Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 

บทนำ

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ (Interferon beta-1a หรือ Interferon beta-1 alpha ย่อว่า IFN beta-1a หรือ Recombinant human interferon-beta1a) เป็นยาอินเตอร์เฟอรอน(Interferon ย่อว่า IFN)ที่ผลิตจากรังไข่ของหนูแฮมเตอร์ ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดอาการโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis) ยานี้ช่วยชะลอความพิการของร่างกายและลดความเสี่ยงการกำเริบหรือโรคกลับมามีอาการใหม่ได้ประมาณ 18–38%

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ มีกลไกการออกฤทธิ์เป็นไปในลักษณะเชิงป้องกันมิให้สารที่กระตุ้นการอักเสบหลุดรอดเข้าไปในเซลล์สมองและอาจกล่าวได้ว่ายาชนิดนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งได้โดยตรง แต่จะช่วยลดความรุนแรงและป้องกันการอักเสบของเซลล์ประสาทเท่านั้น

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอเป็นแบบยาฉีด ซึ่งสามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยร่างกายต้องใช้เวลาถึงประมาณ 10 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาชนิดนี้/ยานี้ออกจากกระแสเลือดผ่านทิ้งไปทางปัสสาวะ

ระหว่างที่ได้รับยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย และการตรวจต่างๆ จากแพทย์เป็นระยะๆตามแพทย์แนะนำ เช่น การตรวจเลือด ดูความสมบูรณ์ของเลือด(CBC) ดูสภาพการทำงานของตับ ของไต ดูระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ตลอดจนกระทั่งตรวจการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

สำหรับประเทศไทยมีการใช้ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ เช่นกัน โดยวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า “Rebif” และจะพบเห็นการใช้ยานี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อินเตอร์เฟอรอนเบต้าวันเอ

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอคือ ตัวยาจะสร้างสมดุลของสารที่กระตุ้นการอักเสบของเซลล์ประสาทในสมอง โดยช่วยชะลอหรือลดการนำสารที่กระตุ้นการอักเสบผ่านเข้าทางแนวกั้นกลางระหว่างเลือดและสมองหรือที่เรียกกันว่า Blood-brain barrier ส่งผลให้ลดการอักเสบของเซลล์ประสาทในสมอง และยังช่วยในการผลิตสารที่เป็นปัจจัยการเจริญของเซลล์ประสาท (Nerve growth factor) ตลอดจนกระทั่งช่วยยืดอายุของเซลล์ประสาทอีกด้วย จากกลไกดังกล่าว จึงส่งผลให้อาการปลอกประสาทเสื่อมแข็งทุเลาลงเรื่อยๆ

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดชนิดผงปราศจากเชื้อ ที่ประกอบด้วยตัวยา Interferon beta-1a ขนาด 33 ไมโครกรัม/ขวด (0.033 มิลลิกรัม/ขวด)
 • ยาฉีดชนิดสารละลายบรรจุในหลอดพร้อมฉีด ที่ประกอบด้วยตัวยา Interferon beta-1a ขนาด 30 ไมโครกรัม/ขวด (0.030 มิลลิกรัม/ขวด)

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาสำหรับรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง เช่น

 • ผู้ใหญ่:
  • สัปดาห์ที่ 1 ฉีดยาครั้งละ 7.5 ไมโครกรัม ครั้งเดียว/สัปดาห์
  • สัปดาห์ที่ 2: ฉีดยาครั้งละ 15 ไมโครกรัม ครั้งเดียว/สัปดาห์
  • สัปดาห์ที่ 3: ฉีดยาครั้งละ 22.5 ไมโครกรัม ครั้งเดียว/สัปดาห์
  • สัปดาห์ที่ 4: เป็นต้นไป ฉีดยาครั้งละ 30 ไมโครกรัม ครั้งเดียว/สัปดาห์

อนึ่ง:

 • ระยะเวลาของการใช้ยานี้ให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์
 • เด็ก: การใช้ยานี้และขนาดยานี้ในเด็ก อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

กรณีไม่สามารถมารับการฉีดยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ ให้ผู้ป่วยรีบติดต่อแพทย์/พยาบาล/บุคคลกรทางการแพทย์ผู้ที่ทำการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อนัดหมาย การฉีดยาครั้งใหม่โดยเร็ว

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเออย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเออย่างไร?

ควรเก็บรักษายาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ เช่น

 • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาที่เสื่อมสภาพหรือยาที่หมดอายุแล้ว

อินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Avonex (อะโวเน็กซ์)Biogen
Rebif (รีบิฟ)Serono

อนึ่ง ยา Plegridy เป็นยาชื่อการค้าของยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ ชนิดที่เรียกว่า Pegylated interferon beta-1a อีกชื่อคือ Peginterferon beta-1a ซึ่งคือ ยาอินเตอร์เฟอรอน เบต้า-วันเอ ชนิดที่ออกฤทธิ์ในร่างกายได้นานที่ประโยชน์คือ ผู้ป่วยจะใช้ยา/ฉีดยาชนิดนี้ได้สะดวกขึ้น คือสามารถใช้ยานี้เพียง 1ครั้งทุก2สัปดาห์

บรรณานุกรม

 1. https://www.avonex.com/content/dam/commercial/multiple-sclerosis/avonex/pat/en_us/pdf/Avonex_Prescribing_Information.pdf [2018,June2]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Interferon_beta-1a#Mechanism_of_action [2018,June2]
 3. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693040.html [2018,June2]
 4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/interferon%20beta-1a/?type=brief&mtype=generic [2018,June2]
 5. https://www.drugs.com/dosage/interferon-beta-1a.html [2018,June2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom