Frame Top

อายุไม่จำกัด ณ บัดนี้แล้ว (ตอนที่ 3)

โดย ปฐมา ลอออรรถพงศ์
7 สิงหาคม 2012

บริษัท UnitedHealthcare ทำการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุวัยเกิน 100 ปีในสหรัฐอเมริก และพบว่า 89% ของผู้มีวัย 100 ปีขึ้นไปซึ่งตอบคำถามการสำรวจของบริษัท บอกว่าตนติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนเป็นประจำทุกวัน 67% บอกว่าสวดมนต์ ทำสมาธิ หรือใช้วิธีอย่างอื่นเพื่อสร้างความสงบทางจิตใจ และ 51% ออกกำลังกายเป็นประจำเกือบทุกวัน

อายุขัยเฉลี่ยของคนทั้งโลก เมื่อปี พ.ศ. 2553 คือ 67.2 ปี และบุคคลที่มีอายุสูงสุด ที่ได้รับการบันทึกในสถิติคือ Jeanne Calment โดยเสียชีวิตเมื่ออายุ 122 ปีในปัจจุบัน สาธารณสุข [ที่ดีขึ้น] เป็นสาเหตุหลักที่เพิ่มอายุคาด (Life expectancy) ในศตวรรษ 20 อายุเฉลี่ยของประชากรในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นกว่า 30 ปี โดย 25 ปีเป็นผลพวงจากความก้าวหน้าของการสาธารณสุข

ในรอบ 200 ปีที่ผ่านมา ประชากรอาฟริกา มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าประชากรชาวเอเชีย ละตินอเมริกา หรือชาวยุโรป เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีประชากรเชื้อชาติอาฟริกา (African American) อาศัยอยู่ อายุเฉลี่ยของพวกเขาคือ 73.6 ในขณะที่อายุเฉลี่ยของคนผิวขาว (Euro-American) คือ 78.2 ปี ในขณะที่ ชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา (Asian-American) เป็นเชื้อชาติที่อายุยืนยาวที่สุด คือ 87 ปี

แต่ที่น่าแปลกใจคือ เชื้อชาติละตินอเมริกา มีอายุยืนเป็นกลุ่มที่ 2 รองจากเชื้อชาติเอเชีย ทั้งที่อายุคาดเฉลี่ยในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาต่ำ แต่เนื่องจากการดูแลด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกานั้นเข้าถึงประชาชน และวัฒนธรรมการกินที่ข้ามพรมแดนระหว่างชาติ อธิบายความหลากหลายในเชื้อชาติต่างๆ ในประเทศนี้

สภาพอากาศ และสภาวะเศรษฐกิจ ก็มีผลต่ออายุคาด เช่นในประเทศอังกฤษ อายุคาดของกลุ่มคนร่ำรวยที่สุดก็ยืนยาวกว่าคนยากจนที่สุดอยู่หลายปี ซึ่งอาจสะท้อนปัจจัยต่างๆ เช่น อาหาร วิถีชีวิต

ในกลาสโกว์ (Glasgow) [สก๊อตแลนด์] อยู่ในกลุ่มยากจนที่สุดในโลก อายุคาดของประชากรเพศชาย อยู่ที่ 54 ปี ซึ่งน้อยกว่าอายุคาดของประชากรในเลนซี (Lenzie) เขตที่มีความเป็นอยู่ดี ร่ำรวย ที่ห่างไปเพียง 8 กิโลเมตร ถึง 28 ปี [อายุคาดประชากรชายในเลนซีคือ 82 ปี]

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับอายุคาด ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน การศึกษาของ José A. Tapia Granados and Ana Diez Roux แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) พบว่าในระหว่างสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง (Great depression) ภาวะซบเซา และถดถอย อายุคาดของมนุษย์จะเพิ่มขึ้น สภาวะนี้ตรงข้ามกับในช่วงเวลาเศรษฐกิจดี ที่อายุคาดอาจลดลง เพราะผู้คนทำงานหนัก ต้องอดกลั้นต่อความตึงเครียด และสัมผัสมลภาวะต่างๆ

ส่วนอาชีพการงานก็มีผลต่ออายุคาด เช่นผู้ทำงานในเหมืองถ่านหิน ก็จะมีอายุคาดเฉลี่ยต่ำ ปัจจัยอื่นที่มีผลต่ออายุคาด ได้แก่พันธุกรรม การเข้าถึงการบริการสุขภาพ อาหาร การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การใช้ยา และ การดื่มแอลกอฮอล์ ที่มากเกินไป

ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา ระบุว่าผู้หญิงมีอัตราการตายต่ำกว่าผู้ชายในทุกอายุ ตั้งแต่อยู่ในมดลูก ตัวอ่อนเพศชายก็มีอัตราการตายสูงกว่าตัวอ่อนเพศหญิง ในบรรดาทารกคลอดก่อนกำหนด (น้ำหนักน้อยกว่า 900 กรัม) ทารกเพศหญิงก็มีอัตราอยู่รอดสูงกว่า และตัวอย่างที่ชัดเจน คือ 90% ของผู้ที่มีอายุถึง 110 ปีเป็นเพศหญิง

แหล่งข้อมูล:

  1. เปิดเคล็ดลับทีเด็ด กินนอน อย่างไร "อายุยืน 100 ปี" http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1340610299&grpid=&catid=09&subcatid=0902 [2012, August 6].
  2. Life expectancy. http://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy [2012, August 6].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน kkodchaporn Doraemon55
Frame Bottom