Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาขับปัสสาวะ 

บทนำ

ยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ (Aldosterone antagonist หรือ Aldosterone receptor antagonist) หรืออาจจะเรียกอีกชื่อว่า Antimineralocorticoid หรืออีกชื่อคือ Mineralocorticoid-receptor antagonists (ย่อว่า MCRA หรือ MRA) จัดอยู่ในกลุ่มยาขับปัสสาวะ(Diuretic drug) มักนำไปใช้ร่วมรักษาอาการหัวใจล้มเหลว ยากลุ่มนี้จะแสดงฤทธิ์ต่อต้านการทำงานของฮอร์โมนอัลดอสเตอโรน(Aldosterone หรืออีกชื่อคือ Mineralocorcicoid) ซึ่งเป็นฮอร์โมนร่างกายที่ถูกสังเคราะห์ที่ต่อมหมวกไต หน้าที่หลักของอัลดอสเตอโรนคือ จะช่วยร่างกายรักษาระดับเกลือโซเดียมในเลือด โดยออกฤทธิ์ทำให้ไตดูดซึมโซเดียมจากปัสสาวะกลับเข้ากระแสเลือด แต่ทางตรงกันข้ามก็ทำให้ขับเกลือโปแตสเซียมทิ้งออกนอกร่างกายทางปัสสาวะเช่นกัน

อาจจำแนกยาในกลุ่มอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์เป็นรายการย่อย ดังนี้

นอกจากนี้ยังมียาบางตัวที่มีกลไกการออกฤทธิ์ เป็นยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ได้เช่นกัน เช่น Progesterone, Drospirenone, Gestodene, และ Benidipine(ยาลดความดันโลหิต)

ในด้านผู้บริโภค/ผู้ป่วย การเลือกใช้ยาตัวใดในกลุ่มนี้เพื่อรักษาอาการโรคจะต้องเป็นไปตามความเห็นของแพทย์เท่านั้น และห้ามประชาชนไปซื้อหายากลุ่มนี้มาใช้ด้วยตนเอง

อัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อัลดอสเตอโรนแอนตาโกนิสต์

ยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ไต โดยตัวยาจะมีกลไกแข่งขันหรือยับยั้งการทำงานของฮอร์โมน อัลดอสเตอโรน ทำให้เพิ่มการขับออกของ โซเดียมและน้ำ จากไตไปกับปัสสาวะ แต่มีการดูดกลับของเกลือโพแทสเซียมจากปัสสาวะคืนสู่ร่างกาย/กระแสเลือด จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ของการรักษาได้ตามสรรพคุณ

อัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็นยาชนิดรับประทานที่ต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

อัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับอาการและการตอบสนองของผู้ป่วย โดยต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ สามารถรับประทานยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี การลืมรับประทานยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ อาจส่งผลให้อาการโรคกำเริบตามมา

อัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ สามารถก่อให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยากลุ่มอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ฌสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด)รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์อย่างไร?

ควรเก็บยายาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ ภายใต้คำแนะนำของเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้น แสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

ไดเอทิลโพรพิออนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอัลดอสเตอโรน แอนตาโกนิสต์ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Aldactone (แอลแดคโตน) Pfizer
Altone (แอลโตน) Pharmaasant Lab
Hyles (ไฮเลส) Berlin Pharm
Pondactone (พอนแดคโตน) Pond’s Chemical
Spironex (สไปโรเน็กซ์) P P Lab
S-Tone (เอส-โทน)Millimed

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Antimineralocorticoid[2017,Sept30]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Aldosterone[2017,Sept30]
  3. http://www.heartfailurematters.org/en_GB/What-can-your-doctor-do/Aldosterone-receptor-antagonists[2017,Sept30]
  4. https://www.drugs.com/sfx/spironolactone-side-effects.html[2017,Sept30]
  5. https://www.drugs.com/drug-interactions/eplerenone-index.html?filter=3&generic_only=[2017,Sept30]
  6. http://www.mims.com/thailand/drug/search?q=spironolacton[2017,Sept30]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom