Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมลูกหมาก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมลูกหมากโต 

บทนำ

ยาอัลฟูโซซิน (Alfuzosin) เป็นยาประเภทแอลฟา-1 บล็อกเกอร์ (Alpha blockers) ในทางคลินิกนำมาใช้เป็นยารักษาอาการต่อมลูกหมากโต (Benign prostatic hyperplasia, BPH) อาการต่อมลูกหมากโตมักพบในกลุ่มผู้ชายที่เริ่มมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่งผลให้เกิดการกดทับท่อทางเดินปัสสาวะทำให้ปัสสาวะลำบาก/ปัสสาวะขัด ตัวยาอัลฟูโซซินจะออกฤทธิ์ในบริเวณท่อทางเดินปัสสาวะส่วนล่างเป็นเหตุให้กล้ามเนื้อเรียบของต่อมลูกหมากและของกระเพาะปัสสาวะเกิดการคลายตัว ทำให้ปัสสาวะไหลได้สะดวกมากขึ้น

ด้านการกระจายตัวของยาอัลฟูโซซินในร่างกายพบว่า หลังจากรับประทาน ตัวยาจะถูกดูดซึมประมาณ 64% จากระบบทางเดินอาหาร เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือด จะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประ มาณ 90% ก่อนที่จะถูกลำเลียงไปเผาผลาญและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีโดยตับ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้จำนวนครึ่งหนึ่งออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

ยาอัลฟูโซซินไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูงเหมือนยาตัวอื่นๆในกลุ่ม Alpha blockers และไม่มีข้อบ่งใช้กับเด็ก การเลือกใช้ยานี้ต้องให้แพทย์เท่านั้นเป็นผู้คัดกรองและสั่งจ่ายยาได้อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยจะต้องให้ข้อมูลสุขภาพของตนเองกับแพทย์เพื่อใช้ประกอบกับขั้น ตอนของการรักษาอาทิเช่น

เมื่อมีการสั่งจ่ายยานี้ แพทย์มักจะกำกับวิธีรับประทานที่ถูกต้องเช่น รับประทานพร้อมน้ำดื่มที่สะอาด ห้ามเคี้ยวยาก่อนกลืน อย่าลืมรับประทานยา รวมถึงผลข้างเคียงต่างๆที่ผู้ป่วยอาจได้รับ หรือกรณีมีอาการแพ้ยาเช่น อวัยวะตามร่างกายบวม อึดอัดหายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ต้องหยุดใช้ยานี้ แล้วรีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้ระบุให้ยาอัลฟูโซซินเป็นประเภทยาอันตราย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง จึงควรใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด และห้ามปรับขนาดการรับประทานด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

อัลฟูโซซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อัลฟูโซซิน

ยาอัลฟูโซซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการต่อมลูกหมากโต

อัลฟูโซซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอัลฟูโซซินคือ ตัวยาจะเข้าจับกับตัวรับของต่อมลูกหมากที่มีชื่อว่า Postsynaptic alpha 1 adrenoreceptor ทำให้กล้ามเนื้อของต่อมลูกหมากคลายตัว ลดการกดทับท่อทางเดินปัสสาวะทำให้การถ่ายปัสสาวะทำได้สะดวกขึ้น และก่อให้เกิดฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

อัลฟูโซซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอัลฟูโซซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 10 มิลลิกรัม/เม็ด

อัลฟูโซซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอัลฟูโซซินมีขนาดรับประทานเช่น

  • ผู้ใหญ่ชาย: รับประทาน 10 มิลลิกรัมวันละครั้งหลังอาหารเย็น ห้ามรับประทานยานี้พร้อมสุรา

*อนึ่ง ต่อมลูกหมากโตเป็นโรคเฉพาะชายสูงอายุ จึงไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้ในเด็กและในสตรี

*****หมายเหตุ:

ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอัลฟูโซซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอัลฟูโซซินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อัลฟูโซซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอัลฟูโซซินอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อัลฟูโซซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอัลฟูโซซินเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอัลฟูโซซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่ม เติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อัลฟูโซซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอัลฟูโซซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาอัลฟูโซซินอย่างไร?

ควรเก็บยาอัลฟูโซซินภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในรถยนต์หรือในห้องน้ำ

อัลฟูโซซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอัลฟูโซซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Xatral XL (ซาทอล เอ็กซ์แอล) sanofi-aventis
Uroxatral (ยูโรซาทรัล) sanofi-aventis

บรรณานุกรม

  1. http://www.drugs.com/cdi/alfuzosin.html [2015,July25]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Benign_prostatic_hyperplasia [2015,July25]
  3. http://products.sanofi.us/uroxatral/uroxatral.html#section-3 [2015,July25]
  4. http://mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=alfuzosin [2015,July25]
  5. http://mims.com/thailand/drug/info/Xatral%20XL/?type=full#Contraindications [2015,July25]
  6. http://www.drugs.com/drug-interactions/alfuzosin-index.html?filter=3&generic_only= [2015,July25]
  7. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Xatral%20XL/?type=BRIEF [2015,July25]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน NickNick
Frame Bottom