Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับอ่อน  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เป็นเบาหวาน 

บทนำ

อะโลกลิปทิน (Alogliptin) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ชนิดรับประทานถูกพัฒนาและนำออกวางจำหน่ายภายในปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) การรักษาด้วยอะโลกลิปทินจะไม่ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะหัวใจขาดเลือด ซึ่งมักพบกับผู้ป่วยเบาหวาน แต่อาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำบ้าง

เมื่อรับประทานยานี้ ร่างกายสามารถดูดซึมอะโลกลิปทินได้อย่างสมบูรณ์ ยาจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 20% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้ ร่างกายต้องใช้เวลา 12 - 21 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ทางการแพทย์มักใช้อะโลกลิปทินรักษาเบาหวานร่วมกับยา Metformin หรือยาอื่นตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายบุคคลไป

อะโลกลิปทินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อะโลกลิปทิน

ยาอะโลกลิปทินมีสรรพคุณใช้รักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 (Type 2 diabetes)

อะโลกลิปทินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอะโลกลิปทินมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะไปกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญน้ำตาลในกระแสเลือด นอกจากนี้ยังยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนกลูคากอน (Glucagon) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มน้ำตาลในกระแสเลือด ตลอดจนชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด จากกลไกที่กล่าวมา มีผลให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

อะโลกลิปทินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะโลกลิปทินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

ก. ยาเดี่ยวชนิดเม็ด ขนาด 6.25, 12.5 และ 25 มิลลิกรัม/เม็ด

ข. ยาเม็ดที่ผสมกับยารักษาโรคเบาหวานชนิดอื่นเช่น

อะโลกลิปทินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะโลกลิปทินมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 25 มิลลิกรัมวันละครั้ง

ข. สำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ที่มีโรคไต: ที่มีค่า Creatinine clearance (ค่าการทำงานของไต) อยู่ระหว่าง 30 - 60 มิลลิลิตร/นาที รับประทาน 12.5 มิลลิกรัมวันละครั้ง, ถ้าค่า Creatinine clearance อยู่ระหว่าง 15 - 30 มิลลิลิตร/นาที รับประทาน 6.25 มิลลิกรัมวันละครั้ง

*****หมายเหตุ:

  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
  • ในเด็ก: ยังไม่มีการศึกษาที่ได้ข้อมูลแน่ชัดถึงการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยาจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอะโลกลิปทิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะโลกลิปทินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อะโลกลิปทินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะโลกลิปทินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว หิวบ่อย ตาพร่า วิงเวียนศีรษะ ซึ่งเมื่อเกิดอา การดังกล่าวหลังรับประทานยานี้ ผู้ป่วยมักต้องรับประทานน้ำตาลกลูโคส (เช่น น้ำหวาน อมลูกอมหวาน) เพื่อช่วยบรรเทาอาการดังกล่าว และถ้าเกิดอาการเหล่านั้นบ่อยหลังรับประทานยานี้ ควรต้องพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อนนัดเพื่อการปรับขนาดยา

มีข้อควรระวังการใช้อะโลกลิปทินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะโลกลิปทินดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอะโลกลิปทินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อะโลกลิปทินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะโลกลิปทินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาอะโลกลิปทินอย่างไร?

ควรเก็บยาอะโลกลิปทินที่อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อะโลกลิปทินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะโลกลิปทินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Nesina (เนซินา) Takeda
Oseni (โอเซนิ) Takeda
Vipidia (วิพิเดีย) Takeda

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Alogliptin [2014,Dec13]
2 http://www.mims.com/Hongkong/Drug/info/Oseni/?type=brief [2014,Dec13]
3 http://www.webmd.com/drugs/2/drug-163399/nesina-oral/details [2014,Dec13]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/alogliptin-index.html?filter=2&generic_only= [2014,Dec13]
5 http://www.rxlist.com/nesina-drug/indications-dosage.htm [2014,Dec13]
6 http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/28513 [2014,Dec13]
7 http://www.drugs.com/cdi/alogliptin.html [2014,Dec13]
8 http://www.webmd.com/drugs/2/drug-163392/alogliptin-oral/details/list-contraindications [2014,Dec13]
9 http://www.drugdevelopment-technology.com/projects/nesina-alogliptin-for-the-treatment-of-type-2-diabetes-mellitus/ [2014,Dec13]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Magpie baszaza001 Mai Mayuree
Frame Bottom