Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อเริม 

บทนำ

ยาอะไซโคลเวียร์ (Aciclovir) เป็นกลุ่มยาใช้ต้านเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเริม โรคงูสวัด รวมไปถึงช่วยรักษาโรคอีสุกอีใส ทางเภสัชกรรมยานี้ได้ถูกพัฒนาการใช้ทั้งในรูปแบบของยาเม็ด ยาครีม ยาป้ายตา และยาฉีด สำหรับการบริหารยาแบบรับประทานนั้น ยาสามารถถูกดูดซึมได้ 15 - 30% ดังนั้นหากต้องการระดับความเข้มข้นของยาในกระแสเลือดที่สูงกว่านี้จำเป็นต้องบริหารยาโดยการฉีดเข้าร่างกาย

ยาอะไซโคลเวียร์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อะไซโคลเวียร์

ยาอะไซโคลเวียร์ใช้ป้องกันและรักษาเชื้อไวรัสที่ก่อโรคเริม (Herpes simplex) ที่แสดงอาการในบริเวณอวัยวะต่างๆเช่น ริมฝีปาก อวัยวะเพศ (เริมอวัยวะเพศ) หรือแม้แต่เยื่อหุ้มสมอง(ไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบ) นอกจากนี้ยังใช้รักษาและบรรเทาอาการของโรคงูสวัด (Herpes zoster) และโรคอีสุกอีใส (Chicken pox) ได้อีกด้วย

ยาอะไซโคลเวียร์ออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอะไซโคลเวียร์จะออกฤทธิ์เข้าไปยับยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัส โดยรบกวนการสร้างและสังเคราะห์สารทางพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ของเชื้อไวรัส และทำให้ไวรัสไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้อาการของโรคบรรเทาลงในที่สุด

ยาอะไซโคลเวียร์มีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะไซโคลเวียร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายในรูปแบบของ

  • ยาเม็ด ขนาด 200, 400 และ 800 มิลลิกรัม
  • ยาครีม ขนาดความเข้มข้น 5%
  • ยาขี้ผึ้งป้ายตา ขนาดความเข้มข้น 3%
  • ยาฉีดเข้าหลอดเลือด ขนาดความเข้มข้น 25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ยาอะไซโคลเวียร์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดของยาอะไซโคลเวียร์ที่รับประทานในผู้ใหญ่และในเด็กมีขนาดที่ต่างกัน อีกทั้งขึ้น กับชนิดของเชื้อไวรัสที่ก่อโรค สามารถรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ การรับประทานยาหลังอาหารอาจช่วยให้การระคายเคืองของกระเพาะและลำไส้ลดลง

ขนาดรับประทานในปริมาณสูงสุดในผู้ป่วยแต่ละคนยังต้องอาศัยปัจจัยเรื่องการทำงานของไตมาเป็นเงื่อนไขในการบริหารยา จึงไม่ควรซื้อยากินเอง ต้องได้รับคำแนะนำการใช้ยาจากแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งจ่ายยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาอะไซโคลเวียร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาอะไซโคลเวียร์ควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะไซโคลเวียร์สามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากลืมรับประ ทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานขนาดปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาอะไซโคลเวียร์มีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ผลไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียงจากยาอะไซโคลเวียร์คือ อาจเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว/ปวดศีรษะ ท้องร่วง/ท้องเสีย ผื่นคัน ตาแดง

สำหรับยาฉีดอาจก่อให้เกิดอาการปวดบริเวณหลอดเลือดดำที่มีการฉีดยา หากมียาบาง ส่วนไหลออกนอกหลอดเลือดอาจก่อให้เกิดภาวะเป็นแผลในบริเวณเนื้อเยื่อใกล้เคียง

อาจพบว่าผู้ป่วยบางรายหลังได้รับยาแล้วมีอาการไตล้มเหลว แต่เป็นกรณีที่พบได้น้อยมาก

ยาอะไซโคลเวียร์มีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

ยาอะไซโคลเวียร์มีปฏิกิริยากับยาตัวอื่น (ปฎิกิริยาระหว่างยา) ได้ดังนี้

มีข้อควรระวังไหมเมื่อกินยาอะไซโคลเวียร์?

ข้อควรระวังในการใช้ยาอะไซโคลเวียร์คือ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมถึงยาอะไซโคลเวียร์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ควรเก็บรักษายาอะไซโคลเวียร์อย่างไร?

ควรเก็บรักษายาอะไซโคลเวียร์ทุกรูปแบบของผลิตภัณฑ์ภายใต้อุณหภูมิ 15 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น โดยเก็บให้พ้นแสงแดด ความชื้น และควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และห้ามเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ยาอะไซโคลเวียร์มีชื่ออื่นๆอีกไหม? ผลิตโดยบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตยาอะไซโคลเวียร์ที่จำหน่ายในประเทศไทยเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
A.C.V. (เอซีวี)Greater Pharma
Acyvir (อะไซเวียร์)Pharmasant Lab
Azovax (อะโซแวค)T P Drug
Clinovir (ไคลโนเวียร์)Bangkok Lab & Cosmetic
Clovin (โคลวิน)Nakornpatana
Clovira (โคลวิรา)M & H Manufacturing
Colsor (โคลเซอร์)Seng Thai
Covir (โคเวียร์)Community Pharm PCL
Declovir (ดีโคลเวียร์)HOE Pharmaceuticals
Entir (เอนเทียร์)Unison
Falerm (ฟาเลิร์ม)Pharmahof
Vivir (ไวเวียร์)Unison
Vizo (ไวโซ)Farmaline
Zevin (เซวิน)Biolab
Zocovin (โซโควิน)T. O. Chemicals
Zovirax (โซวิแรกซ์)GlaxoSmithKline

บรรณานุกรม

1. Drug Information Handbook 20th edition with Charles Flacy RPh. Ms, Pharm D FCSHP , Lora L.Armstrong RPh, PharmD BCPS , Morton P.Goldman, RPh, PharmD BCPS,FCCP , Leonard L. RPh. BSPharm
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Aciclovir [2015,April25].
3. http://mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=aciclovir [2015,April25].

Updated 2015, April 25


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน PRdelivery
Frame Bottom