Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อวัยวะในระบบทางเดินหายใจ  โภชนาการ  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไอ 

บทนำ

ยาอะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) ในประเทศไทยใช้เป็นยาบรรเทาอาการไอ แต่บางประเทศใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเสริมบางชนิด เพราะเชื่อว่ายานี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และช่วยส่งเสริมการทำงานของตับได้

ยาอะเซทิลซิสเทอีนมีสรรพคุณอย่างไร?

ยาอะเซทิลซิสเทอีน

ยาอะเซทิลซิสเทอีนมีสรรพคุณใช้ละลายเสมหะ จึงช่วยบรรเทาอาการไอชนิดที่มีเสมหะ ไม่เหมาะกับอาการไอแห้ง นอกจากนี้ยังใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยที่รับประทานยาพาราเซตตามอล (Paracetamol) เกินขนาดได้ด้วย

ยาอะเซทิลซิสเทอีนออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอะเซทิลซิสเทอีนจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับเสมหะ โดยทำให้โครงสร้างของเสมหะแตกออกจนกลายเป็นเสมหะที่ข้นน้อยลง และสามารถขับออกจากทางเดินหายใจโดยง่าย จึงบรรเทาอาการไอได้

ยาอะเซทิลซิสเทอีนมีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะเซทิลซิสเทอีนมีรูปแบบจำหน่ายดังนี้

  • ยาผงบรรจุซอง 100 และ 200 มิลลิกรัม (มก.)
  • ยาฉีด 300 มก.
  • ยาเม็ดฟู่ 600 มก.

ยาอะเซทิลซิสเทอีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะเซทิลซิสเทอีนมีขนาดการใช้ยาที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับอายุและความรุนแรงของสภาวะความเจ็บป่วยของร่างกาย ดังนั้นจึงควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยสั่งจ่ายยาที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อรับประทานเอง กรณีใช้รักษาคนที่กินยาพาราเซตตามอลเพื่อฆ่าตัวตายขนาดเริ่มต้นให้รับประทาน 140 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม จากนั้นลดลงเป็น 70 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุกๆ 4 ชั่วโมงอีก 17 ครั้ง แต่ควรต้องให้แพทย์เป็นผู้รักษาผู้ป่วยเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาอะเซทิลซิสเทอีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาอะเซทิลซิสเทอีนควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะเซทิลซิสเทอีนสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมรับประทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานขนาดปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาอะเซทิลซิสเทอีนมีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ผลไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงจากยาอะเซทิลซิสเทอีนเช่น ความดันโลหิตในปอดและในหัวใจห้องล่างขวาเพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้หลอดลมเกร็งตัว หายใจลำบาก รู้สึกระคายเคืองในทางเดินอาหาร ง่วงนอน มีไข้ ปากอักเสบ และ/หรือผื่นคัน

ยาอะเซทิลซิสเทอีนมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

การใช้ยาอะเซทิลซิสเทอีนร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือด (ยาเบาหวาน) บางกลุ่มอาจส่งผลให้ความเข้มข้นของยาลดน้ำตาลในเลือดมีปริมาณสูงขึ้น จนทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปและผู้ป่วยอาจจะหมดสติได้ กลุ่มยาลดน้ำตาลในเลือดเช่น ยาอินซูลิน

มีข้อควรระวังในการใช้ยาอะเซทิลซิสเทอีนย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาอะเซทิลซิสเทอีนได้แก่

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิดที่รวมถึงยาอะเซทิลซิสเทอีน ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ควรเก็บรักษายาอะเซทิลซิสเทอีนอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาอะเซทิลซิสเทอีนโดยเก็บยาให้พ้นแสงแดด เลี่ยงการเก็บในที่ชื้น และในที่ที่มีอุณหภูมิสูง สามารถเก็บยาในอุณหภูมิห้องได้ ไม่ควรเก็บยาที่หมดอายุ ควรทิ้งทำลาย และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตยาอะเซทิลซิสเทอีนในประเทศไทย

ชื่อทางการค้าและบริษัทผู้ผลิตยาอะเซทิลซิสเทอีนในประเทศไทยเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
ACETIN (อะซีทิน) L. B. S.
ALISTINE/ALISTINE FORT (อะลิสทิน/อะลิสติน ฟอร์ท) T P Drug
FLEMEX - AC (เฟลมเม็ก - เอซี) Gemardi
FLUCIL/FLUCIL - EF (ฟลูซิล/ฟลูซิล - อีเอฟ) Masa Lab
FLUIMUCIL/FLUIMUCIL A (ฟลูมูซิล/ฟลูมูซิล เอ) Zambon
HIDONAC (ไฮโดรแน็ก) Zambon
MUCIL (มูซิล) T.O. Chemicals
MUCOCIL (มูโคซิล) Utopian
MUCOTIC (มูโคติก) B L Hua
MYSOVEN (ไมโซเว่น) Greater Pharma
NAC LONG (แน็กลอง) Temmler
RINOFLUIMUCIL (ไรโนฟลูมูซิล) Zambon
SIMUCIN (ไซมูซิน) Siam Bheasach

บรรณานุกรม

1 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/acetylcysteine [2014,Nov8].
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcysteine [2014,Nov8].

Updated 2014, Nov 8


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom