Frame Top
User

อัมพาต 360 องศา: บุหรี่สุดอันตราย

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
8 ธันวาคม 2015
อัมพาต  360 องศา

บุหรี่เป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นไทยมากขึ้นๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ผลเสียของบุหรี่ก็มีการให้ความรู้มากมายว่ามีโทษอะไรบ้าง มีการเขียนไว้ที่ข้างซองอย่างชัดเจน ทั้งภาพข้างซองที่น่ากลัว แต่ก็กลับไม่มีใครเกรงกลัว จำนวนผู้สูบบุหรี่กลับมีจำนวนมากขึ้นๆ เป็นเพราะความเทห์ของวัยรุ่นในทางที่ผิดๆ

จากการศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคอัมพาตพบว่ามีจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ จากในอดีต ที่น่าสนใจคือพบในวัยรุ่นมากขึ้น อายุลดลงมากขึ้น จากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่พบในวัยรุ่นเป็นโรคอัมพาต พบว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญ

บุหรี่ส่งผลต่อการแข็งตัวของหลอดเลือด ทำให้ผู้ป่วยอายุน้อยแต่เริ่มมีการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงเร็วมากกว่าอายุ เร็วมากกว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่สำคัญผู้ป่วยสูบบุหรี่ ก็มักจะพบว่าเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูงร่วมด้วยเสมอ ยิ่งทำให้ผู้ป่วยรายนั้นมีโอกาสการเกิดโรคอัมพาตได้สูงมากขึ้นกว่าคนอื่นๆ

การหยุดสูบบุหรี่นั้นมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าสามารถลดโอกาสการเกิดโรคอัมพาต โรคหัวใจขาดเลือดและโรคอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน การหยุดสูบบุหรี่นอกจากจะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคต่างๆ แล้ว ยังประหยัดเงินที่ต้องสูญเสียในการซื้อบุหรี่อีกด้วย

แต่เป็นเรื่องที่แปลกของคนเรา ทั้งๆ ที่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นภัยต่อร่างกาย เสียค่าใช้จ่ายมากมายโดยไม่จำเป็น แต่ก็ยังมีการสูบบุหี่มากขึ้น ที่น่าแปลกมากขึ้นไปอีกผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต โรคหัวใจหรือโรคอื่นๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ก็ยังไม่เลิกสูบบุหรี่ ขนาดเดินไม่ได้ ทานอาหารลำบาก พูดไม่ชัดก็ยังไม่เลิกสูบบุหรี่ ต้องบอกให้คนอื่นๆ ไปซื้อบุหรี่มาให้สูบ วันที่มาพบแพทย์ก็ยังพกซองบุหรี่ใส่กระเป๋าสตางค์

ผมเคยสอบถามผู้ป่วยว่าทำไมไม่ยอมเลิกสูบบุหรี่เมื่อเดินก็ยังเดินไม่ได้ คำตอบที่ได้คือ อยากใช้ชีวิตให้คุ้ม ไหนๆ ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว ไปไหนก็ลำบาก ขอใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยการขอสูบบุหรี่ให้สบายใจ

ผมคิดว่าทำไมคนเราถึงมีวิธีคิดแบบนี้ไปได้ แทนที่เมื่อมีความเจ็บป่วยควรที่จะดูแลตนเองให้ดี แต่กลับคิดที่จะทำร้ายตนเองมากขึ้น ผมยังอยากเชิญชวนให้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่ ใครที่ไม่สูบก็อย่าสูบ ใครที่สูบก็เลิกสูบ “ไม่มีประโยชน์ใดๆ จากการสูบบุหรี่เลย”

Blog
User อัมพาต 360 องศา: ความดันสูงมหันตภัยเงียบ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Theerathat
Frame Bottom