Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เป็นหูด 

บทนำ

ยาอิมิควิโมด (Imiquimod) หรือยาชื่อการค้าที่เป็นที่รู้จัก คือ อัลดารา (Aldara ) ถูกใช้เป็นยาที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายให้ตอบสนองต่อการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของผิว หนัง ใช้รักษา โรคหูด และ โรคหูดหงอนไก่ บำบัดรักษามะเร็งผิวหนัง (Superficial Basal Cell Carcinoma) ยานี้ยังกระตุ้นการสร้างสาร Opioid Growth Factor Receptor ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกายให้เป็นไปอย่างปกติ

ยาอิมิควิโมดถูกขึ้นทะเบียนตำรับยา ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1997 (พ.ศ. 2540) รูปแบบของสูตรตำ รับยาที่สามารถพบเห็น จะเป็นยาครีมใช้ทาภายนอกและทาเฉพาะที่ ซึ่งด้วยวิธีการใช้ยาขึ้นอยู่กับชนิดและอาการของโรค ดังนั้น การใช้ยาต้องอยู่ภายใต้ความดูแลและคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

ยาอิมิควิโมดมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อิมิควิโมด

สรรพคุณของยาอิมิควิโมด ได้แก่

ยาอิมิควิโมดมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอิมิควิโมด มีกลไกการออกฤทธ์โดยจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่าง กายสร้างสารที่เรียกว่า อินเตอร์เฟอรอน (Interferon) ที่ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของหูด ยานี้ไม่ได้ออกฤทธิ์ต่อไวรัสโดยตรง แต่มีผลทางอ้อมโดยอินเตอร์เฟอรอนที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวควบคุมการขยายพันธุ์ของไวรัสหูดอีกทีหนึ่ง

ยาอิมิควิโมดมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอิมิควิโมด มีการจัดจำหน่ายในรูปแบบยาครีม ขนาดความแรง 5%

ยาอิมิควิโมดมีวิธีการใช้อย่างไร?

วิธีการใช้ ยาอิมิควิโมด ได้แก่

ก. รักษาหูด: ใช้ทาบริเวณที่เป็น หูด หูดหงอนไก่ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยทายาสลับวันกัน เช่น จันทร์ พุธ ศุกร์ เป็นต้น ควรทาก่อนนอนและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 6 - 10 ชั่วโมง เพื่อให้ยาดูดซึมผ่านทางผิวหนัง ห้ามใช้เทปหรือพลาสเตอร์ปิดทับบริเวณที่ทายา นอกจากแพทย์จะอนุญาต และไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่คับและแนบกระชับในบริเวณที่มีการทายา หากมีความจำเป็นให้แนะนำคนไข้สวมใส่เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าฝ้าย หลวมสบาย

ข. รักษามะเร็งผิวหนังชนิด Actinic Keratosis: ทายา 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสลับวัน กัน ให้ทาก่อนนอนและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 8 ชั่วโมง หลังการรักษาผ่านไปประมาณ 4 สัปดาห์ แพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าต้องทายาซ้ำอีกหรือไม่

ค. รักษามะเร็งผิวหนังชนิด Superficial Basal Cell Carcinoma: ทายาวันละ 1 ครั้ง, 5 วันติดต่อกันภายในสัปดาห์ และควรรักษาต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 6 สัปดาห์

*****อนึ่ง:

  • การใช้ยาอิมิควิโมดในการรักษามะเร็งผิงหนัง แพทย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนด ขนาดและความถี่ของการใช้ยาที่ปลอดภัยและเหมาะสม ผู้ป่วยไม่สมควรปรับขนาดหรือความถี่ของการใช้ยาเอง
  • การใช้ยาอิมิควิโมดในเด็ก ต้องสั่งการใช้ยาโดยแพทย์เท่านั้น
  • ไม่ควรใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ และ/หรือ ให้นมบุตร

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอิมิควิโมด ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

ยาอิมิควิโมดมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอิมิควิโมด สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ได้ดังนี้ คือ มีผื่นคัน หนาวสั่น ไอ อึดอัดหายใจลำบาก หูอื้อ เสียงแหบ เจ็บบริเวณรอบดวงตา เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดท้อง ปวดศีรษะรุนแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หากได้รับยาอิมิควิโมดมากเกินไป อาจพบอาการ วิงเวียน รู้สึกสับสน และเป็นลม ซึ่งหากมี อาการดังกล่าวผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

มีข้อควรระวังการใช้ยาอิมิควิโมดอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาอิมิควิโมด ได้แก่

  • ห้ามใช้ยากับผู้แพ้ยาอิมิควิโมด
  • ระวังการใช้ยากับผู้ป่วยที่เพิ่งปลูกถ่ายอวัยวะ หรือผู้ป่วยที่มีโรคของระบบภูมิคุ้มกัน (โรคออ โตอิมูน: Autoimmune)
  • ระวังไม่ให้ยาเข้าตา ริมฝีปาก และจมูก เพราะจะก่อการระคายเคืองและเกิดเป็นแผลได้
  • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอิมิควิโมดด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาอิมิควิโมดมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

โดยปกติไม่พบว่ายาอิมิควิโมดมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดรับประทานใดๆ แต่ถ้าหากมีอาการผิดปกติหลังใช้ยาอิมิควิโมดร่วมกับยาใดๆก็ตาม ให้รีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล เพื่อขอคำปรึกษาหรือทำการรักษาทันที

ควรเก็บรักษายาอิมิควิโมดอย่างไร?

สามารถเก็บยาอิมิควิโมด ภายใต้อุณหภูมิห้อง เก็บยาในภาชนะปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาอิมิควิโมดมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอิมิควิโมดในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Aldara (อัลดารา) iNova

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Imiquimod [2014,June19]
2. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=imiquimod [2014,June19]
3. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00724 [2014,June19].
4. http://www.mims.com/THAILAND/drug/info/Aldara/ [2014,June19].
5. http://www.med.nu.ac.th/2008/department/information/2012I0200/Skin%20Cancer%20for%20GP.pdf [2014,June19]
6. http://www.drugs.com/cdi/imiquimod.html [2014,June19].
7. http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/a/aldaracream.pdf [2014,June19]
8. http://www.healthcentral.com/skin-care/r/medications/imiquimod-top-1191/dosage [2014,June19].สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul Kongkaw Nn89 PRdelivery landa
Frame Bottom