Frame Top
User

อัมพาต 360 องศา: ตอน โรคอัมพาต ทำไมผู้บริหารชอบเป็น

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
25 สิงหาคม 2015
อัมพาต  360 องศา

ในแต่ละสัปดาห์ผมจะต้องได้รับโทรศัพท์จากผู้บริหารคณะบ้าง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยข้างเคียง เพื่อให้ช่วยดูแลผู้ป่วยที่เป็นระดับผู้บริหารเหมือนกัน หรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจที่เป็นเพื่อนๆ กับผู้บริหาร ทำไมผู้บริหารถึงเป็นโรคอัมพาต ผมพอที่จะวิเคราะห์สาเหตุได้ ดังต่อไปนี้

สาเหตุแรกคือ ผู้บริหารมีโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุของโรคอัมพาต เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง

สาเหตุต่อมาคือ มีอายุมาก อ้วน ไม่ได้ออกกำลังกาย

สาเหตุต่อมาอีกคือ มีความเครียดสูงมาก เพราะมีความรับผิดชอบสูงมาก ต้องรับภาวะกดดันเป็นประจำ

สาเหตุต่อมาคือ การไม่ได้ดูแลตนเองเลย ไม่ค่อยพบแพทย์เพื่อรับการรักษาตามนัด เพราะคิดว่าเสียเวลา การพบแพทย์ทำให้เสียเวลาและรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นอะไร ก็ยังทำงานได้ตามปกติ

อีกสาเหตุหนึ่งคือ การไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีเลย ถึงแม้ทุกหน่วยงานในปัจจุบันจะมีการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารมักจะให้เจ้าหน้าที่มนหน่วยงานตรวจสุขภาพ แต่ตนเองกลับไม่ได้ตรวจสุขภาพ

สาเหตุต่อมาที่พบได้คือ ทำงานหนัก เครียดต่อเนื่อง ไม่ได้พักผ่อน อดนอน ทำให้สุขภาพทรุดโทรมมาก

แล้วจะทำอย่างไรถ้าเป็นผู้บริหารแล้วไม่ต้องการเป็นโรคอัมพาต การป้องกันที่ดีที่สุด ก็คือการที่ต้องตรวจสุขภาพประจำปี รักษาโรคประจำตัวให้ดี พบแพทย์ตามนัดโดยการประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับการตรวจรักษาตรงเวลาที่แพทย์นัด พยายามหาเวลาในการพักผ่อน เวลาทำงานก็คือทำงาน พอหมดเวลางานก็ต้องผ่อนคลาย หรือไม่ก็ต้องลดความเครียดลงให้มากที่สุด ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

ถ้าเรารักงานของเรามากแค่ไหน ก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีมากกว่า เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดี ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยร่างกายที่แข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและใจ


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน warawut.tamsiwun Phongsakon chaithong NickNick
Frame Bottom