Frame Top

อาหารเช้าป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งตัว (ตอนที่ 5)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
2 มีนาคม 2018
อาหารเช้าป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งตัว-5

      

ส่วนอาการแทรกซ้อนนั้นจะขึ้นกับบริเวณที่หลอดเลือดที่เกิดการอุดตัน เช่น

การป้องกันการเกิดโรคที่ทำได้ก็คือ การมีวิถีสุขภาพที่ดี (Healthy lifestyle) เช่น

  • การเลิกสูบบุหรี่
  • การกินอาหารที่มีประโยชน์
  • การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • การรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม
  • การลดความเครียด เช่น การเล่นโยคะ การฝึกหายใจลึก (Deep breathing)

โดยแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้ด้วยการตรวจร่างกายเพื่อดูสัญญาณของลักษณะหลอดเลือดตีบยายใหญ่ หรือแข็งตัว เช่น

นอกจากนี้แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจด้วยวิธีดังต่อไปนี้

แหล่งข้อมูล:

  1. Arteriosclerosis / atherosclerosis. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc-20350569 [2018, March 1].
  2. Atherosclerosis.https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/atherosclerosis [2018, March 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom