Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

องคชาติ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นกเขาไม่ขัน 

บทนำ

ยาอะแวนาฟิล(Avanafil) เป็นยาในกลุ่ม พีดีอี 5 อินฮิบิเตอร์ (PDE 5 inhibitor) ทางคลินิกใช้เป็นยาบำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพของเพศชาย ยานี้ได้รับการขึ้นทะเบียนและเป็นที่ยอมรับ เมื่อปี ค.ศ.2012 (พ.ศ.2555) โดยมีการจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า “Stendra และ Spedra” ยาอะแวนาฟิลมีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับ Sildenafil ,Tadalafil, และ Vardenafil, คือทำให้องคชาติแข็งตัวแต่มีจุดเด่นกว่า ตรงที่ยาอะแวนาฟิลเป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็ว รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยานี้เป็นยาประเภทรับประทาน โดยมีการดูดซึมอย่างรวดเร็วจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยาในกระแสเลือดจะมีระดับสูงสุดภายในเวลาประมาณ 30–45 นาทีหลังการรับประทาน และจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนถึงประมาณ 99% ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชีวะโมเลกุลของยาอะแวนาฟิลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ เพื่อกำจัดยานี้ออกไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

ยาอะแวนาฟิล อาจเป็นเหตุให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ดังนั้นผู้บริโภค/ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะใช้ยานี้ต้องไม่มีภาวะหรือการเจ็บป่วยจากโรคความดันโลหิตต่ำ

ผู้ใช้ยาอะแวนาฟิลขณะอยู่ในช่วงปฏิบัติกิจกรรมทางเพศแล้วเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส้ ชา เช่น มีอาการเป็นเหน็บ/ชาที่ ทรวงอก แขน คอ หรือกราม ต้องหยุดปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว แล้วรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว/ทันที/ฉุกเฉิน ด้วยอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

การใช้ยาอะแวนาฟิลได้อย่างปลอดภัย ควรมีแบบแผนและขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ เช่น

อาจสรุปเป็นภาพรวมได้ว่า ปัจจัยที่จะต้องนำมาประเมินว่าตนเองว่า เหมาะที่จะใช้ยาอะแวนาฟิลหรือไม่นั้น อาจใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ เช่น

กรณีที่ต้องการทราบข้อมูลของยาอะแวนาฟิลเพิ่มเติม ผู้บริโภคสามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ตรวจรักษา หรือสอบถามได้จากเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป

อะแวนาฟิลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อะแวนาฟิล

ยาอะแวนาฟิลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

อะแวนาฟิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาอะแวนาฟิลจะออกฤทธิ์ทำให้เนื้อเยื่อซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแท่งที่อยู่ในองคชาติ หรือที่เรียกว่า Corpus cavernosum แข็งตัว โดยตัวยาอะแวนาฟิลจะทำให้หลอดเลือดบริเวณเนื้อเยื่อนั้นขยายตัวออก ส่งผลให้มีเลือดเข้ามาหล่อเลี้ยงบริเวณองคชาติได้มากขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดการแข็งตัวขององคชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์

อะแวนาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะแวนาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็น

อะแวนาฟิลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะแวนาฟิลมีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: เริ่มต้นรับประทานยา 100 มิลลิกรัม ครั้งเดียว ขนาดรับประทานที่ใช้ ทั่วไป อยู่ที่ 50–200 มิลลิกรัม วันละ1 ครั้ง โดยควรรับประทานยานี้ ก่อนมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 30 นาที และขนาดรับประทานยาสูงสุดไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/วัน
 • ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา

อนึ่ง:

 • ยานี้ใช้กับเฉพาะบุรุษเพศ และมิได้มีวัตถุประสงค์การใช้ในสตรี
 • ห้ามใช้ยาเกินวันละ 1 ครั้ง

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอะแวนาฟิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

ยาอะแวนาฟิล ต้องรับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 30 นาที หากลืมรับประทานยา สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ โดยใช้ยาในขนาดปกติเท่านั้น ห้ามปรับขนาดรับประทานเพิ่มขึ้นเด็ดขาด

อะแวนาฟิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะแวนาฟิลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อะแวนาฟิลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะแวนาฟิล เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มี โรคหัวใจ ผู้มีภาวะตกเลือด เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร/เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร เลือดออกในสมอง/เลือดออกในกะโหลกศีรษะ โรคตับ โรคไต ผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหาร ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินหรือการมองเห็น รวมถึงผู้ที่มีรูปทรงองคชาติที่ผิดปกติ
 • ห้ามใช้ยานี้กับ สตรี และผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง หรือใช้ยานี้เกินจากคำสั่งแพทย์
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก สียาเปลี่ยนไป
 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมกับสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • ห้ามรับประทานยานี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน
 • หากพบอาการข้างเคียงที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตประจำวันจากการใช้ยานี้ เช่น ปวดศีรษะ เกิดผื่นคันตามตัว องคชาติแข็งตัวนานเกิน 4 ชั่วโมง ควรรีบกลับมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมาย และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอะแวนาฟิลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อะแวนาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะแวนาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอะแวนาฟิลอย่างไร?

ควรเก็บยาอะแวนาฟิลภายใต้อุณหภูมิ 20–25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ห้ามเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

อะแวนาฟิลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะแวนาฟิลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผูเผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Stendra (สเตนดรา)Vivus, Inc.
Spedra (สเปดรา)Menarini - Von Heyden GmbH

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/sfx/avanafil-side-effects.html[2017,March18]
 2. https://www.drugbank.ca/drugs/DB06237[2017,March18]
 3. https://www.drugs.com/drug-interactions/avanafil-index.html?filter=3&generic_only[2017,March18]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Avanafil[2017,March18]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน suksun Kingkan1992
Frame Bottom