Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไขมันในเลือดสูง 

ทั่วไป

อะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) หรือที่รู้จักกันดีในยาชื่อการค้า คือ ลิปิเตอร์ (Lipitor) ถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคไขมันในเลือดสูง รวมถึงนำมาใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ มีการสังเคราะห์ยาตัวนี้ในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) และช่วงปี ค.ศ. 1996 - 2012 (พ.ศ. 2539 -2555) เป็นช่วงที่อะโทรวาสแตตินภายใต้ชื่อการค้า Lipitor มียอดจำหน่ายดีที่สุดตัวหนึ่งของกลุ่มยาลดไขมันในเลือด ในตลาดยาของประเทศไทยจะพบเห็นยาอะโทรวาสแตตินหลายขนาดความแรง กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้เลือกอะโทรวาสแตตินชนิดรับประทานขนาดความแรง 40 มิลลิกรัม บรรจุลงในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย

จากการศึกษาการกระจายตัวของยาเมื่อเข้าสู่ร่างกายพบว่า ยาอะโทรวาสแตตินสามารถจับตัวได้ดีกับโปรตีนในเลือดได้ถึงประมาณ 98% จากนั้นก็จะถูกลำเลียงไปเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีที่อวัยวะตับ ร่างกายต้องใช้เวลาถึงประมาณ 14 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50 % โดยผ่านไปกับอุจจาระ

อะโทรวาสแตตินจัดเป็นยาอันตราย การที่จะใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และส่งผลดีต่อการรักษาในผู้ป่วย ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น และผู้ป่วยไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง

ยาอะโทรวาสแตตินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อะโทรวาสแตติน

ยาอะโทรวาสแตตินมีสรรพคุณ ดังนี้

ยาอะโทรวาสแตตินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอะโทรวาสแตตินมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ชื่อ HMG - GOA reductase ที่มีผลต่อการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ อีกทั้งช่วยลดระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ในกระแสเลือด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับ HDL cholesterol (ไขมันชนิดดี) ในร่างกายได้บ้างเล็กน้อย ด้วยกลไกดังกล่าวจึงทำให้เกิดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของผู้ป่วย และยังช่วยสนับสนุนป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตามสรรพคุณ

ยาอะโทรวาสแตตินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะโทรวาสแตตินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นรูปแบบยาเม็ดขนาด 10, 20, 40, และ 80 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาอะโทรวาสแตตินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะโทรวาสแตตินมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 10 - 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ การปรับเปลี่ยนขนาดการรับประทานขึ้นอยู่กับระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วย ซึ่งแพทย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้พิจารณาปรับเปลี่ยนได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

ข. เด็ก: ขนาดรับประทานในเด็กต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาอะโทรวาสแตติน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะโทรวาสแตติน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาอะโทรวาสแตตินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะโทรวาสแตตินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น ท้องผูก ท้องเสีย ท้องอืด ปวดท้อง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ ข้อบวม และมีปริมาณเอนไซม์ Creatinine phosphokinase (CPK: เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ โรคหัวใจ และ/หรือโรคกล้ามเนื้อ) ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้มีการเจ็บป่วยใดๆ

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะโทรวาสแตตินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะโทรวาสแตตินดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอะโทรวาสแตตินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาอะโทรวาสแตตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะโทรวาสแตตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้ การใช้ยาอะโทรวาสแตตินร่วมกับยาบางกลุ่ม สามารถทำให้ระดับของอะโทรวาสแตตินในกระแสเลือดสูงขึ้น ทำให้ร่างกายได้รับผลข้างเคียงตามมา เช่น ตับทำงานหนัก หรือปวดกล้ามเนื้อ จนไปถึงขั้นกล้ามเนื้อบาดเจ็บถูกทำลาย (Rhabdomyolysis) จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน ยากลุ่มดังกล่าว เช่น

ควรเก็บรักษายาอะโทรวาสแตตินอย่างไร?

สามารถเก็บยาอะโทรวาสแตตินที่อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้ พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาอะโทวาสแตตินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะโทรวาสแตตินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Atorsan (อะโทแซน) Lek
Atorvastatin Sandoz (อะโทวาสแตติน แซนดอซ) Sandoz
Chlovas (คลอวาส) Millimed
Lipitor (ลิปิเตอร์) Pfizer

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Atorvastatin [2014,Aug9]
2 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/48#item-8442 [2014,Aug9]
3 https://mims.com/thailand/drug/info/Lipitor/ [2014,Aug9]
4 https://mims.com/thailand/drug/info/Lipitor/?type=full#Indications [2014,Aug9]
5 https://mims.com/Thailand/drug/info/Chlovas/?type=brief [2014,Aug9]
6 http://www.drugs.com/drug-interactions/atorvastatin-index.html?filter=3&generic_only= [2014,Aug9]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Sujita2539
Frame Bottom