Frame Top

อายุไม่จำกัด ณ บัดนี้แล้ว (ตอนที่ 2)

โดย ปฐมา ลอออรรถพงศ์
6 สิงหาคม 2012

บริษัท UnitedHealthcare ทำการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุวัยเกิน 100 ปีในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยเคล็ดลับการมีอายุยืนถึง 100 ปี อันได้แก่ นอนวันละ 8 ชั่วโมง กินอาหารอย่างสมดุลย์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีเพื่อนและมีความสงบทางจิตใจ อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่า เป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางการแพทย์

แต่นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังทำการวิจัยเรื่องนี้ มีความเห็นที่แตกต่าง พวกเขาเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องโรคภัยของปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความล้มเหลวของกลไกซ่อมแซมร่างกาย แล้วยังต้องนำวิทยาการที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนและพลังงาน (Thermodynmic) เข้ามาพิจารณาร่วมด้วย

ในขณะที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีก็ซับซ้อน (Sophisticated) ยิ่งกว่า ร่างกายและจิตใจมนุษย์นั้นก็มีความซับซ้อนไม่น้อย แต่อยู่ในขอบเขตที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากมายนักในรอบ 100,000 ปี ที่ผ่านมาขบวนการชราภาพก็เช่นกัน คำถามก็คือ “ทำไมในศตวรรษที่ 21 นี้ มนุษย์เราจึงมีอายุยืนถึง 3 เท่า ของอายุขัยเฉลี่ยมนุษย์เมื่อ 10,000 ปีก่อน?”

คำตอบสำหรับคำถามนี้ ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าได้รวดเร็วแค่ไหน? และปัจจัยที่สองก็คือ แต่ละบุคคลดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหน เพราะทั้ง 2 ปัจจัย มีผลว่าบุคคลจะยังคงมีชีวิตอยู่ จนถึงวันที่เราพูดถึงการมีอายุไม่จำกัด ได้หรือไม่?

กลยุทธ์ดังกล่าว อยู่ในหนังสือการยืดอายุขัยที่โด่งดังมากชื่อ “Fantastic Voyage” [การเดินทางอันแสนอัศจรรย์] ของ Ray Kurzweil และนายแพทย์ Terry Grossman ว่า "Live Long Enough to Live Forever" [มีชีวิตอยู่ให้นานพอที่จะได้มีชีวิตนิรันดร]

ปัจจัยที่สองของคำถามที่สอง ขึ้นอยู่กับปัจจัยแรก หากการแพทย์ด้านชีวเวชศาสตร์วัยชรา (Biomedical gerontology) ยังคงก้าวต่อไป วิศวพันธุกรรมกายมนุษย์ (Somatic genetic engineering) จะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่ถูก “ล้มกระดาน” จากฝ่ายตรงข้าม ก็ทำให้การมีอายุไม่จำกัดเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ สำหรับผู้ที่อยู่รอดได้ถึงเวลานั้น

Marios Kyriazis เสียชีวิตเนื่องจากชราภาพ [ความเสื่อมของกาย] อีกต่อไป นักชีวเวชศาสตร์วัยชรา เชื่อว่าการมีอายุไม่จำกัดนั้น เป็นไปได้ เขาเชื่อว่ามนุษยชาติถูกยกระดับด้วยเทคโนโลยี วิวัฒนาการมนุษย์โดยธรรมชาติอาจเป็นสิ่งไม่จำเป็นนัก มนุษย์จะพัฒนาขบวนการการมีอายุไม่จำกัด ซึ่งขบวนการนี้จะทำให้มนุษย์ไม่ต้อง

ในสมัยก่อน โดยเฉพาะในยุคที่การแพทย์ยังเข้าไม่ถึงผู้คน การเสียชีวิตของทารก ผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ประสบภัยสงคราม ยังสูงอยู่ เป็นเหตุให้อายุคาดเฉลี่ยมนุษย์ต่ำลง แต่เมื่อผ่านความยากลำบากช่วงแรกดังกล่าวมาแล้ว การมีอายุถึง 60 หรือ 70 ปีก็เป็นเรื่องสามัญธรรมดา

ตามตัวเลขการสำรวจด้านประชากรในสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายปี พ.ศ. 2553 มีคนอายุเกิน 100 ปีประมาณ 72,000 คน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2593 หรืออีกราว 40 ปีให้หลัง จะมีคนกลุ่มนี้อยู่ในประเทศถึงราว 600,000 คน และประชากรในประเทศพัฒนาแล้วที่อายุเกิน 90 ปี ทั่วโลก เป็นสัดส่วนกลุ่มประชากรที่เติบโตเร็วที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มอายุวัยอื่นๆ

แหล่งข้อมูล:

  1. เปิดเคล็ดลับทีเด็ด กินนอน อย่างไร "อายุยืน 100 ปี" http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1340610299&grpid=&catid=09&subcatid=0902 [2012, August 5].
  2. Indefinite lifespan. http://en.wikipedia.org/wiki/Indefinite_lifespan [2012, August 5].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Mai Mayuree pppp444
Frame Bottom