Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มดลูกบีบตัวก่อนกำหนดคลอด 

บทนำ

ยาอะโทซิแบน (Atosiban) เป็นยาที่มีฤทธิ์ต่อต้านฮอร์โมน Oxytocin (ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองเพื่อการหดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก) และฮอร์โมน Vasopressin (ฮอร์โมนรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายจากต่อมใต้สมองเช่นกัน) ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดและชะลอการคลอดก่อนกำหนดโดยใช้กับผู้ป่วยช่วงที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 24 - 33 สัปดาห์

ยาอะโทซิแบนถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Ferring pharmaceuticals ในประเทศสวีเดนเมื่อปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นชนิดฉีด ตัวยาจะออกฤทธิ์ลดการบีบตัวรวมถึงชะลอเวลาหรือความถี่ของการบีบตัวของมดลูก ปกติแพทย์จะใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการปวดครรภ์คลอดก่อนกำหนดและมดลูกมีการหดตัวถี่มาก ซึ่งการให้ยาอะโทซิแบนจะเป็นการฉีดเข้าหลอดเลือดดำเป็นครั้งคราวหรือหยดเข้าหลอดเลือดดำต่อเนื่องนั้นแพทย์จะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป

นอกจากนั้นประโยชน์ทางคลินิกด้านอื่นของยาอะโทซิแบนจะเป็นการบำบัดภาวะตกเลือด ของสตรีตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ (ภาวะตกเลือดช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์)

ทั้งนี้มีข้อจำกัดบางประการที่แพทย์มักจะนำมาประกอบการพิจารณาก่อนที่จะสั่งจ่ายยาอะโทซิแบนให้กับผู้ป่วยที่ผู้บริโภคควรทราบเช่น

อนึ่งการให้ยาอะโทซิแบนกับผู้ป่วยจำเป็นต้องกระทำเฉพาะในสถานพยาบาลโดยมีขั้นตอนและต้องอาศัยเครื่องมือเพื่อช่วยในการทำหัตถการทางการแพทย์อย่างมากมาย

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้จัดให้ยาอะโทซิแบนอยู่ในหมวดของยาอันตราย มีข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง รวมถึงผลข้างเคียงต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ แพทย์ผู้รักษาเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ยานี้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

อะโทซิแบนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อะโทซิแบน

ยาอะโทซิแบนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช่เพื่อยับยั้งการบีบตัวของมดลูกในสตรีตั้งครรภ์ที่อยู่ในภาวะปวด/เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

อะโทซิแบนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอะโทซิแบนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของฮอร์โมน Oxytocin ส่งผลให้มดลูกคลายตัวพร้อมกับลดความถี่การหดตัวของมดลูกจึงช่วยบรรเทาอาการปวด/เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

อะโทซิแบนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะโทซิแบนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีด ความแรง 7.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรในขนาดบรรจุ 0.9 และ 5 มิลลิลิตร/ขวด

อะโทซิแบนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอะโทซิแบนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 6.75 มิลลิกรัมอย่างช้าๆโดยใช้เวลาให้ยานานมากกว่า 1 นาที จากนั้นให้ยาโดยหยดเข้าทางหลอดเลือดดำขนาด 18 มิลลิกรัม/ชั่วโมงเป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง แล้วเปลี่ยนขนาดการให้ยาเป็น 6 มิลลิกรัม/ชั่วโมงหยดเข้าหลอดเลือดดำเป็นเวลาต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 45 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งมดลูกคลายตัว
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่ชัดเจนของการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาอะโทซิแบน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมให้ยาควรทำอย่างไร?

การใช้ยาอะโทซิแบนกับผู้ป่วยจะกระทำกันในสถานพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นผู้ให้ยานี้กับผู้ป่วยตาตารางเวลาที่แพทย์ระบุไว้ โอกาสการลืมให้ยากับผู้ป่วยจึงมีโอกาสเกิดได้น้อยมากๆ

อะโทซิแบนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะโทซิแบนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบการทำงานของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อะโทซิแบนอย่างไร?

นอกจากข้อควรระวังที่ระบุไว้ใน บทนำ ยังมีข้อห้ามใช้และคำเตือนอื่นๆอีกบางประการที่ผู้ป่วยควรทราบเมื่อใช้ยาอะโทซิแบนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอะโทซิแบนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อะโทซิแบนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปฏิกิริยาระหว่างยาอะโทซิแบนกับยาอื่นยังมีข้อมูลทางคลินิกน้อยมาก และรอการทดสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัยของการใช้ยานี้

ควรเก็บรักษาอะโทซิแบนอย่างไร?

ควรเก็บยาอะโทซิแบนตามเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในเอกสารกำกับยา เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อะโทซิแบนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะโทซิแบนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Tractocile (แทร็กโทไซ) Ferring

อนึ่งยาชื่อการค้าของยานี้ที่จำหน่ายในต่างประเทศเช่น Antocin และ Atosiban SUN

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Atosiban [2016,Feb6]
  2. http://www.drugs.com/uk/atosiban-sun.html [2016,Feb6]
  3. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000253/WC500040495.pdf [2016,Feb6]
  4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Tractocile/?type=brief [2016,Feb6]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom