Frame Top

อายุไม่จำกัด ณ บัดนี้แล้ว (ตอนที่ 4)

โดย ปฐมา ลอออรรถพงศ์
8 สิงหาคม 2012

ในบรรดาสัตว์และพืชหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงมนุษย์ มีอายุขัยต่างๆ กันไป และมีทฤษฎีวิวัฒนาการชราภาพ [ความเสื่อมทางกายภาพ] ซึ่งในวงวิชาการก็มักเห็นพ้องต้องกันในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ในความจริงก็ไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีนัก เนื่องด้วยข้อยกเว้นที่ไม่สามารถอธิบายได้

ทฤษฎีวิวัฒนาการมักเชื่อในวิธีป้องกันชีวิต วิถีชีวิต การดำรงอยู่โดยไม่มีอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ หรือการถูกล่า (Predation) ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้รหัสยีน/จีน (Gene) เสื่อมชราช้าลง และแปลความถึงสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดี ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่โดดเด่น และได้รับความนิยมมาก คือทฤษฎีจำกัดพลังงานจากอาหาร (Caloric restriction)

ผลการทดลองทฤษฎีดังกล่าวกับหนูตะเภาพบว่า อายุขัยของสัตว์ที่จำกัดพลังงาน ผ่านวิธีจำกัดการให้อาหารนั้น ยืนยาวกว่าปรกติถึง 2 เท่า โดยมีการศึกษาใหม่ๆ ที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ ซึ่งแสดงว่าการเผาผลาญที่ต่ำที่สุดจะช่วยเพิ่มอายุคาด (Life expectancy) ได้ซึ่งนี่คือเหตุผลที่สัตว์บางชนิดเช่นเต่ายักษ์ (Giant tortoise) สามารถมีอายุยืนยา

การศึกษายังแสดงว่า มนุษย์ที่มีอายุขัยกว่า 100 ปี (Centenarian) นั้นมีการทำงานของต่อมไทรอยด์ลดลง ซึ่งมีผลให้อัตราการเผาผลาญต่ำลงด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงมีคนจำนวนมมาก [ใฝ่] ฝันถึงการมีอายุ 100 ปี และผลการวิจัยล่าสุด ก็พบว่าการควบคุมปัจจัยต่างๆในชีวิต ทำให้การมีอายุถึง 100 ปี เป็นเรื่องที่เป็นไปได้กว่าที่เคยคิด [ฝัน] กัน

เว็บไซต์ชั้นนำชื่อ The Centenarian คาดว่าปัจจุบัน ชาวอเมริกันมีอายุ 100 ปีสูงถึง 72,000 คน และจะถึง 1,000,000 คน ในปี พ.ศ. 2593 หากการเติบโตของประชากรยังคงดำเนินต่อไปในอัตราปัจจุบัน ภายในปี พ.ศ. 2571 สหราชอาณาจักรอังกฤษ จะมีประชากรที่อายุถึง 100 ปี มากกว่า 40,000 คน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ [ของอังกฤษ] ประมาณว่า ปัจจุบันประชากรที่มีอายุมากกว่า 100 ปีในสหราอาณาจักร และเวลส์ (Wales) มี 9,000 คน ตัวเลขนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้น 90 เท่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 และเพิ่มขึ้น 7% จาก เมื่อ 5 ปีที่แล้ว อันป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลก

ในปี พ.ศ. 2548 แนวโน้มเช่นนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจำนวนประชากรที่อายุ 100 ปีก็มีสูงมากเช่นเกัน

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา ในจำนวนประชากรอายุ 100 ปีขึ้นไป ซึ่งมีอยู่ประมาณ 30,000 คน และจะมีมากเท่าสถิติของสหรัฐปัจจุบัน [72,000 คน] ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

การวิจัยใหม่ในเดนมาร์กพบว่า เด็กเกิดใหม่ในประเทศร่ำรวย ในรอบศตวรรษนี้ จะได้ฉลองวันเกิดครบ 100 ปี หากยังมีการพัฒนาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป ผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์ก ยังพบความจริงว่า ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา ผู้อาศัยอยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว มีชีวิตอยู่ยาวนานกว่าในศตวรรษก่อนถึง 30 ปี

James Vaupel แห่งสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ (Max Planck Institute for Demographic Research) ในเมือง Rostock ประเทศเยอรมนี มีความเชื่อว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2543 [ปีแรกของศตวรรษที่ 21] จะมีอายุ100 ปี เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์

ประมาณการนี้เกิดจากการที่ Vaupel และคณะในเดนมาร์กได้ศึกษาผลงานที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2547 และ 2548 ในประเด็นต่างๆ ในเรื่องชราภาพ ทีมงานพบว่า ชีวิตคาด (Life expectancy) เพิ่มขึ้นตลอดเวลาในประเทศส่วนใหญทั่วโลก โดยเฉพาะในญี่ปุ่น ซึ่งมีชีวิตคาดที่ยาวที่สุดในโลกนั้น มากกว่าครึ่งหนึ่งของสตรีที่มีอายุ 80 ปี ทั่วประเทศ คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อถึง 90 ปี

แหล่งข้อมูล:

  1. How to live to 100. http://www.executivehm.com/news/how-to-live-to-100/ [2012, August 7].
  2. Life expectancy. http://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy [2012, August 7].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom