Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดศีรษะไมเกรน 

บทนำ

ยาอัลมอทริปแทน (Almotriptan) เป็นยาในกลุ่มทริปแทน (Triptan) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน เป็นยาที่ใช้อย่างแพร่หลายทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรปและบางประเทศในเอเชีย โดยมีรูปแบบยาแผนปัจจุบันเป็นชนิดรับประทาน

หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยาอัลมอทริปแทนในกระแสเลือดจะเข้าจับตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 35% ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยานี้อย่างต่อเนื่อง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมงในการกำจัดยาอัลมอทริปแทนออกจากกระแสเลือด

โดยทั่วไปทางคลินิกจะใช้ยาอัลมอทริปแทนกับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุในช่วง 12 - 17 ปี

มีข้อควรทราบบางประการที่ผู้บริโภคควรทราบก่อนใช้ยาอัลมอทริปแทนกล่าวคือ

ทั้งนี้ยาอัลมอทริปแทนสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง/ผลข้างเคียงต่างๆได้เช่นเดียวกับยาชนิดอื่นๆเช่น ทำให้มีอาการชา วิงเวียน ปากแห้ง ปวดศีรษะ คลื่นไส้และง่วงนอน

จากรายละเอียดข้างต้นจัดว่าการใช้ยาอัลมอทริปแทนต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคการใช้ยานี้จึงต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

อัลมอทริปแทนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อัลมอทริปแทน

ยาอัลมอทริปแทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน

อัลมอทริปแทนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอัลมอทริปแทนเป็นยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ซึ่งเรียกกันว่า Selective serotonin agonist โดยจะออกฤทธิ์ที่ตัวรับ(Receptor)ในสมองที่มีชื่อว่า 5-HT1 receptors (5-hydroxytryptamine-1 receptors) ส่งผลให้หลอดเลือดในสมองหดตัว มีผลให้อาการปวดศีรษะไมเกรนบรรเทาลง

อัลมอทริปแทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอัลมอทริปแทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 6.25 และ 12.5 มิลลิกรัม/เม็ด

อัลมอทริปแทนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอัลมอทริปแทนมีขนาดรับประทานโดยต้องรับประทานต่อเมื่อมีอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น ไม่ใช้เป็นยาป้องกันเกิดอาการเช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 - 17 ปี: เริ่มต้นรับประทาน 6.25 หรือ 12.5 มิลลิกรัมครั้งเดียวเมื่อมีอาการ หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้เว้นระยะเวลาจากการรับประทานครั้งแรกประมาณ 2 ชั่วโมงแล้วรับประทานยาในขนาดเดิมอีก 1 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 25 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกเรื่องผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มนี้อย่างชัดเจน การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*อนึ่ง

 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • ไม่ควรใช้ยานี้รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนมากกว่า 4 ครั้ง/เดือน
 • ขนาดรับประทาน 12.5 มิลลิกรัม/ครั้งมักจะใช้ได้ผลดีกับผู้ใหญ่
 • การใช้ยากับผู้ป่วยโรคตับและโรคไตขั้นรุนแรง แพทย์มักจะเริ่มต้นที่ขนาดรับประทาน 6.25 มิลลิกรัมและไม่ควรรับประทานยาเกิน 12.5 มิลลิกรัม/วัน
 • ผู้สูงอายุควรเริ่มรับประทานยาในขนาดต่ำหรือตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอัลมอทริปแทน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

อัลมอทริปแทนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอัลมอทริปแทนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อัลมอทริปแทนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอัลมอทริปแทนเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • หยุดการใช้ยานี้ทันทีถ้าพบอาการถอนยา
 • ห้ามรับประทานยาแก้ปวดอื่นใดร่วมด้วยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้รักษา
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้สูงอายุด้วยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอาการข้างเคียงได้มากกว่ากลุ่มอื่น
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอัลมอทริปแทนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อัลมอทริปแทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอัลมอทริปแทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาอัลมอทริปแทนอย่างไร?

ควรเก็บยาอัลมอทริปแทนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อัลมอทริปแทนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอัลมอทริปแทนที่จำหน่ายในประเทสไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Axert (แอ็กเซอร์ท) Pfizer
Almogran (อัลมอแกรน) Almirall

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Triptan [2016,March5]
 2. http://www.drugs.com/cdi/almotriptan.html [2016,March5]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Almotriptan [2016,March5]
 4. http://www.drugs.com/imprints/a-1315.html [2016,March5]
 5. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Almotriptan [2016,March5]
 6. http://www.drugs.com/uk/almogran-12-5mg-tablets-leaflet.html [2016,March5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Joynatee
Frame Bottom