องผูก เป็นลม หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีไข้ ปัสสาวะขัด จิตหลอน/ประสาทหลอน อารมณ์แปรปรวน คิดฆ่าตัวตาย การควบคุมกล้ามเนื้อแขน - ขาไม่ปกติ นอนไม่หลับ

หากแพ้ยานี้สามารถพบอาการผื่นคัน หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใบหน้า –ปาก - ลิ้นบวม เจ็บหน้าอก หากพบอาการดังกล่าวต้องรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้อิมิพรามีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการยาใช้อิมิพรามีนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอิมิพรามีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อิมิพรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอิมิพรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาอิมิพรามีนอย่างไร?

ควรเก็บยาอิมิพรามีนในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อิมิพรามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอิมิพรามีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Celamine (เซลามีน) Central Poly Trading
Inpramine (อินพรามีน) Inpac Pharma
Minapine (มินาปีน) Medicpharma
Mipramine (มิพรามีน) Inpac Pharma
Sermonil (เซอร์โมนิล) Pharmaland
Topramine (โทพรามีน) Condrugs
TOFRANIL (โทฟรานิล) Mallinckrodt, Inc.

บรรณานุกรม

1 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=imipramine [2015,Feb7]
2 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=imipramine [2015,Feb7]
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Imipramine [2015,Feb7]
4 http://www.drugs.com/cdi/imipramine.html [2015,Feb7]
5 http://www.drugs.com/drug-interactions/imipramine-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Feb7]
6 http://www.drugs.com/pro/imipramine.html [2015,Feb7]
7 http://www.rxmed.com/b.main/b2.pharmaceutical/b2.1.monographs/CPS-%20Monographs/CPS-%20%28General%20Monographs-%20T%29/TOFRANIL.html [2015,Feb7]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul PRdelivery Tapanut Pick69
Frame Bottom