Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับอ่อน  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เบาหวาน 

บทนำ

ยาอินซูลินกลาร์จีน(Insulin glargine) เป็นอินซูลินที่ถูกผลิตโดยแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Escherichia coli (E.coli สายพันธุ์ K12) นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมตัดต่อยีน/จีน(Gene)บนโครโมโซมของแบคทีเรียชนิดนี้ และทำให้มันผลิตฮอร์โมนอินซูลินที่สามารถออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน/โรคเบาหวานทั้งประเภท I และ II ได้ยาวนานถึง 18–26 ชั่วโมง(Long acting insulin โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมงหลังฉีดยา) กรณีที่ใช้รักษาเบาหวานประเภทที่ II ยาอินซูลินกลาร์จีนสามารถใช้ร่วมกับยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานก็ได้ ทางคลินิก สามารถนำอินซูลินชนิดนี้มาใช้กับผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ทางการแพทย์มีข้อห้ามและข้อจำกัดการใช้งานของยาอินซูลินกลาร์จีนที่ผู้ป่วย/ผู้บริโภคควรทราบ อาทิ เช่น

คณะกรรมการอาหารและยาของไทย ได้บรรจุยาอินซูลินกลาร์จีน ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ และระบุเงื่อนไขการใช้งานดังนี้ คือ “ใช้เฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ใช้ Multiple daily insulin injections สูตรที่ฉีด NPH insulin ก่อนนอนแล้วมีภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดอย่างรุนแรง หรือน้ำตาลต่ำในเลือดช่วงกลางคืน (Nocturnal hypoglycemia)บ่อยครั้งจนรบกวนการดำเนินชีวิตตามปกติ และผู้ป่วยควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เพื่อให้การใช้ยา Insulin glargine เกิดประโยชน์สูงสุด” ทั้งนี้Multiple daily insulin injections หมายถึง การฉีดยาอินซูลินวันละหลายครั้งตามมื้ออาหารและก่อนนอน

ในประเทศไทยมีการจัดจำหน่ายยาอินซูลิน กลาร์จีนภายใต้ชื่อการค้าว่า Lantus , Basalin และ Glaritus ผู้บริโภคจะสามารถพบเห็นการใช้อินซูลินประเภทนี้ได้ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและของเอกชนโดยทั่วไป

อินซูลิน กลาร์จีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อินซูลินกลาร์จีน

ยาอินซูลิน กลาร์จีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อินซูลิน กลาร์จีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอินซูลินกลาร์จีน มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะออกฤทธิ์ในบริเวณเซลล์กล้ามเนื้อรวมถึงเซลล์ไขมัน ส่งผลให้เซลล์เหล่านั้น/ร่างกายนำน้ำตาลกลูโคส(Glucose)ในกระแสเลือดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยยับยั้งการปลดปล่อยน้ำตาลกลูโคสจากตับเข้าสู่กระแสเลือด ด้วยกลไกเหล่านี้จึงทำให้ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติและเป็นที่มาของสรรพคุณ

อินซูลิน กลาร์จีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอินซูลินกลาร์จีน เป็นยาฉีดที่เป็นสารละลายใส โดยมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์ดังนี้

 • ขวดไวอัล(Vial) ที่บรรจุยา Insulin glargine ขนาด 1,000 ยูนิต/10 มิลลิลิตร
 • ปากกาอินซูลิน พร้อมใช้งานที่บรรจุ Insulin glargine ขนาด 300 ยูนิต/3 มิลลิลิตร และ 500 ยูนิต/5 มิลลิลิตร

อินซูลิน กลาร์จีนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอินซูลิน กลาร์จีนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 10 ยูนิต วันละ 1 ครั้ง ขนาดที่ใช้ในการรักษา ทั่วไปอยู่ที่ 2–100 ยูนิต/วัน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป: ให้ใช้ยาตามคำสั่งแพทย์โดยฉีดยาวันละ 1 ครั้ง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: ทางคลินิก ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ยานี้

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอินซูลินกลาร์จีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร?

หากลืมฉีดยาอินซูลินกลาร์จีน สามารถฉีดยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้ฉีดยาในขนาดปกติ

อินซูลิน กลาร์จีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอินซูลินกลาร์จีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อินซูลิน กลาร์จีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอินซูลิน กลาร์จีน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอินซูลิน กลาร์จีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และ สมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อินซูลิน กลาร์จีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอินซูลินกลาร์จีน มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอินซูลิน กลาร์จีนอย่างไร?

ควรเก็บยาอินซูลินกลาร์จีน ภายใต้อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

อินซูลิน กลาร์จีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอินซูลินกลาร์จีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Basalin (บาซาลิน)Gan & Lee/LG Life Sciences
Glaritus (กลาริทัส)Wockhardt Limited/Berlin Pharm
Lantus (แลนทัส)sanofi-aventis

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Basaglar,Toujeo

บรรณานุกรม

 1. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Scientific_Discussion/human/000284/WC500036075.pdf[2017,June3]
 2. https://www.lantus.com/[2017,June3]
 3. https://www.drugs.com/mtm/insulin-glargine.html[2017,June3]
 4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/insulin%20glargine/?type=brief&mtype=generic[2017,June3]
 5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/lantus/?type=brief [2017,June3]
 6. http://www.mims.com/thailand/drug/info/glaritus/?type=brief[2017,June3]
 7. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/104#item-10252[2017,June3]
 8. https://www.drugs.com/drug-interactions/gatifloxacin-with-insulin-glargine-1161-0-1344-0.html[2017,June3]
 9. https://www.drugs.com/sfx/insulin-glargine-side-effects.html[2017,June3]
 10. http://www.diabetes.co.uk/insulin/insulin-actions-and-durations.html[2017,June3]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom