Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมไร้ท่อ  ตับอ่อน 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคเบาหวาน 

บทนำ

อินซูลิน (Insulin) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตได้จากตับอ่อนทำหน้าที่กระตุ้นให้เซลล์ของร่างกายสามารถใช้น้ำตาลกลูโคส (Glucose) ในกระแสเลือดได้ สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนอินซูลินจะเกิดภาวะ/โรคเบาหวานประเภทที่ 1 (Diabetes type 1) ซึ่งผู้ป่วยควรต้องได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยันก่อนเสมอ ยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชัน (Insulin zinc suspension) เป็นยาที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคเบาหวาน โดยตัวยาถูกสกัดมาจากตับอ่อนของสุกรหรือบางสูตรตำรับยาจะสกัดมาจากตับอ่อนของมนุษย์ซึ่งทำให้มีราคาจำหน่ายสูงขึ้น

ข้อจำกัดการใช้ยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีอยู่ไม่กี่ประการเช่น

ยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันเป็นยาอินซูลินชนิดที่ถูกผลิตขึ้นมาในลักษณะของยาฉีด ปกติจะพบเห็นการใช้แต่ในสถานพยาบาล หากมีความจำเป็นที่ผู้ป่วยต้องนำกลับมาใช้ที่บ้าน จะต้องเรียนรู้เทคนิคและหัตถการในการใช้ยานี้อย่างถูกต้องจากแพทย์พยาบาลหรือเภส้ชกร รวมถึงวิธีเก็บรักษายานี้ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าหมดอายุหรือไม่

บางครั้งร่างกายของผู้ป่วยที่ได้รับยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันอาจเกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ต่างๆได้เช่น วิงเวียน ง่วงนอน ตาพร่า หรือ

กรณีที่ได้รับยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันเกินขนาด สามารถพบอาการหนาวสั่น วิงเวียน เป็นลม ปวดศีรษะ ง่วงนอน หัวใจเต้นเร็ว หิวอาหารบ่อย กระสับกระส่าย รู้สึกสับสน เกิดอาการชัก เหงื่อออกมาก ตัวสั่น และอ่อนเพลีย เป็นต้น

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรต้องเรียนรู้การปรับและปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมอย่างเช่น การควบคุมอาหาร การเรียนรู้ถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากแพทย์พยาบาลเมื่อมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และประเด็นที่สำคัญจะต้องใช้ยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันตรงตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัดเสมอ

อินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อินซูลิน-ซิงค์-ซัสเพนชัน

ยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 1 (Type 1 diabetes)

อินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันคือ ตัวยาจะเข้าจับกับตัวรับ (Receptor) ในเซลล์ต่างๆที่เรียกว่า อินซูลิน รีเซพเตอร์ (Insulin receptor) ทำให้มีการนำน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ของร่างกายเช่น กล้ามเนื้อ ร่างกายจึงสามารถนำน้ำตาลฯมาใช้เผาผลาญเกิดเป็นพลังงานที่ใช้ในร่างกายซึ่งช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้

อินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดขนาด 100 ยูนิต/มิลลิลิตร

อินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ขนาดการใช้ยา/การบริหารยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันนั้นไม่สามารถระบุได้เพราะจะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย จะขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ทำการรักษาโดยมีข้อมูลทางการแพทย์เช่น ผลค่าน้ำตาลในเลือดและอายุผู้ป่วยเป็นข้อมูลประกอบในการปรับขนาดยาของแพทย์

อนึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติ/ในการฉีดยานี้ดังนี้

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชัน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและ เภสัชกรดังนี้

หากลืมฉีดอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันควรทำอย่างไร?

หากลืมฉีดอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันสามารถฉีดยาอินซูลินฯเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันอย่างไร?

ควรเก็บยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันในที่เย็นภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) และห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอินซูลิน ซิงค์ ซัสเพนชันที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
LENTE ILETIN II (เลนเต ไอเลติน II)Eli Lilly
Humulin U (ฮิวมูลิน ยู)Eli Lilly

บรรณานุกรม

  1. https://www.drugs.com/drp/insulin-zinc-suspension.html [2016,May14]
  2. http://www.drugs.com/cdi/insulin-zinc-suspension-extended.html [2016,May14]
  3. http://www.drugs.com/cdi/lente-iletin-ii-suspension.html [2016,May14]
  4. https://www.drugs.com/drp/iletin-ii-lente-pork-100-units.html [2016,May14]
  5. http://www.drugs.com/pro/humulin-u.html [2016,May14]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom